Tanulmányok

     Számításaink és az orvosok számításai szerint a várandósságom 37. hétében jártam. Kint sátoroztunk a hargita lábánál levő szécseni tavaknál. Augusztus 15-én hajnalban, 3 óra körül elfolyt a magzatvizem egy része. Kevéske átlátszó folyadék volt, amiről nem is tudtam eldönteni, hogy a magzatvíz-e valóban, vagy esetleg valamilyen más, felerősödött hüvelyi tisztulás folyadéka. Később 4 óra körül ismét kimentem a sátorból (Csíkszereda melletti halas tavaknál sátoroztunk) és megnéztem milyen újabb folyadék távozott, ez már sötét színű volt. Zöldes.

Kozma Szilárd és Joó Viola újszülött kislányukkal, Ividővel

I. Fejezet – Bevezetés

    Első várandósságom külső, belső eseményeit szeretném lejegyezni nem csak leendő anyák, jelenlegi anyák, de természetesen leendő apák, jelenlegi apák számára is. Mivel metafizikai szemlélettel és gyakorlattal élem az életem, így ebből a naplóból sem hiányozhatnak a metafizikai magyarázatok, a szellemi okok feltárásai.

Kezdem az egyszerű gyakorlati ténnyel, hogy 2010. decemberében megfogant az első kisbabánk Szilárddal. Életem első várandóssága kezdődött meg.

Áldott élet - Joó Violetta és a leányok

Készítette: Ordódy Eszter a Decens magazin számára

1. Honlapodon komolyan foglalkozol az egyéni karma kérdésével. Mit kell erről tudnunk?

Az egyéni karma nagyon mély és pontos feltárása a kauzális (ontológiai ismeretek és szempontok szerinti) asztrológia l ényege. A kauzális asztrológia egy viszonylag új keletű, de az asztrológia eredeti metafizikai (létjogosultsági) alapjaihoz visszatérő, és e tisztázott otológiai valóság-alapokon álló, „irányzat", amelyet a párom, Kozma Szilárd fejlesztette ki kezdetben asztrológus, metafizikus barátai közreműködésével. Ma már főként a folyamatosan bővülő gyakorló asztrológusi tapasztalataink és saját egyéni élettapasztalataink, által bővítjük a kauzális (Karmikus: ősi) asztrológiai, metafizikai ismereteinket.

Joó Violetta

Asztrológia csak egy van.
Spiritualitás csak egy van.
Metafizika csak egy van.
Igazság csak egy van.
Szeretet csak egy van.
Isten csak egy van.
Lehet ezer alakban, színben, nyelven stb.
De lényege csak egy van.

Joó Violetta asztrológus

   Mindannyian, akik spiritualitás, ezotéria, metafizikai iránt érdeklődünk, tudjuk, hogy a szellemiségünk, lelkünk nem tűnik el a testünk halálával, hogy ez a finomabb, láthatatlan - mondjuk úgy - létsík folyamatos. Jöttünk valahonnan, valamiből és egy részünk mintha már ősidők óta létezne, és tovább él - jóval tovább egy emberöltőnél, örökké, mint a folyton táguló világegyetem.

Ividő napozik - két hetesen

2008. március vége óta nem eszem húst. Nem csak kíváncsiságból akartam abbahagyni, nem egészen úgy indultam neki, hogy csak kipróbálom, valamivel erősebb volt az elhatározás, a megérzés, hogy ezen az ösvényen kell tovább haladnom. Nem akarok misztikuskodni, de tény, s nem szégyellem, természetesen ez is lényegi kérdés nálam, a táplálkozás. Alapvető szükséglet, meghatározza minden napomat. A testem egyik legjelentősebb kapcsolata az anyagi világgal a táplálkozás. Mint intenzív húsevő féltem, hogy negatív változás is lehet valami miatt - egyértelműen amiatt, hogyha én szellemiekben nem értettem még meg azt, hogy miért is kell áttérjek a húsmentes táplálkozásra. Szóval, ha felületes lesz részemről és/vagy valami magasztos misztikus elméletet gyártok aköré, hogy miért váltok át a természetes, növényevő, de tejtermék, s tojás fogyasztó életmódra.

Etelka eteti Ividőt

   A valóság természete rejtett és mágikus - okkult, ahogy Hamvas Béla írja a Karnevál című regényében. Ezt a mágikus valóságformáló hatást a szellem fejti ki. Nemcsak az egyetemes szellem által, hanem az egyetemes szellem bennünk leszülető egyedi része által is formálódik a fizikai valóság.

Joó Violetta és kisbabája, Ividő (2011)

   A valóság természete rejtett és mágikus - okkult, ahogy Hamvas Béla írja a Karnevál című regényében. Ezt a mágikus valóságformáló hatást a szellem fejti ki. Nemcsak az egyetemes szellem által, hanem az egyetemes szellem bennünk leszülető egyedi része által is formálódik a fizikai valóság.

Joó Violetta és kisbabája, Ividő (2011)

   A valóság természete rejtett és mágikus - okkult, ahogy Hamvas Béla írja a Karnevál című regényében. Ezt a mágikus valóságformáló hatást a szellem fejti ki. Nemcsak az egyetemes szellem által, hanem az egyetemes szellem bennünk leszülető egyedi része által is formálódik a fizikai valóság.

