Kozma Szilárd író, asztrológus: Az Ősteremtés, az Ős-Lilith (-Lilit) és az emberi élet értelme

    Kozma Szilárd író, asztrológusnak az emberiség szempontjából az egyik legfontosabb léttani (ontológiai) és asztrológiai felfedezése a Lilithről, az Istenről (Abszolútumról), az innen fakadó emberi létről, a személyi, születési horoszkópokból kiolvasható egyéni karmáról és rendeltetésről. - Joó Violetta

Kozma Szilárd: Lilith és Ősteremtés

avagy a tökéletesség-mánia és a másságra való őssóvárgás közös gyöke, valamint a szerelmi válságok, a szexuális perverziók és a család-felbomlások összefüggése

A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján, hogy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben, az ember szellemi képzelete - Az egyéni életképzeletünk! - befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket. És ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriáknak maximum káros hatása lehet, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.

 

Kozma Szilárd: Lilith és ősteremtés

 

Az életünk oka és sorsunk kulcsa azonos a teremtés ősokával.

 

(A Karma oka az egyetemes, abszolút Lilith, vagyis az un. isteni tökéletességre- és másságra való ontológiai őssóvárgás.)

 

                                                                                  „Hej, regő - rejtem!’”

 

        I. Bevezető

 

    A.   Amikor megjelent a Kolozsvári Költő-filozófus: Bréda Ferenc forrás-kötete, az egyik helybéli filozófiatanár azzal a szellemi nyafogással állt elő, hogy ez a kötet a tudatlanság és a tájékozatlanság bizonyítéka, illetve, hogy merő szemtelenség Bréda Feri részéről, hogy első könyves szerzőként, egyáltalán ontológiai kérdésekről merészel írni, holott komoly filozófusok is óvakodnak ettől a témától. Nos, nekem is, a minap, éppen az egyik volt barátom (Sőt: Brédával közös barátunk!) vetette a szememre ugyanezt, ti., hogy honnan vettem a bátorságot 12 évvel ezelőtt (tehát 46 évesen!) ezt, a minden eddig megírt filozófiai ontológia és szanszkrit kozmogónia állításától teljesen eltérő (Szerintem ezen egyéni és kollektív művek részleges és bizonytalan tapogatózásait egyesítő, és a gyakorló asztrológusi  tapasztalataim szerint, a gyakorlati valóságnak teljesen megfelelő) ontológiát megírni?  - Válaszom: ugyanúgy, ahogy az akkor még csak 23 – 24 éves, és gyakorlati metafizikát egyáltalán nem ismerő, Bréda Ferenc a A létezéstől a lehetőségig . kötetében található, és máig helytálló filozófiai esszéit megírta ( Kriterion könyvkiadó, Forrás-sorozat, Bukarest, 1980.)

 

B.    A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla – Amellett és azzal együtt, hogy a valóság természete mágikus. -, világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján jön létre, vagy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben a személyi tudatunkat és általában a lelkünket, úgy is a gyakorlati életképzeletünk  - A mágikus erejű egyéni életképzeletünk tehát! – alakítja, az idézi be az igazi sorsunkat. Amellett tehát, hogy ez a mágikus erejű tudattalan és végeredményben irracionális életképzelet be idézi a különböző életkörülményeinket, sorshelyzeteinket és a különböző sorsfontosságú személyekkel való találkozásainkat, ugyancsak befolyásolja és irányítja háttérből a tudatunkat és az akaratunkat is. Vagyis: ez a tudattalan képzelet irányítja sugallataival a gondolkozásunkat és az érzelmeinket, tehát végső soron ez alakítja és „rendezi” a sorsunkat is!

    Nem a nappali éber tudatunk és akaratunk és értelmünk befolyásolja tehát a sorsunkat, hanem a tudattalan képzeletvilágunk mélyén rejlő mágikus erejű karmikus  képzeletünk! Ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat ugyanis, nem áll meg az ideavilág szintjén: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi, lelki és a materiális szintű, akaratilag és tudatosan irányított, vagy a tudattalan mágikus kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: a magasztos, vagy az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriák fenntartásának káros sors-hatása van, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), és ezt annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.

