Kozma-Joó Viola: Asztrológiai előrejelzés 2014-re

    Asztrológiai előrejelzés 2014 - Nagy beavatás a tűz alkímiai elem értelmébe, nehéz és sorozatos tűzpróbákkal. - Joó Violetta, tűz karmás asztrológus értelmezése
Veszélyes, többszörösen tüzes konstelláció lesz az uralkodó az idei évben.

    A horoszkóp értelmezésekkor mindig elmondjuk, hogy a zodiákus jegyeinek határai nem falszerű elválasztások a jegyek között, hanem az utolsó 3-5 fokok és az első 3-5 fokok közötti részen egyértelmű átmenet érzékelhető. Ezért is nem lehet a konstellációk jelezte időminőségnek a gyakorlati életben konkrét kezdeti eseményt (rajtolást) jósolni. Már csak azért sem, mert egyéntől is függ, hogy őnála éppen mikor materializálódik egy helyzet. A most következő veszélyesen tüzes-harci konstelláció pedig egyértelműen elkerülhetetlen konfrontációkat fog hozni nagyon sokak életében. Azért is kell számtalan embert érintsen, mert mint már sokat emlegettük az egész Föld emberisége élén a nyugati típusú társadalmakkal, a fejlett országokkal mind-mind a tűz alkímiai elemnek a küzdősportok ringjeibe és akciófilmekbe való kiszorítását tűzte ki célul és hajtotta végre "sikeresen", pontosabban szinte maradéktalanul.

2014 Előrejelzés
2014 Előrejelzés

   Ennek fényében én, mint asztrológus egészen biztos vagyok benne, hogy egy hónapon belül egészen más szelek fújnak majd az egész világban és az emberekben fel fognak fokozódni a Nyilasnak, az Oroszlánnak valamint a Kosnak megfelelő negatív önkéntelen reflexek, sugallatok, indulatok. Az ázsiai asztrológia szerint beléptünk február elején a Ló évébe, amely a Nyilasnak felel meg az európai (káldeusi) asztrológiában. És a megfigyeléseink szerint szintén karmával kapcsolatos folyamatokat, minőségeket jelöl, hogy mely ázsiai (kínai) asztrológiai évben járunk, vagy melyikben született valaki. Aztán áprilisban már a Lilith az Oroszlánban fog járni, a Sárkányfarok pedig a Kosban. Mindeközben a Nap is a Kos jegyén halad át, "keresztül" az ott hosszabb időt eltöltő, lassabb járású Uránuszon, és bizony elkerülhetetlen, hogy ne legyenek olyan napok, amikor ez a két bolygó teljesen negatívan fényszögelődik. Nem is akárhogyan, de egy égi keresztnek (négyzetnek) a részeként, szemben a majd Mérlegben álló Marssal, két oldalról pedig a Bakban álló Plútóval és a Rákban levő Jupiterrel. Ők rajzolnak ki egy keresztet, illetve egy négyzetet az égen.
 
   Mi már rég érzékeljük, hogy a Rákban álló Jupiter mind gyermekekkel és családdal kapcsolatos problémák és zavarok felszínre kerülését és természetesen azok meg- és feloldását "sürgeti" ez az időminőség (amely felől tájékoztat a Rákban álló Jupiter és Lilith). Azért is, mert a Jupiter, amikor tavaly nyáron belépett a Rákba, a Bak jegyében lassan haladó Plútóval is szembe került.
Visszatérve az idei évhez, elmondható, hogy általánosságban a tűz éve lesz, vagyis a tűzzel való harmóniába kerülés terén szorít minket nagy nagy munkálatokra. És ez a vadállatok között kis viskókban alvó és különböző, számunkra, civilizált emberek számára kegyetlen (a "természet erőivel" harmóniába kerülési) beavatási szertartásokat megőrző és gyakorló természeti népek kivételével emberiség szintjén érezhető lesz. Sőt, valószínű a természeti népek embere számára is. A lényeg, hogy a legnehezebb azoknak a tűz karmásoknak lesz, akik a tűz karmájukat még csak nem is tudatosították magukban így el sem kezdhették azt feloldani. Illetve azoknak, akik már részben tudatosították, de a lényegi átvilágítás még nem történt meg velük, nem végezték el és így bőven rendelkeznek a tudattalanjukban negatív tüzes töltettel.