Joó Violetta és kisbabája, Ividő (2011)

    A Szaturnusz a beavató mester, hogy életünket spirituális alapon, az egyetemes törvények szerint vezessük, szükségünk van a Szaturnusz által jelölt tudásra, képességekre. Ezt a szaturnuszi-mesteri szerepet egy nő nehezebben tölti be saját gyermeke életében, hiszen megannyi érzelem él benne a gyermek irányába, és ezek hatása alatt nehéz mindig következetesnek lenni.

Kozma Szilárd leányaival

   A Shift (Váltás) című film Dr. Wayne W. Dyer-rel készített interjúra épít, és az ő általa közvetített gondolatokat, filozófiákat illusztrálja két fiatal házaspár történetével, valamint a vele interjút készítő stáb figuráival folytatott szabad beszélgetésekkel.
A fő mondanivaló az ego elengedése, a váltás az egoista életszemléletről, értékrendről a spirituális szemléletre, értékrendre. Sok igazság elhangzik a filmben, viszont vannak hibái, amikről érdemes ejteni néhány szót. A nőket illetően igen nagy tévedésekben él Dyer.

TŰZ NÉLKÜL, KIMUTATOTT AMBÍCIÓK NÉLKÜL, KIMUTATOTT AKARAT NÉLKÜL (REJTETT AMBÍCIÓK, REJTETT AKARAT) avagy Nyílt harcok tüzétől fényes a Mennyek országa, titkos haragunk maga a pokol sötét tüze...

Joó Violetta asztrológus

    - avagy: Hamis spiritualitás (misztika, ezotéria) a nősovinizmus (feminizmus) szolgálatában, továbbá a nősovinizmus és az iskolai terror, a gyermekbűnözés összefüggése

    Joó Violetta asztrológus, metafizikus és édesanya gyakorlati tapasztalatai és meglátásai a nemek testi, lelki és szellemi egészségének megszerzéséről, továbbá a szülői és társadalmi felelősségről, iskolai terrorról, felelősséghárító, a mobbingolt, zaklatott gyermek szüleit elhallgattatni próbáló tanárokról, irigység és fölényeskedés vezérelte női érdekképviselőkről.

Joó Violetta

Reflektáció: Rama P. Coomaraswamy - A pszichiátriában használatos meditációs technikák című írására, amely az alábbi linken olvasható:  http://kuruc.info/r/9/108145/#ixzz2xOWpQ8wq

Az első mondat,amelyet kiszeretnék bővíteni, de legalábbis árnyaltabban megfogalmazni az a következő idézetem végén található:

„ „Csak Isten temploma fogadhatja Istent, azaz a lélek, amely a kegyelem által fogékony rá, doktrinában megalapozott, bűntől megtisztult, akaratban átváltozott, és erényben megalapozott – mindezek a megfelelő szertartással vagy tradicionális hovatartozással.”

-Ehhez nemcsak bizonyos személyes kvalifikációk, hanem egyéni erőfeszítés is szükséges, a természetes vágyakra irányuló ösztöneink következtében, miként a bűnbe esett természetünk eredménye a világhoz való kötődés.” Megmondom őszintén, én alig értem, hogy mit akart mondani az illető. Tehát addig nekem világos, hogy úgy fogadhatjuk lelkünkbe az „istent” (abszolútumot, egészséget) ha bűneinktől megtisztulunk, vagyis a karmánkat feloldjuk. És azt is értem, hogy ehhez nem csak erények és pozitív képességek szükségesek, hanem külön egyéni, tudatos törekvés, erőfeszítés.

Áldott élet - Joó Violetta és a leányok

    Asztrológiai előrejelzés 2014 - Nagy beavatás a tűz alkímiai elem értelmébe, nehéz és sorozatos tűzpróbákkal. - Joó Violetta, tűz karmás asztrológus értelmezése
Veszélyes, többszörösen tüzes konstelláció lesz az uralkodó az idei évben.

    A horoszkóp értelmezésekkor mindig elmondjuk, hogy a zodiákus jegyeinek határai nem falszerű elválasztások a jegyek között, hanem az utolsó 3-5 fokok és az első 3-5 fokok közötti részen egyértelmű átmenet érzékelhető. Ezért is nem lehet a konstellációk jelezte időminőségnek a gyakorlati életben konkrét kezdeti eseményt (rajtolást) jósolni. Már csak azért sem, mert egyéntől is függ, hogy őnála éppen mikor materializálódik egy helyzet. A most következő veszélyesen tüzes-harci konstelláció pedig egyértelműen elkerülhetetlen konfrontációkat fog hozni nagyon sokak életében. Azért is kell számtalan embert érintsen, mert mint már sokat emlegettük az egész Föld emberisége élén a nyugati típusú társadalmakkal, a fejlett országokkal mind-mind a tűz alkímiai elemnek a küzdősportok ringjeibe és akciófilmekbe való kiszorítását tűzte ki célul és hajtotta végre "sikeresen", pontosabban szinte maradéktalanul.