 

 

II.             Az Egyetemes Teremtőerő: a Mágia ténye

 

(Részletesebb tájékoztatást e „tudománytalan” témában, az Egyetemes törvényekhez írt Bevezetőben és az ETk-ről szóló tanulmányom I. fejezetében lehet találni)

 

     Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok a genetikai térkép által kimutatható biológiai rendellenességek, amelyek NEM okoznak VÉGZETES (gyógyíthatatlan!) betegségeket és nem eredményeznek testi nyomorúságot, a spirituális képzelet mágikus ereje által átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a volt-feleségem. Őt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg, és kevés, majd semmi teje nem lévén, sem az első szülött lányát, sem a két később született fiát nem tudta szoptatni. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jöttek a világra. Ezzel szemben ő, akárcsak a barátnőink, orvos- és hivatalos egészségügy asszisztencia nélkül, könnyen szülte meg előbb a természetben, majd otthon az ép és egészséges gyermekeinket, és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta őket, annak köszönhetően, hogy amikor a horoszkópját értelmeztem, nem jósolgattam, hanem feltártam az anyasággal is kapcsolatos elsődleges negatív karmikus meghatározódásait, amelyeket ő igyekezett feloldani, meghaladni.

    (Persze, minden karmikus hatást én sem tudtam az egyszerű tudatosítás erejével számára feloldani, mivel a személyiségünket
nem csak a horoszkópból kiolvasható tényezők határozzák meg, hanem a nevelés, a neveltetés is, és mindig az érvényben levő, aktuális személyi kapcsolatok és függőségek is. Így, a volt-feleségem egy, előle mélyen rejtett, beteges anya-függőségben is „szenvedett”, amit a Bak-karmájától: tehát a tudattalan beavatkozási mániájától vezérelt édesanyja, egyáltalán nem arra használt, hogy őt a családi harmónia megteremtésének és megtartásának a gondolatában és eszmevilágában befolyásolja pozitívan, hanem éppen fordítva: a gyermekeink magzat kori elkapartatására és a lányának a tőlem való elválásra és hozza való vissza térésére buzdította folyamatosan, aminek 1O év múlva meg is lett az eredménye.)
    Egyedül az ember által megtestesített és egyedül általa érzékelhető - és a Vízöntő és a Halak konstellációk által megtestesített - jellegzetes kauzális és spirituális erőterek személyiség-változtató tulajdonsága és természete jelzi, hogy az állatokkal ellentétben, az embert nem béníthatja le, és nem határozza meg egy életre, sem az anyagi, a szociális, a gazdasági, a kulturális, a vallásos, sem a genetikai, de még a spirituális öröksége (tehát az un. karmája) sem!

     Hanem, az embernek, mint abszolút (Isteni) lényeggel és mágikus erejű képzelőerővel rendelkező lénynek, a sorsidéző és sors-változtató spirituális értelme és képzelete (mágikus) ereje által is, lehetősége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására", vagyis akár azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis nem véletlen anyagi módosulásoknak és szükségszerű örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható bázis-struktúrája, amiként a genetikusok azt állítják, hanem mindössze következménye és leképeződése a spirituális és kauzális struktúránkban található szellemi kódrendszerünknek. Ezt viszont befolyásolni: irányítani és változtatni tudjuk a tudatosan használt képzeletünk erejével. Főként a magzatot a méhükben hordó anyák és általában a családanyák képesek erre, akik a legerősebb a mágikus képzelő erővel rendelkeznek, amennyiben a várandóssági időszak alatt nem terhesnek, hanem áldott állapotban levő teremtői személyeknek tudják magukat, és ez a képességük megmarad, ha ezt az áldott állapotban elérhető teremtői tudatukat megőrzik a szülés után is. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlődésére, képes pozitívan hatni (illetve "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) anélkül például, hogy fejlődési hiba-jelző orvosi diagnózisok esetén, génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sőt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejű, tudatos, vagy önkéntelen (pozitív, vagy negatív) családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erős befolyást gyakorol, és ezt olyannyira, hogy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imagináció esetén például, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen és bárhogy is igyekezne, nem képes a család anyagi és egészségi helyzetét pozitív irányba terelni.
    A probléma az, hogy a személyi horoszkóp-értelmezés segítségével történő spirituális és kauzális fejlődési sorsprogramunk feltárása nélkül, vagyis a negatív karmikus meghatározódások megismerése és tudatos feloldása nélkül, képzeletünket és gondolatainkat, de érzelmeinket és tetteinket is, a tudattalan szellemvilágunk legmélyebb rétegeiben rejlő, a horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett, velünk született karmikus sóvárgásaink, irracionális vágyaink, szorongásaink és félelmeink, a tudattalan és önkéntelen negatív késztetéseink: életellenes (pl. magzat-és gyermekellenes), személyiség-ellenes, vagy sors-ellenes (Isten-ellenes) ambícióink befolyásolják - manipulálják. Hiába képzeli magát az ember tudatos lénynek, képességeinek és tehetségeinek a kiélési a vágya, ezek érvényesítésének a vágya és az általános emberi alapösztönök kiélési vágya, valamint a jellegzetesen emberi, szellemi - kulturális és anyagi - technikai megvalósítások iránti vágya és igénye mellett, a képzeletvilágát és így egész sorsát is, háttérből az anyai ági őseitől öröklött negatív szellemi - spirituális determinációk határozzák meg, befolyásolják és irányítják. És ezt anélkül, hogy az egyén erről tudna.