    Szilárd jegyezte meg, hogy ez eleinte nem is lesz mindenki számára egyértelmű, mert pl. betegségek formájában jelenik meg, hogy az illetőben a tűz minőség zavaros volt ezidáig. Magam is tűz karmás lévén hetek óta érzem a bennem lappangó, hol erőre kapó, hol kitisztuló meghűlést. És Ividő is három hétig köhögött, de szerencsére láz és erőveszteség nélkül, sőt, még csalán kiütéses is volt közben, ami szintén a tűz elemhez, egészen pontosan a marshoz és így a vérhez tartozik. Nagyon komoly tűzpróba-sorozatot vállaltam fel december 6-ával kezdődően, és tűz karmás lévén nem volt, ahogy a rágalom-sortűz alatt ne haragudjak meg időnként a gátlástalan gonoszkodókra, amelyek már az elejétől kezdve a gyerekekről elérhető információkat (neveik, külsejük, iskolai mobbing ügyek) nagyképűen és slendriánul forgatták ellenünk és az ők primitív, materialista tévképzeteik szürreális igazolására. (Ha van rajtuk sapka az a baj velük, ha nincs az a baj velük.) De a legnehezebb azt volt lenyelni, hogy Gerle Éva úgy ragaszkodott a leelmebetegezésem és lehitlerezésem megtartásához, hogy amikor felvilágosítottuk, hogy akkor ő is kritika alanya lesz ám, akkor - mintha mi sem lenne természetesebb - kitűzte célul az egész családunk anyagi csődbe juttatását és szétbomlasztását, gyerekeink állami gondozásba juttatását, ennek ellenére 3 hónapon keresztül több száz ember írta alá a petíciót, hogy mi hagyjuk békén Gerle Évát, és ne "hazudjuk" már azt, hogy ő nem egy nagyszerű, érzékeny és tájékozott nő, a transindex cikket közölt le róla, hogy mi "rá kattantunk", az erdélyi fm rádióban a vele nyíltan szimpatizáló rádiós műsorvezető, mély együttérzéssel hallgatta Éva "kálváriáját" és hogy mi pszichopataként viselkedünk.
Már csak ez az eset is jól példázza, hogy nem csak a tömegek, de az, azokat befolyásoló politikusok, sőt: még a magukat józannak és objektív - pártatlan szellemű "felvilágosultnak" képzelő pszichológus-, vagy pszichologizáló műsorvezetők is, mennyire el vannak tévedve abból a szempontból, hogy az igazság nem a fantazmagóriákban található meg, hanem a tárgyi - materiális valósában, annak a tükrében, és, hogy, amennyiben sikerült rátalálni, akkor meg, mint olyan, mire is való tulajdonképpen? - Semmiképpen nem arra, hogy érzelegve a mások kárán szórakozzunk vele. Hogy arra való-e tehát, hogy mindenkinek legyen egy sérthetetlen, de szubjektív partikuláris igazsága, intim magánügye, vagy egészen más a helyzet? És hogy, az igazság arra való-e, hogy tűzön-vízen keresztül harcoljuk kiderítéséért, mert az fog minket szabaddá tenni.

    Meg kell értenünk végre, hogy az emberiség nagy többségét azok a személyek képezik, akik igazságnak hiszik az egyéni karmájuk szerinti tévképzeteiket, mint Gerle Éva is, a Kos karmája szerinti, vele született és az elkényeztetett nevelése miatt felsrófolódott ellenség-képzeteit, amiket élettragédiák (de legalábbis kudarcok) sora igazol, s ami előtt mindenki be kell hódoljon, máskülönben össztűz alá vétetik a kiábrándultan, de tele (zavaros tűz) energiával vesztegelő "keresztes" (materialista) lovagok által, akiket a morális és spirituális tudatlanságból eredő gátlástalanság (hülyeség) páncélja szinte mindentől megvéd rövid távon. Ezért, addig sorozhatják az igazságszerető embereket a csípőből jövő nagyképű bemondásaikkal, hazudozásaikkal, rágalmaikkal, rafinált fenyegetéseikkel, önkényes ítélethirdetéseikkel és még önkényesebb büntetés-végrehajtásaikkal, amíg a sors egy olyan súlyos balesettel, vagy betegséggel nem sújtja őket, amely végképp kiveszi őket a harcból. Az ilyenek ellen való bátor harcnak a haragvás, neheztelés, gyűlölet és főként kiábrándultság nélküli véghezvitelére, az igaz, lankadatlan hitre és az igazságért való helytállásra, kell megtanítsanak minket a Ló évében előálló sorozatos sors-provokációk. Minket, vagyis a tűz-karmával született szellemi megvilágosodottakat.
 
Megjelent: 2014.03.05. - Asztrologosz Fórum
2014.04.07., hétfő [22:32]
Képek
További cikkek a kategóriában