2014 Előrejelzés

    Asztrológus anyaként megtapasztalhattam, hogy igaz az spirituális állítás, mely szerint a gyermekek minimum 14 éves korukig az édesanyjukkal szoros szellemi-lelki kapcsolatban állnak. Aki emellett még ismeri az ősi Hermész Triszmegisztoszi tanítást is, amely az asztrológia (de a pszichoszomatikának is) az alapelve: "Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van." az jól tudja, hogy milyen nagy felelősséget jelent ez a kötelék. Ugyanakkor a saját sorsunk és gyermekünk sorsának kezébe vételét is jelenti ez a felelősség. Ahogyan végső soron a felelősségek spirituális rendeltetése az igazi szabadság elérésének segítése is. a szabadság pedig a boldogság megvalósításának útja, de felelősségek nélkül nincs fejlődés, sem szabadság, így igazi, tartós boldogság sem. Tehát gyermekeink egészsége rajtunk, az anyák karmafeloldásán, a lelkünk mélyébe való fájdalmas bevilágításon és tévképzeteinkből fakadó negatív átéléseink meghaladásán múlik.

Joó Violetta asztrológus anya

    Kozma Szilárd író, asztrológusnak az emberiség szempontjából az egyik legfontosabb léttani (ontológiai) és asztrológiai felfedezése a Lilithről, az Istenről (Abszolútumról), az innen fakadó emberi létről, a személyi, születési horoszkópokból kiolvasható egyéni karmáról és rendeltetésről. - Joó Violetta

    Kozma Szilárd asztrológus és édesapa tanulmánya az apaság spirituális funkciójáról, az apaság őserejéről, melyet az asztrológiában a Szaturnusz bolygó jelöl.

Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlati tapasztalat nélkül tovább oktató, vagy az olvasmányélmények alapján, az asztrológiát további valóság-idegen elméletekkel "gazdagító", misztikus elméletíróként, hanem az elkészített horoszkópokért felelősséget vállaló, hétköznapi sors-figyelőként.) azt vettem észre többek között, hogy a termelői - fogyasztói alapú nyugati kultúrában, az embreknek (A horoszkóp- rendelőimnek), akárcsak nekem is, azt megelőzően, hogy az asztrológiával találkoztam volna, a legelemibb képzeteik és fogalmaik is hiányoznak a saját spirituális funkciójukról. A jelen esetben pl. az egymástól erősen kölönböző női és a férfi funkciók spirituális jellegének a betöltése fontosságáról.   

Kozma Szilárd és Viola asztrológuspár családi körben

   Kozma Botond Szilárd asztrológus ír a horoszkópokból kiolvasható egyéni rendeltetésről, a rendeltetés értelméről és szükségéről, karmáról és karmafeloldásról, nehézségekről és boldogságról, önmegváltásról.

Kozma Szilárd asztrológus - kép

    Asztrológia - metafizika: Kozma Szilárd karma- és családasztrológus felfedezései és meglátásai a feltámadásról videófelvételen elmondva.

Kozma Botond Szilárd

    Kozma Szilárd  író – asztrológus: A Boldogság elérési lehetőségéről és megfizethetetlen következményéről

     Ha valaki személyes élményhez kötött fogalmat akar alkotni magának arról, hogy milyen a tényleges és tartós boldogság, illetve, hogy milyen az örökké való, megváltott állapoti boldogság, azt tehát, hogy milyen lehet az abszolút létben való állapot érzékelése, keressen egy minél csendesebb helyet magának, ahol nem csak a külső hang-hatásoktól van megvédve. De mindenféle más, természeti, vagy természetellenes külső ingerektől, információ-behatásoktól való helyet tanácsos keresnie, és olyat ahol a lehető legkényelmesebben tud, akár ülve, akár fekve elhelyezkedni, és főként huzamosan csendben és nyugodtan lenni.     

Kozma Szilárd asztrológus - kép

   Joó Viola: "Veszélyes párkapcsolatok…" - ahogy a címben is szerepel, és ezt a veszélyességét fontosnak is tartom hangsúlyozni, ezeknél a szerelmi érzéseknél. Ezek az erős, szenvedélyes vonzódások a maguk elveszejtő, szenvedélyt és szenvedést hozó mivoltukkal sokak (főként tűz és víz karmások) számára az igazi szerelem egyetlen nemének, megvalósulásának tűnhetnek, ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon sok esetben csak így tudnak szerelembe esni, és ez csak komoly a karma feloldásáért tett erőfeszítések után változik meg náluk. Azért nevezhetőek veszélyesnek ezek a szerelmek, mert nem csupán arról van szó, hogy a másik személy karma-feloldási, önmeghaladási provokációt jelent, sőt, épp ellenkezőleg karma-fokozási lehetőséget is.
    Ahogyan az András és a Melinda beszámolójából is látszik az ilyen negatív tűz és víz töltetű emberekre jellemző szerelmes állapotok úgy hatnak az illetőre, mint a drog. És mi a drog? Boldogság-pótlék. (Egyébként ajánlom a témához kapcsolódóan a Szilárd által írt tanulmányokat a víz és a tűz alkímiai elemek szerint karmákról.)
  

