Szerelem és szexualitás az asztrológiai spirituális szemszögéből

  Életminőségünket jelentős mértékben befolyásolja, hogy van-e párkapcsolatunk, és ha igen, milyen minőségű?  Szerelmi és szexuális életünk spirituális összefüggéseiről beszélgettünk Kozma Szilárd író-asztrológussal. (Lehner Zsuzsa)

L. Zs.: - Szilárd, mesélted, hogy asztrológusi munkád jelentős részét teszik ki a párkapcsolati problémák, illetve az e terület nem megfelelő működéséből adódó gondok elemzése és megoldása.

 

Kozma Szilárd - Így van. A téma hangsúlyát támasztja alá az is, amiről az egyik tévécsatorna reggeli műsorából értesültem: a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas - A Vénusszal analogikus kapcsolatban álló - vesék képezik a legnagyobb hiánycikket, és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is.

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár
Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár

   Asztrológusként és a személyes tapasztalatok szintjén is, elméletben és gyakorlatban is rég óta tudom, hogy a vesék jó vagy rossz működése, akárcsak a többi központi deréktájéki szerveknek és az egész közép-derék testrésznek az egészségi állapota (pl. deréktájéki izmok és gerinccsigolyák) a szerelmi-szexuális viszonyaink harmonikus vagy diszharmonikus mivoltáról tanúskodik. Ezen szervek jó vagy rossz állapota tehát a szerelmi-párkapcsolati (élettársi) életünk és viszonyrendszerünk minőségétől függ. A vesék, és általában a testünk középtájéka a Mérleg jegy által megtestesített spirituális erőtérhez és a személyi horoszkópokban az annak megfelelő gyakorlati életkört jelző VII. ház által megtestesített (az elkötelezett élettársi viszonyok horoszkópháza) lelki élményekhez, belső átélésekhez, e viszonyrendszerek igen összetett problémaköréhez tartozik. Tudva tehát, hogy milyen nagy gyakorisággal találkozom az élettársi viszony félreértéséből, és az élettársakhoz való intenzíven átélt negatív viszonyulásokból származó sorsproblémákkal, és az azoknak megfelelő vese, húgyhólyag, deréksérv, stb., betegségekkel, a tévéstúdióba invitált szakemberek által közölt statisztikai tények egyáltalán nem leptek meg.   

   Gyakorló asztrológusi tapasztalatom szerint a legtöbb betegség, a legtöbb családi és személyi konfliktus, a számtalan elrontott életsors, valamint a legtöbb lelki és fizikai nyomor, de a legtöbb társadalmi zavar is abból származik, hogy nem ismerjük a szerelemnek és a harmonikus élettársi viszonyon belül megélhető folyamatos szexualitásnak életerőt adó és életalkotó jelentőségét (illetve a zavarosan megélt, az elfojtott, vagy a hiányzó szexualitás káros hatását).

    A  testi tüneteket kezelő orvostudomány egyelőre mást mond, de a kauzális gondolkozás megbízhatóságáról meggyőződött asztrológus számára világos, hogy a női betegségek: a méhdaganat, a méhrák, a petefészek-gyulladások, a méhen kívüli terhességek, a frigiditás, a szexuális kielégülési képtelenség, a különböző fertőzések, férfiaknál a korai magömlés, a (korai) impotencia, a prosztatagyulladás és a prosztata-rák, a heregyulladás, a hererák, mindkét nemnél a húgyhólyag- és a veseproblémák, a mandulagyulladás, a különböző nemi fertőzések és az AIDS mind oda vezethetőek vissza, hogy nem tudjuk, hogy élvezetszerzésen és (egyre kevésbé!) gyermeknemzésen kívül mihez is kezdjünk a párunkkal, a szerelemmel és a szexualitással, hogyan rendezzük úgy a más nemű személyekkel, illetve az élettársunkkal való viszonyunkat, hogy ne kelljen drámai probléma- és konfliktuskörként megélnünk mindazt ami, egy ilyen viszonnyal jár.

 

Lehner Zsuzsa - Mit kell tehát tudnunk a szerelemről, ha életünk e fontos területét harmóniába szeretnénk hozni?

 

Kozma Szilárd - Az általánosan elterjedt téves nézettel szemben a szerelem nem egy szeszélyesen vagy véletlenszerűen megnyilvánuló “bűvös” vonzerő, hanem egy olyan elfojthatatlan, mély-tudati érzelmi állapot, amely az érzelmi, mentális és spirituális fejlődésünkhöz szükséges életfeladataink felvállalását hivatott kikerülhetetlenné tenni. A szerelmi vonzerő tehát egy olyan sors-provokáció, amely rákényszerít minket a rendeltetésünk beteljesítését lehetővé tevő lelki és szellemi tapasztaltok megszerzésére és intenzív átélésére. Ezért történik az, hogy amikor gazdasági okokból, hamis "erkölcsi" okokból, vagy egyszerűen gyávaságból elutasítjuk, elfojtjuk a szeretett lénnyel való találkozást, és így hagyjuk lassan kihűlni a szerelmi érzéseinket, vagyis akkor, ha tudatosan megtagadjuk és meggátoljuk a szerelmi érzések kibontakozását, valósággal „rosszul vagyunk", és "belebetegedünk" az elfojtás következményeibe. Idővel elkezd fájni a szívünk, a torkunk, a gerincoszlopunk deréktáji része, a vesénk, a nemi szervünk, a húgyhólyagunk.

   Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kauzális asztrológiában nem a kényelmes, problémamentes kapcsolat-lehetőséget, az eleve konfliktusmentesnek ígérkező, provokáció nélküli alaphelyzetet tekintjük harmonikus élettársi viszonyt ígérő kilátásnak. Ellenkezőleg: a kihívó alaphelyzetet, a másik személy belső tulajdonságai által változásra és változtatásra provokált állapotot tekintjük a hosszú távon is boldogsághoz vezető, kreatív élettársi viszonyt ígérő alaphelyzetnek. Azt a provokált helyzetet tehát, amely biztosítja a rejtett személyi tulajdonságok és képességek, energiák felszínre törését, azok kibontakozását és kiegyenlítődését két ellentétes nemű személy között.

   A szerelmi kapcsolatokban, de főképp a hosszú távú élettársi (házastársi) viszonyokban az olyan kapcsolat minősül tartósnak és egészségesnek, amelyben az egyik fél Ascendensével, Nap-jegyével, és/vagy a Sárkányfarkával szemben álló, vagy azzal együtt álló Ascendenssel, vagy Nap-jeggyel rendelkező személyre esik a választás.  Azt a bizonyos rendkívüli vonzódást, ami a kapcsolat előfeltétele, a karmák jellegét jelző két Lilithnek és Sárkányfaroknak a másik fél Lilithjével és Sárkányfarkával, illetve Napjával és Ascendensével szembeni provokált helyzete jelzi. Ha nincs karmikus provokáció a két személy között, nem is jön létre komolyabb vonzódás, hanem csupán fizikai, maximum pszichikai vonzalom.

 

Lehner Zsuzsa - És mi a szexualitás spirituális jelentősége?

Kozma Szilárd  - A szexuális aktus által nemcsak egymás szeméremcsonti - szexuális csakráinak a működését élénkíti fel a két ember, hanem a spirituális energiaközpontokat is aktiválják. Ezeknek a spirituális-energetikai központoknak - amelyek a fizikai testünk és a spirituális dimenziók közötti közvetlen kapcsolatot és energiaáramlást biztosítják - a működését fel lehet erősíteni a szexuális aktus spirituális szintre való emelése segítségével. A hatás egészen a fejtetőn elhelyezkedő korona- csakráig elér, ami a spirituális egységérzékelési képesség kifejlesztését teszi lehetővé.  A szerelem hatására ugyanis a két ellentétes nemű személy spirituális energia központjai (csakrái) egymáshoz kapcsolódnak. Az auratesteik egymásba hatolnak, és valósággal eggyé válnak. Az ember spirituális rendeltetése szempontjából a szexuális vágy nemcsak egy ösztönösen működő szaporodási kényszer, hanem egy olyan egyetemes vonzóerő megnyilvánulása, aminek a szexuális gyönyör a mindössze a biológiai kiegyenlítődést visszajelző következménye. A szexuális örömérzet az egyetemes egységbe kapcsolódást, az isteni kiegészülést, valamint a kiegyenlítődés legközvetlenebb elérési és átélési lehetőségét szolgálja biológiai szinten. Bár a testünkkel érezzük, a szexuális gyönyör valójában nem fizikai, hanem mentális élmény.

 

Lehner Zsuzsa - Milyen emberré kell(eme) válnunk, hogy alkalmasak legyünk egy tartós, harmonikus párkapcsolat létesítésére és fenntartására?

 

Kozma Szilárd - Az időben erősödő és gazdagodó vonzalmak és kötődések tartós boldogságot hozó beteljesedése csak az olyan, a sorsfeladataikat tudatosan vállalni és megélni akaró, hosszú távon, és nemcsak eredményekben, hanem következményekben is gondolkozni képes személyek között lehetséges, akik egoizmusukat: gőgjüket, hiúságukat, önérzetüket, félelmeiket, felületességüket, felelőtlenségüket, közönyüket, az ellenségképekben való gondolkozásukat, a többi emberrel és a természeti léttel szembeni egyoldalú elvárásaikat felszámolták magukban annak érdekében, hogy társukat velük egyenértékű szellemi lényként: az övéktől eltérő, de spirituális értékében és értelmében velük azonos fontosságú személyként elfogadhassák.

   Olyan személyek között lehetséges a tartósan boldog egyesülés, akik minél nagyobb és teljesebb összehangolódási képességre törekedve folyamatosan leleplezik az önkéntelen negatív késztetéseikből eredő gyengeségeiket, a sokszor még önmaguk előtt is rejtett agresszivitásukat, és ezáltal létrehozzák a harmonizálódási lehetőségek feltételeit. Akik minden irányba nyitottá tett tudatukkal, tájékozottságukkal, a metafizikai ismereteik személyes átélésén keresztül elért hitükkel, felelősségvállaláson alapuló szabad akaratuk szerint gondolkoznak és cselekszenek. A spirituális egyesülés a szerelem által nem más, mint egy folytonos előrelépés a belső személyi összhangba kerülésünk folyamatában.

 

Kozma Szilárd asztrológus

www.kozmaszilard.hu

 

 

 

 

 

2014.10.11., szombat [16:19]
Képek
További cikkek a kategóriában