   Az anya ugyanis a lét-alap, de a létfolytonosság alapmintája, alapmatrixa is, és nem csak biológiailag, hanem (főként) spirituálisan is. Ezt abból az egyszerű tényből is kikövetkeztethetünk, hogy miközben az egyediséget, az egyedi jellegzetességeket adó férfiivarsejtek folyamatosan kicserélődnek, azok a női petesejtek, amelyek a biológiai eredetünket adják és az alap-genetikai struktúránkat meghatározzák, amellett, hogy százszor olyan nagyok és összetettek, mint a változó felépítésű ivarsejtek, már azelőtt kialakulnak és véglegesen készen állnak az édesanyáink petefészkében (nagyanyáink méhében), mielőtt ők megszületnének. Magyarán: nem csak, hogy az anyáink szervezetében és aurájában (spirituális struktúrájában), nem csak, hogy az anyánk érzelem, gondolat és képzelet-világa által közvetlenül befolyásoltan alakultunk ki kilenc hónapon át embrió-magból megszületni képes emberkévé. Hanem minderre ráadásként, ahhoz a női őssejthez, amely az anyánk petefészkében várt a megtermékenyítésre anyánknak a megszületése óta, és amit az apánknak az éppen "aktuális" ivarsejtje később megtermékenyít, a nagyanyánk szervezete szállította az alapanyagot. Vagyis: ez, a létünk alapját képező petesejt az anyai nagyanyánk aurájának - spirituális struktúrájának: tudattalan érzelmeinek, gondolatainak és képzelgéseinek a kauzális bélyegét viseli magán, ezt a szellemi programot öröklik az unokák.     

    Ez előtt a cáfolhatatlan és letagadhatatlan, materiális tény előtt nem lehet mást tenni, mint a férfiúi és apai hiuságunkat visszafogva, fejet hajtani és belőle a megfelelő metafizikai következtetéseket levonni ("Ami fent van, ugyanaz mint ami lent van és ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van."), és a nőknek (Az anyáknak!) a kamaszkor előtti gyermekeink testi épségéért és egészségéért való teljes spirituális felelősséget a pedagógusok az orvosok és a pszichológusok kezéből elvenni és a törvényes helyébe: az anyai érzés- és képzeletvilágba, vagyis az anyai spirituális felelősségbe vissza helyezni!

     Mindemellett és ezekkel együtt, azt is kell tudni, hogy nem csak képességeket és tehetségeket öröklünk a szüleinktől (És amint láttuk, kb. 75 - 80 százalékban az anyai ági ősszüleinktől), hanem az emberi mivoltunknak megfelelő, jellegzetes ember-életi (kulturális - antropológiai) rendeltetési feladatokat, vagyis un. kauzális örökségeket is, amelyek viszont az általános jellegűk mellett, magukban hordozzák azokat a sajátos bélyegeket is, amelyek az anyai ági ősanyáink személyi karakterére és sors-probléma jellegére (egyéni és családi sorsára) voltak jellemzőek. Azt, hogy ez mit is jelent valójában, illetve, hogy miképpen jönnek létre ezek a sajátos szellemi csomagok, és miképpen történik az utódokra való (önkéntelen és öntudatlan) átörökítésük, részletesen kifejtettem a Spirituális memória c. tanulmányomban.

    Ezen a helyen azt kell megértenünk, hogy ezen a szülői - anyai örökségen keresztül végül is, kapcsolatban állunk az egyetemes teremtés ős-okával, funkciójával és rendeltetésével.      

     Annak érdekében tehát, hogy megértsük az anyai ági ősöktől öröklött, rejtett (Karmikus) spirituális programok jellegét, előbb meg kell értenünk a teremtés ős-okából eredő, igazi és általános emberi rendeltetésünk jellegét, vagyis az életünk kauzális okát és funkcióját, amely ok és funkció azonos az egyetemes teremtés okával és funkciójával: rendeltetésével. Az embernek tehát elsősorban azt kell tudomásul vennie, hogy bármilyen érdekes és izgalmas csodalény is lenne ő mint személy, hogy bármilyen rendkívüli elgondolásai lennének és saját személyével és az élete értelmével kapcsolatosan, hogy bármilyen, csak egyedül rá jellemző, rendkívüli individuális képességekkel és tehetségekkel is rendelkezne, - a megfelelő arányok szintjén persze, de - az ő létének és életének is ugyanaz az alapvető lényegi lét-rendeltetése és funkciója, mint az egész létnek (a Teremtésnek) és mint a legegyszerűbb lénynek: a minél tökéletesebb kiegyenlítődés, vagyis a benne és általa (is) megnyilvánuló léterőknek, az egymással kiegyenlítet harmonikus egységének a megvalósítása és ez által, a környezetével való harmonikus egység megvalósítása. Ez az egyetemes megváltás. Ezt szolgálja az egész teremtés a teremtői ősideáktól, a fizikai létformákig és a legegyszerűbb szerves létformáktól az emberig.    