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár

    Kozma Szilárd asztrológus fedezte fel, hogy sorsunkat a tudatalattinkban fészkelő negatív spirituális programok befolyásolják, melyek anyai ágon öröklődnek, így anyáink és anyai ági női felmenőink komoly hatással vannak életünkre. Ám az apánk sorsunkra gyakorolt befolyásáról eddig kevesebb szó esett.


– Szilárd, mi vezetett oda, hogy most az apa, az apaság jelentősége került a figyelmed középpontjába?

Kozma Szilárd: – A saját életem alakulása – a feleségem erkölcsi-spirituális megcsuszamlása, és ezáltal négygyermekes családunk szétbontása -, valamint az ezzel kapcsolatosan megtapasztalt visszásságok. A korábbi feltárásaim során rengeteg hangsúlyt fektettem arra, hogy elmondjam: a teljesen vagy többnyire negatív Hold a horoszkópban azt jelenti, hogy az illető személyben az anya ősképe negatív. De amikor a negatív Szaturnuszokat láttam, nem tértem ki arra, hogy az apa ősképével bajok vannak karmikusan.

kozma leanyok

    1) L.Zs: - Hol élsz és dolgozol? Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a metafizikával?

- Kozma Szilárd - Csíkszeredában, tehát a székelyföldön, a három kiskorú lányomat gondozva - nevelve élek és többnyire az otthonomban dolgozom. Bár az első vereses kötetemben is (Szabadnap, Kriterion kiadó 1981) találhatóak olyan versek, főként prózaversek, amelyek egyértelműen utalnak a metafizikai gondolkozási készségre. Mint tudatos törekvés és un. belső racionális megélés viszont, később jelentkezett a külső világnak a belső világommal való összekötésének az igénye és a Karate-val való találkozásom indított el tulajdonképpen a tudományos tájékozódáson alapuló belső megismerés útján. De ez is, csak időszakos törekvések és átélések formájában történt. Mint általam egyértelműen vállalandó tudatos eszmeiség, a Hamvas Béla életművével való találkozástól (1986) számítóm magam spirituális gondolkozónak, lét- és sorsfigyelőnek és integrációra, megváltásra törekvő személynek.

2) L.Zs. - Milyen út vezetett odáig, hogy főfoglalkozású asztrológus lettél?

Kozma Szilárd: Ami az asztrológiát illeti, amint az Erdélyi teoretikus törekvésekre és un. intellektuális gondolkozásra sajnos még ma is jellemző, én is lenéztem és elutasítottam ezt a tudományt, olyannyira, hogy a Hamvas Scentia Sacra-jaban máig aláhúzatlan az a fejezet, amely az Asztrológiáról szól (Az őshagyomány számbavétele), holott még a Hamvas Beavatási regényét, a Karnevált is, ceruzával, majd különböző színű golyóstollakkal a kezemben olvastam.

Kozma Botond Szilárd

    A Budapesti Decens Magazin főszerkesztője: Ordody Eszter által készített két interjú, Joó Violetta és Kozma Szilárd Karma- és családasztrológusokkal a karma-oldási lehetőségekről és a magzatfoganási és más, mély családi problémákat és kríziseket okozó, meghaladhatatlannak látszó, szellemi – spirituális, illetve pszichológiai és fizikai meghatározódásokról, valamint ezeknek a sorsnehézségeket okozó okoknak a feloldási lehetőségeiről. 

 

I. Interjú Joó Violettával

 

1. Ordody Eszter:  Honlapodon komolyan foglalkozol az egyéni karma kérdésével. Mit kell erről tudnunk?

 

Joó Violetta: Az általunk is gyakorolt kauzális asztrológia lényege az, hogy az egyéni karmát törekszünk első sorban nagyon mélyen és pontosan feltárni (ontológiai ismeretek és szempontok szerint). A kauzális asztrológia egy olyan, viszonylag új keletűnek mondható asztrológiai lét- és életlátáson alapszik, amely tulajdonképpen az asztrológia eredeti metafizikai alapjaihoz tér vissza. A Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított Tabula Smaragdinak az eredeti spirituális világ-axióma rendszerére épít tehát, az asztrológiát hiteltelenítő középkori – vásári! – jóslás-logika helyett. Ezt, az elsődlegesen az egyéni karmáknak a majdhogynem matematikai pontosságú feltárásán alapuló ontológiai, tehát szellemi valóság-alapokon (Tehát nem a krisztusi értelemben vett „homokváron”) álló, „irányzatot”, a párom, Kozma Szilárd fejlesztette ki, a saját szakmai tapasztalatai és megfigyelései, valamint és a többi erdélyi, gyakorló asztrológus - metafizikus barátainak a megfigyelései alapján, azok szoros közreműködésével. Ma már főként a folyamatosan bővülő gyakorló asztrológusi tapasztalataink (horoszkópértelmezéseink) és a saját magánéleti élettapasztalataink által is, azokat metafizikailag értelmezve és a társaink asztrológiai tapasztalati eredményeivel összevetve, bővítjük a kauzális (Karmikus: ősi) metafizikai ismereteinket.

Joó Violetta asztrológus Ividő nevű kislányával- 2011

Azt mondják a modern és a posztmodern pedagógusok, hogy senkivel, semmivel szemben nem szabad erőszakot alkalmazni. Ezért lesz szigorú törvény – mint már a legtöbb Európai országban – a családon belüli erőszakra. Erőszaknak minősül még egy pofon is. Legalábbis már mindenki megrökönyödik, és a fejét rázza, ha csak annyi is fülébe jut, hogy valaki a gyermekét megpofozza, vagy annak a hátára – fenekére csap időnként jó határozottan és pusztán a gyermeket saját érdekében fegyelmezve.
De vizsgáljuk meg részletesen és közelebbről a kérdést. Csakugyan a gyermekeink lelki épségéről, méltóságáról szól ez a megható elmélet és felelősség-félretoló humanista magatartás?

Kozma Szilárd leányaival

    Nagyon hálás vagyok, amiért még annak ellenére is boldog családban és boldog párkapcsolatban élhetek, sőt, hogy a testi egészségemet is sikerült eddig mindig a Szilárd tanácsait követve helyreállítanom, tehát hálás vagyok mindezért, annak ellenére, hogy a liberális korszellem áldozatává kellett váljak kamasz-koromban és a velem született Halak karmámat, vagyis a szellemem ősforrásával való egységemet az arra vonatkozó negatív karma-képzeteim hatására, és persze, a gyermeknek nem való, korán liberális nevelési körülmények között, még inkább elfeledtem. Sőt, nagyon mélyen elfedtem az Istennel való elemi kapcsolatomat, a megváltás-ellenes (Skorpiói: vagyis 8-házi) negatív karma-képzetek még intenzívebb, dúsabb és konkrétabb liberális átélésével.

Kozma Szilárd - Szépvizi családkép

 - Az az asztrológus, vagy misztikus tanácsadó aki a szabad akaratot ignorálva jósol az nemcsak kuruzsló, de fekete mágiát is gyakorol ugyanakkor, hiszen a másik személy mágikus képzeletébe ültet egy képet, annak akarata nélkül. Tehát azok a jósok, akik a személy belső szellemi változásától, fejlődésétől, egyéni mágikus képzeletétől, tetteitől függetlenül konkrét jóslatokat fogalmaznak meg a személy egyéni sorsában, azok fekete mágiát végeznek az által, hogy az egyéni személyes képzeletet, akaratot, tetteket és ezek mágikus hatásait, következményeit semmibe veszik, ezektől megfosztják a hozzájuk fordulókat azzal, hogy tőlük (az adott személytől) függetlenül bekövetkező történéseket tesznek be az illető tudattalan képzeletvilágába, ami oda szervesen nem kapcsolódik, hiszen a fekete mágus nem ismertet feltételeket, nem ad döntési, sorsformálási lehetőséget sem az illetőnek, így nemcsak az egyéni akaratától, fosztja meg őt de a felelősségtől, az felelősség általi fejlődéstől és a személyi öntudatát is megzavarja.

Joó Violetta

    Miért nevezik Bolondnak a tarot legerősebb, legtöbbet érő, a 22-es számú kártyáját? Mi is ez a rejtélyes, beavatotti Bolondság?

     A Bolond állapot, úgy, mint a boldogság, az istenazonosság-tudatból fakad. Analóg a Halakkal és a Plútóval.

A Bolond életfeladatait felvállalta mind, minden őserővel harmóniára törekszik, megismerte és megszokta az újjászületést, majd fel is támadt, mert megismerte a karmáit és fő célja azokat teljesen, de legalább is minél nagyobb mértékben feloldani. De ezt viszont bolondság és boldogság nélkül lehetetlen. Bolondnak és boldognak kell lenni mindig, a boldog bolondságot mindig gyakorolni kell. Gyakorolni kell azt tehát, hogy a legnehezebb helyzetben is bolondkodva boldogok és boldogan bolondok lehessünk. Hogy a karmánk megnyilvánulásai és a figyelmeztető jelek ne ejtsenek soha kétségbe, ne vigyenek a kétség, a harag, a düh, vagy a szomorúság átélésének a kísértésébe.

A Bolond - Rider waite Tarot 22

A történelemben először fordul elő, hogy pszichés és pszichiátriai zavarokkal küzdő, a társadalom egészére látszólag nem közvetlenül veszélyes, partikuláris személyi zavartságokkal rendelkező kisebbség "jogos sajátosságainak", bocsánat: "sajátosságai jogosságának" az elmélet-rendszere az egész társadalmat, annak az egészséges törzsét terrorizálni, de legalább is erősen befolyásolni képes „tudomány-ággá” nőheti ki magát! 

Kozma Botond asztrológus
Kozma Szilárd: Az egyik leg kétségbeejtőbb következményekkel járó "tudományos" tévedés, amivel a karma-asztrológus találkozik: a virágpor-allergia valós okának a megítésése és gyógyszertelen feloldási lehetősége felől való félrevezetettség. 
 