     Azt, hogy miért van ez így, vagyis ahhoz, hogy megérthessük az életünk értelmét, okát és célját is megadó egyetemes létezés logikáját, elsősorban a teremtés ős-okát kell megértenünk és ezt nem csak elvont teremtéstani elméletek elsajátítása útján érhetjük el, hanem az által is, hogy a teremtés hajszálereinél álló negatív őserőnek, a Lilithnek a sors-rontó hatásait a személyi életünkben is felfedjük, felfedezzük. Talán visszatetsző és bizarr, de az egyetemes lét-teremtésnek is ugyanaz az oka, mint pl. a szerelmi-szexuális kapcsolatok zavarának, a szerelmi válságoknak és a házastársi - élettársi hűtlenkedésnek, a válásoknak. Attól függetlenül, hogy a kívülállók, vagy az érintett személyek (partnerek) milyen érzelmi, környezeti - társadalmi, vagy éppenséggel anyagi okokkal indokolják és magyarázzák, hogy ők miben vélik felfedezni a párkapcsolati válság, illetve a váláshoz vezető krízises helyzet (a konfliktusok) okát, a tapasztalt kauzális asztrológus, biztos szemmel látja azokat a rejtett negatív karaktervonásokat, amelyek a személyi karma feloldatlanságából erednek, és amelyeknek a jellegét, egyéni színezetét a személyi horoszkópban található egyik karma-szimbólum: a Lilith jelöli és magyarázza meg. Amennyiben ennek a válságnak, vagy válásnak az oka nem egy, az adott kapcsolatnál erősebb, harmadik személy által kiváltott és ahhoz fűződő, “ellenállhatatlan” szerelem a nyilvánvaló oka, akkor az asztrológiából és a keresztény misztikából is Lilit-ként ismert jelenségben kell keresnünk a válságok és a válás igazi okát. (Sőt: egyébként is, éppen, hogy a Lilith hatására keletkezik a harmadik személybe való ellenállhatatlan, és mikor fatálisnak, mikor felemelőnek képzelt szerelem is például, mivel a karmikus Lilit-erők éppen , hogy az észveszejtő szerelmi vonzódásokért is felelősek! De ennek a bizonyítása és az ide vonatkozó következtetések és tanulságok levonása, már a Szerelem és a Szexualitás c. tanulmányom tárgya.)

 

    A Lilith tehát az első, teremtés előtti szellemi ősjelenség: az abszolút lét, az Ős-Abszolútumnak a határtalan és időtlen fennmaradását biztosító belső programja, úgy is mondhatjuk, hogy sóvárgása, a még jobb és tökéletesebb abszolút-állapotok elérésére, a még tökéletesebb kauzális létstruktúrák létrehozására. Informatikai nyelven szólva, a Lilith egy un. kauzális „motor” program tehát, amely az Abszolútum szüntelen belső fejlődését, és tágulását, öntökéletesítő spirituális strukturálódását, újszerűségét és a régi struktúrák csiszolását, finomítását: tökéletesítését hivatott biztosítani az öröklétben. Vagyis, az adott abszolút létállapottól különböző, annál mindig jobb és tökéletesebb, de mindenképpen attól eltérő állapotot hivatott a Lilith nevű spirituális „motor-program” generálni. Ez a folytonos fennmaradást biztosító biztonsági – fejlődési abszolút alapprogram tehát, úgy is jellemezhető, mint egy őssóvárgás, mindig az adottnál egy jobb, attól eltérő és felsőbb szinteken strukturált, de mindenképpen valamilyen más állapotra, mind az éppen adott abszolút állapot. Vagyis: a Lilith a mindig más, abszolút-élményre, más és új élményekre is való őssóvárgás, mint amilyen az ősi statikus (Mozdulatlan, nem teremtő, nem dinamikus) abszolút állapotokban adott.

    A Lilith tehát a nem aktív, abszolút békében levő Abszolútum ősvágya egy, az adott abszolúttól eltérő, az adott állapoton kívüli, mindig jobbnak képzelt dinamikus állapotra.