„Végre itt a nyár, és meleg az idő…” - De a nyárnak koránt sem örvendenek ennyire a fűpor allergiások. Sőt: az allergia igazi, szellemi és spirituális okainak a meg nem értése és félreismerése miatt, a nem- allergiások sem örvendhetnek már a nyárnak úgy, mint régen. A fűpor és a virágpor allergia, az utóbbi évtizedekben olyan méreteket öltött a civilizált (A szó eredeti jelentése: védekező) nyugati társadalmakban, és köztük is kiemelten Magyarországon, hogy kormányrendeletek és parlamentek által hozott, komoly büntetéseket is előíró törvények(!) teszik kötelezővé a fűnyírást és a parlagfű-irtást. Berregnek hát állhatatos kegyetlenséggel a fűnyíró gépek országszerte, hogy az ember inkább fedett uszodába megy, mint nyílt strandra. Utóbbin ugyanis már nem lehet egy perc nyugalma sem a stressz-okozó ostoba (steril és haszontalan!) fűnyírástól. És ha parkba, vagy a természet lágy ölének más, civilizáció-közeli menedékébe mennél az árnyas fák alatt, szabad levegőn pihenni, esetleg meditálni, azt ugyan nézheted már, mert ma mindenütt ez, a sokak által már nem is észlelt finom irritációt: végül is észrevétlen stresszt okozó, természetellenes fűnyírói alapzaj fogad. 
Kozma Szilárd leányaival

A Lilith-inverziót (A Karmát) egyedül leleplezni és feloldani képes, illetve ez által, a megváltást igazából lehetővé tenni képes két beavatás

Mottó: Nem a kedvező bolygóállást kell lesni és nem misztikus energiákat 
kell vadászni, hanem felelősségbe ágyazott éberséget kell szerezni.

„Azért Jöttem, hogy rámutassak arra ami a teremtés óta rejtve van.”
„Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket.”
(Jézus, Lukács Evangéliuma) 

“Amikor Jézus lényének isteni mivoltáról és eszenciájáról beszélt, a zsidók jajveszékelni kezdtek. Jézus pedig a zsoltárokból idézett (Zsolt: 82,6) és azt mondta: Nincs-e megírva törvényetekben, hogy istenek vagytok (elohim, atem) mindannyian a legfelsőbb fiai?” 
(Hamvas Béla: Scientia Sacra / A kereszténység / II. Az Evangélium és a levelek) 

Kozma Szilárd író asztrológus

a) A Lilith jelenség ismertetése 
b) A keresztény alapállás felvétele, mint a tényleges boldogság megszerzésének az egyedüli lehetősége. 

    A meg nem nyilvánult abszolút létnek a megnyilvánulásából - kiáramlásából - eredő Lilith-zavarnak az emberi lét szintjén is megjelenő leképeződése nem más, mint az, a mindenkiben létező, mindig valami másra, tehát mindig az adottól eltérő állapotra, élményre és helyzetre való vágyakozás is. De a mágikus erejű és ezért sorsteremtő tudattalan képzeletvilágunkban létezik egy ennél sokkal veszélyesebb „Lilith-zavar” is, az un. Lilith-inverzió, aminek három, vagy négy, és egyes esetekben akár öt, az asztrológusi megnevezésben, un. „konstelláció” szerinti, határozott és konkrét karaktere is van.

Kozma Szilárd író asztrológus

Kozma Szilárd: A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás

III. rész -  A bűnbeesés, avagy a fájdalom funkciója és a kereszt értelme

A humánussá (polgárivá) szelídített és ezáltal a civilizált (keresztény…) embert egyetemesen felelőtlenné, mert természet-kizsákmányolóvá tevő (Nem csak a küső természetet zsákmányolja ki, hanem a saját erőforrásait – „munkaerejét” – I!), globális vallás és a nyugati –keresztény- tudomány abból a rejtett szellemi koncepcióból indul ki, hogy boldogsága (élvezete és kényelme) érdekében az embernek a természet jelenségeivel és folyamataival szemben védekezni kell (sőt: amint látni fogjuk, végső soron a vallás és a tudomány volt annak a szellemi koncepciónak a melegágya, hogy boldogsága, kényelme megszerzése és ezek védelme érdekében, az embernek a természetet ki kell zsákmányolnia). És, hogy ezen szempontok szerint az embernek a természetből kivont, kibányászott elemek (anyagok) segítségével, valamint az anyag átalakításával létrehozott munkaeszközök segítségével a természettől hermetikusan elkülönülve (civilizáltan) kell élnie. És ez még mind semmi ahhoz a hallgatólagos barbár közmegegyezéshez képest, hogy az élvezet-biztosító civilizáció létrehozása és fenntartása érdekében az embernek jogában van a természetből kivont eszközök segítségével kifosztani, legyőzni és összezavarni (genetikai alapjában is szennyezni), a természetet.

Kozma Szilárd író asztrológus

Kozma Szilárd: A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás IV-ik rész

IV. Az asztrológia az éber személyi tudat kialakításának az eszköze.

Abban, hogy a fájdalomnak, mint az embernek a legfontosabb hiba- és veszélyjelző eszközének a mesterséges megszüntetése következményének az egyre jobban szélesedő nyomorúság-körébe - És ezzel az egyetemes rendeltetésünk megtagadásának a tragikus sorsokat eredményező (Tragédiákat „rendező”.) következményébe: a bűnbeesés ördögi körébe. - jobban beleláthassunk, a beavatási célokat szolgáló (Tehát nem jóslásokra, tehát nem a sors-kijátszási technikákkal kufárkodó, tehát nem a spirituális kiegyenlítődési életfeladatok elkerülésére-kicselezésére használt.) asztrológia eszköztára, ősi szimbólumrendszere és következtetései, maximálisan a segítségünkre állnak. 
A föld asztrológiai szimbóluma egy körbe rajzolt kereszt. 

Kozma Szilárd leányaival

Kozma Szilárd: A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás V-ik rész

V. A Sárkányfarok (Karmikus meghatározódások szerinti tulajdonságokat jelölő pont) - Sárkányfej (Abszolút éberségi, illetve Megváltási pont) közötti tengely.

Az asztrológiai születési sors-képletben (az asztrogrammban), a Zodiákus körét (A napjegyek - az állatöv körét), vízszintesen átszeli az Ascendens- Descendens tengely és arra általában merőlegesen az Ég Alja (I.C.) és az Ég Közepe (M.C.) nevű pontok által meghatározott sarkalatos tengely. Ez a tengely tökéletesen merőleges az egyenlő házak rendszerével készített asztrogramm, de nem mindig merőleges, hanem a merőlegestől néhány fokra eltér amennyiben a sorsképletet az egyenlőtlen házak módszerével készítjük és vizsgáljuk. 

Kozma Botond asztrológus

Kozma Szilárd: A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás V-ik rész

V. A Sárkányfarok (Karmikus meghatározódások szerinti tulajdonságokat jelölő pont) - Sárkányfej (Abszolút éberségi, illetve Megváltási pont) közötti tengely.

Az asztrológiai születési sors-képletben (az asztrogrammban), a Zodiákus körét (A napjegyek - az állatöv körét), vízszintesen átszeli az Ascendens- Descendens tengely és arra általában merőlegesen az Ég Alja (I.C.) és az Ég Közepe (M.C.) nevű pontok által meghatározott sarkalatos tengely. Ez a tengely tökéletesen merőleges az egyenlő házak rendszerével készített asztrogramm, de nem mindig merőleges, hanem a merőlegestől néhány fokra eltér amennyiben a sorsképletet az egyenlőtlen házak módszerével készítjük és vizsgáljuk. 

Kozma Botond asztrológus

Kozma Szilárd: A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás VI-ik rész

VI. A személyi tudat és az egyetemes léttudat összefüggése.

És, ha már ennél, az asztrológiai sorsképletekben ugyan még azoknak a sík-felületén, behúzott, de voltaképpen, ezt a lap-síkot a kör középpontjában merőlegesen át szelő, virtuális középtengelyként ábrázolt (Sárkányfarok - Sárkányfej) sorstengelynél vagyunk, akkor e túlzottan elméletivé sikerült bevezető után, a címben megadott témának a közepébe is bekerültünk. Nevezetesen a kereszt, a kereszténység, és a Názáreti Jézus személyének és tanításainak cseppet sem elméleti, hanem konkrétan is a Lilth-inverziónak a visszafordítási szükségére tanító beavatásának a középtengelyébe. 

Kozma Szilárd asztrológus - kép

Kozma Szilárd: A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás VI-ik rész

VI. A személyi tudat és az egyetemes léttudat összefüggése.

És, ha már ennél, az asztrológiai sorsképletekben ugyan még azoknak a sík-felületén, behúzott, de voltaképpen, ezt a lap-síkot a kör középpontjában merőlegesen át szelő, virtuális középtengelyként ábrázolt (Sárkányfarok - Sárkányfej) sorstengelynél vagyunk, akkor e túlzottan elméletivé sikerült bevezető után, a címben megadott témának a közepébe is bekerültünk. Nevezetesen a kereszt, a kereszténység, és a Názáreti Jézus személyének és tanításainak cseppet sem elméleti, hanem konkrétan is a Lilth-inverziónak a visszafordítási szükségére tanító beavatásának a középtengelyébe. 

Kozma Szilárd asztrológus - kép

Kozma Szilárd: A Lilith – inverzió, mint sors-titok és a keresztény beavatás megváltó (mágikus!) misztériuma VII. rész

VII. Az igazi (keresztény) beavatás

A nyugati - keresztény civilizációban élő személyek számára ma még mindig egzotikus keleti misztikummal, vagy mágikus (hipnotikus) hatalomgyakorlási lehetőségeket ígérő képzetekhez kapcsolódó felhangot kap a beavatás kifejezés. Számukra izgalmasabbnak és pragmatikusabbnak hangzik a megváltásnál, pedig ugyanarról a metafizikai realizációról van szó mindkét esetben.

Kozma Szilárd író asztrológus

Kozma Szilárd: A Lilith – inverzió, mint sors-titok és a keresztény beavatás megváltó (mágikus!) misztériuma VII. rész

VII. Az igazi (keresztény) beavatás

A nyugati - keresztény civilizációban élő személyek számára ma még mindig egzotikus keleti misztikummal, vagy mágikus (hipnotikus) hatalomgyakorlási lehetőségeket ígérő képzetekhez kapcsolódó felhangot kap a beavatás kifejezés. Számukra izgalmasabbnak és pragmatikusabbnak hangzik a megváltásnál, pedig ugyanarról a metafizikai realizációról van szó mindkét esetben.