 

   Mivel az egyetemes holisztikus elv szerint, illetve az analógia alapján, az ember teljes: kauzális, spirituális, mentális, asztrális, energetikai és fizikai meghatározottságokból álló személye, összhatásában leképezi az egyetemes létet, mind rendeltetésében, tehát lét-funkciójában, mind az un. „működési mechanizmusában”, az ős Lilit hatásai éppen úgy érvényesülnek benne, mint az, az abszolútummal való un. intim - belső (személyes) kapcsolata is, amit isteni szikrának neveznek a misztikusok. Az asztrológiai sorsképletekben tehát, éppen azért kell jelentkeznie ennek a sajátos Lilith-pontnak, mivel az ősi Lilith-hatás bennünk is érvényesül az un. személyi (egyéni) karmikus-csomagunk egy bizonyos, jellegzetes részeként.  Az Ős- Lilit lenyomata tehát ott van bennünk is, egy un. személyes Lilith-hatás formájában, ami egy homályosan sejtelemes, racionálisan nem indokolt de valahol, a sejtelem szintjén, még sem indokolatlan, ősi sóvárgás és vonzódás valami mágikus erejű, határozatlan és homályos “más-állapot” elérésére, mint amiben éppen vagyunk.

    Tudnunk kell azt is, hogy ez az ősi Lilith program, vagy jelenség, ez a mindig jobbra-másra, másságra, tökéletesebbre, „boldogságosabbra” valós abszolút (a képzeletünknél is finomabb) sóvárgási program, nem lineáris hatással „működik”, hanem un. fluktuáció-szerűen, hullámzás-szerűen, kvantum-szerűen. És amikor egy - egy fluktuációja intenzitásban meghalad egy bizonyos mértéket, akkor a Lilith-hatás át csap az ellentétében (Úgymond túl lő az eredeti célján) és megbontja az abszolút egységet, megbontja az abszolút létet és abból egy – egy részt kiszakítva, azt az abszolút harmónia- és egységállapot ellentétébe fordítja, az abszolút ellentétévé: káosszá változtatja. Vagyis olyan spirituális káosszá, az őskáosszá, amelyről minden spirituális őskultúra kozmogóniája tudósít.

    A Lilith tehát az, az abszolút létben is eleve létező és adott őssóvárgás, ami megbontja az abszolút létet, tehát az abszolút egységet, és majdnem az eredeti abszolút törvényes állapotot is és olyan rész-állapotokat, vagyis belső réseket (sebeket) hoz létre benne, ahol az abszolút lét-képzelet zavarosan, illetve kaotikusan örvényleni kezd, ás amely részekben az abszolút-állapotból kizökkent és kiszakadt rész-egységek, a kaotikus örvénylésbe került ős-elemek nem engedelmeskednek az ősi egység-vonzásnak (a Szeretetnek), hanem antagonisztikus létállapotok erőivé válva, egymással ellentétesek lesznek és nagy részük még az egymás megsemmisítésére is kezd törekedni.  

    Több ilyen abszolút - Lilith-fluktuáció, Lilit hullámázs után viszont, a kauzális káosz – részek (rések...) egyre erősebbé és elterjedtebbé vállnak, és ezeknek az abszolútumból kivált rész-káoszoknak a minőségi növekedése, de a mennyiségi növekedése is, egy bizonyos határ után, már az abszolút őslétet is veszélyezteti, illetve amennyiben nem születik valamilyen megoldás a Lilith-hatások semlegesítésére, vagyis a kaotikus részek rendeződésére és magukban valamint egymással való kiegyenlítődésére, a helyzet azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a káosz erősebbé és nagyobbá válik az abszolút létnél. A megoldás erre a kauzális krízis állapotra, nyilván, hogy nem a Lilith jelenséget létrehozó és az abszolút lét fennmaradását biztosító ősi fejlődési program megszüntetése (Noha egyes misztikusok szerint ilyen jellegű képzetek is megjelennek az abszolút létben, és ezeket nevezik a misztikusok Isten Haragja nevű állapotnak, lásd Hamvas Béla: Titkos jegyzőkönyv c. esszéjét.), hanem a Lilith által kaotikussá (örvénylővé, rombolóvá, pusztítóvá) tett abszolút-részeknek az önmagukon belül való káosz-mentesítése, majd, az ily módon, az egyesülés iránt nyitottá és együttműködővé tett részeknek, az egymással való kiegyenlítése és az abszolút egységbe való reintegrálása (Megváltása.)

2014.07.06., vasárnap [11:12]
További cikkek a kategóriában