Kozma Szilárd író asztrológus

Kozma Szilárd: A Lilith (inverzió) és a keresztény beavatás VIII-ik rész

VIII. A krisztusi (Buddha) állapot és a misztikus kábulat ellentéte

A kereszt metafizikai (asztrológiai) értelmének ismerete lehetővé teszi számunkra a kereszténység helyes értelmezését, és a Jézusi tanítás világos elsajátítását. Ennek a krisztusi éberségnek a fényében viszont bukik az összes babona, amit keresztény hit címen hirdetnek a “hivatalos” egyházak, valamint a magukat új kereszténynek nevező misztikus csoportosulások és szekták. 

Csíki táj - szécseny

Az asztrológiai Ikrek karma-motívum és a pszichológiai Árnyék-én jelensége.

       Kozma Szilárd: "- Gyakorló asztrológusi pálya-élményem egyik legfontosabb állomásaként, jobban mondva: tovább-lendítőjeként, valamint a metafizikai-asztrológiai elméleti munkásságom egyik leg nagyobb megvalósításaként tartom számon az Ikrek-jelenség igazi, de a tudomány elől (a pszichológia elől is!) rejtett (metafizikai), de végül is nagyon egyszerű okát és az egyesek számára izgalmasan érdekes (pl: irodalmi, esztétikai), mások számára viszont egyenesen tragikus karma-jelenség következményeit, illetve annak roppant egyszerű felodási és meghaladási lehetőségét. De mivel a tárgyi - gyakorlati valóság a legjobb bizonyíték és illusztráció is, nem csak a jelenségnek az egyesek számára mindössze pszichológiainak ítélt jelenség valóságának a bizonyítására, hanem a vele kapcsolatos spirituális - logikai folyamatok megértésére, kezdjük a vizsgálódásunkat néhány, a tárgyra vonatkozó jellemző levél-vallomáással:

Kozma Szilard és Kozma-Joó Violetta

Kozma Szilárd: IX. A keresztény beavatás és a teremtés – megváltás mágiája

    A nem vallásos, hanem a spirituális keresztényi beavatás megértése és a megváltott - kiegyenlített állapot elérése merő illúzió a természettől elszakított (élvezeti és kényelmi célokat szolgáló berendezésekkel és technikai eszközökkel körül bástyázott), mesterséges körülmények között élve, a külső természettel szemben védekezve és a saját belső természetét tönkre téve. De illúzió a megváltás elérése a spirituális személyi program leírását tartalmazó és a megjelölő személyi horoszkópból kiolvasható konkrét életfeladatok tudomásul vétele, helyes értelmezése és felvállalása nélkül, akárcsak a spirituálisan kiérlelt, arányos és erős személyi tudatra alapozott egyetemes tudat elérését célzó, a fizikai realitás által is visszaigazolt metafizikai ismereteken alapuló hiba és tévedés belátási készség nélkül.

Kozma Szilárd író asztrológus

Kozma Szilárd: X.  Kiegészítés. Egy Joga-oktató számára írt beavatási eligazítás:

Kedves Mónika! Patandzsalival csak az a bajom, hogy, amiként a hinduizmusnak általában, a fizikai lét szakrális funkciójáról, ugyanúgy nincs gőze neki sem az individuális tudat - tehát a személyi öntudat! - szakrális fontosságáról. Arról tehát, hogy csakis jól megtisztított és reflexiós világosságában megerősödött személyi tudatra - másoktól nem befolyásolt, másoknak nem alárendelt világos öntudatra! - lehet egyetemes tudatot alapozni.

Kozma Szilárd - Meditáció és vízesés

   Számtalanszor és számtalan helyen elmondtam, hogy a szeretet (Neptunusz, Hold) kellő fény és világosság nélkül, vagyis értelem nélkül: átvilágítatlanul és értelmezetlenül és értékelés – kritika nélkül, és tehát megtermékenyítés – megtermékenyülés nélkül, lelki és spirituális korrupcióvá (félelemmé, önféltéssé, önsajnálattá), vagyis rothadássá, közömbösséggé válik, majd át fordul a saját ellentétébe és lassan nehezteléssé és duzzogássá, majd odaadás és nyíltság és őszinteség és befogadás helyett, teljes elhatárolódássá, és elutasítássá, és végül haragvássá, és gyűlöletté és bőszültséggé, bosszú-vággyá förmedéssé, háborgássá, rombolássá válik.

Négy őselem

A megváltó (Anyagi, vagy más külső körülményektől teljesen független, tehát: A Bolond- ) boldogság törvényénél nincs nagyobb és erősebb és magasabb rendű léttörvény sehol a létben. És minden más törvény, erő, és hatalom , és jelenség, ennek az első és egyben a 10-ik törvénynek van alárendelve! Ennek a törvénynek minden más égi és földi törvény alá van rendelve, és ezt szolgálja!

Kozma Szilárd - Meditáció és vízesés