Ki a megfelelő társ? - A párkapcsolatok motiváló és provokáló elemei

   Joó Viola: "Veszélyes párkapcsolatok…" - ahogy a címben is szerepel, és ezt a veszélyességét fontosnak is tartom hangsúlyozni, ezeknél a szerelmi érzéseknél. Ezek az erős, szenvedélyes vonzódások a maguk elveszejtő, szenvedélyt és szenvedést hozó mivoltukkal sokak (főként tűz és víz karmások) számára az igazi szerelem egyetlen nemének, megvalósulásának tűnhetnek, ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon sok esetben csak így tudnak szerelembe esni, és ez csak komoly a karma feloldásáért tett erőfeszítések után változik meg náluk. Azért nevezhetőek veszélyesnek ezek a szerelmek, mert nem csupán arról van szó, hogy a másik személy karma-feloldási, önmeghaladási provokációt jelent, sőt, épp ellenkezőleg karma-fokozási lehetőséget is.
    Ahogyan az András és a Melinda beszámolójából is látszik az ilyen negatív tűz és víz töltetű emberekre jellemző szerelmes állapotok úgy hatnak az illetőre, mint a drog. És mi a drog? Boldogság-pótlék. (Egyébként ajánlom a témához kapcsolódóan a Szilárd által írt tanulmányokat a víz és a tűz alkímiai elemek szerint karmákról.)
  

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár
Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár
   Kedves András! Kedves Fórumtársak!

    Elöljáróban szeretném kicsit összegezni a válaszom aztán belemegyek a részletekbe: nem kell és nem szabad ki kerülni a hasonló karmájú, ellentétes nemű személyeket, sőt, nem véletlenül ők keltik fel a párkereső ember érdeklődését és érzelmeit leginkább. Az ismerkedésbe, kapcsolatba bele kell menni, és meg kell róla bizonyosodni, hogy a karmikus hasonlóság mellett vannak-e a pozitív provokációk is a két ember között, amik azonos karma esetén képletileg valószínű, hogy meg is lesznek, pont azért vonzó az illető személy… Hogy a párkapcsolat valóban betölti-e a funkcióját az abból derül ki, hogy a másik személy gyakorlatilag hogyan áll a saját karmájával, és az nekünk elegendően pozitív-e. Tehát tud-e együtt fejlődni a két személy. Ez is gyakorlatban kiderül. És András legutóbbi kérdésére válaszolván: inkább az, az üdvös, ha épp olyan személyeket választunk partnernek, akinek a karmája hasonló, hiszen akkor valószínű, hogy nem csak az passzol – ugyanis a horoszkópoknak van belső (karmafeloldási) logikája.
 

 

(Részlet az Asztrologosz.hu nevű fórum Veszélyes párkapcsolatok vagy karmaoldási lehetőségek? című rovatából - előzmenyek és a folytatást a fórumon olvashatóak.)

Igazából erre kérdésre, hogy ki az, aki megfelel társnak, ki az, aki igazi lelki társ lehet, erre egyszerű a válas, mert tényleg az, akivel karmikus!, tehát karmapont, Nap, Ascendens, Sárkányfarok, Skfej stb. szerinti kapcsolatunk van. Az viszont már asztrológiai és metafizikai kérdés és az átlagmál tisztább, tehát beavatotti szellemi (spirituális látást) is kívánhat - szükségelhet, hogy az ember el tudja dönteni, hogy a ránk szerelmi provokációként ható személlyel valóban érdemes lesz-e komolyabb, vagy egyáltalán lazább kapcsolatba kerülni. Mert van, amikor nem, de ez a másik személynek a gyakorlati spirituális fejlődési szintjétől is függ többek között, és még nagyon sok minden. Ez a válaszomnak a lényege, és a többit (alábbiak) azt tulajdonképpen részletezés, árnyalás és példahozás céljával írtam.


András esetét nézve, az ő és a „Piroska” képletét megvizsgálva, és első dolgom az volt, hogy az ikrek motívumok felől ellenőrizzem azokat le. Ugyanis van egy olyan tapasztalatom, hogy ikrek karma esetén, történik meg az, amit a populáris és rózsaszín misztikák és ezotériák „ikerláng-szerelemnek” neveznek, és nagy szellemi-szerelmi kötődésként tisztelnek, miközben kauzális szempontból tekintve, vagyis valójában, arról van szó, hogy két személy pontosan a karmikus tévképzeteik fokozása, miatt érzi az őrjítő és kábító ragaszkodást, vagy a másik ellentétesnek látszó, de némileg hasonló eset, amikor a karmafeloldás közös, kényelmes kikerülése miatt érzik, a kapcsolatot elég jónak, elég „békésnek”, biztonságosnak és főként ésszerű döntésnek.
Főként az Ikrek karmásoknál fordul az elő, hogy abba szeretnek bele őrülten, megbabonázottan, aki tulajdonképpen az Árnyék-énjüket testesíti meg, illetve, akit az Árnyék-énjük tökéletesnek talál arra, hogy mellette a szerelem szent oltárán teljesen beőrjítsék magukat a karmájuk legsötétebb poklaiba. És főként akkor történik ez meg, ha az ikrek karma mellett még tűz, vagy víz karmával rendelkezik a szerelem varázslatos vermébe esett személy, illetve ha még kifejezetten szerelmi karmákkal rendelkezik, tehát még a mérleg és a hetes házas karma az, ami az ilyen veszélyes szerelmek okozója szokott lenni. Mint ahogyan Andrásnál is az a magyarázat, illetve az a fő ok, dióhéjban az, amit jeleznek neki Ikrek Sárkányfarka és a Kos Lilithje, és a Kos Lilithje pedig a mérlegnek megfelelő hetedik horoszkópházban áll a születés képletében.
Azt hozzá kell tenni, hogy mint minden karmának, a tüzes és vizes kombinálódásoknak is kétféle megnyilvánulása van. Ennek a karmikus meghatározódásnak (tudattalan tévképzetcsomónak) is kétféle gyakorlati megnyilvánulása van delejes, kísértő, elveszejtő szerelemi hajlamnak a másik véglete, ami mintegy védekezésként, akár startból jelen lehet ezeknél a személyeknél, illetve az ilyen, átélt szerelmi érzéseknek éveken át húzódó lecsillapodása után fellépő negatív következményként aztán „képtelenek” szerelmesek lenni. Mert, ahogyan minden ember, ők is a karmájuk feloldását ki akarják kerülni., és ebben az esetben mg az éveken keresztüli társnélküliséget is „vállalja” akarva vagy akaratlanul – tehát akár tudattalanul okozva magának. Tehát az a spirituálisan törvénytelen állapot áll be, amikor a felnőtt, érett személyek évekig nem tudnak igazán vonzódni egy másik nemű személyhez, illetve az, hogy az őket igazán, vonzó és érdeklő személyektől, akik tehát karmafeloldási provokációt jelentenének, azokat messze elkerülik, mert tudattalanul mindenképpen félelemmel tölti el őket egy újabb fájdalmas szerelem lehetősége. Erős víz karma esetén (és Mérleg karmánál) fordul elő, pl. az, hogy perverzióikban, vagy homoszexulitásban keresik tovább a hasonló izgalommal járó szerelmek várva várt beteljesedését. Levegő karma túlsúlya esetén pedig (főként: Ikrek és Vízöntő) barátkozni kezdenek az őket különösen vonzó és érdeklő, ellenkező nemű személyekkel és azt hazudják maguknak, hogy nekik az illetőre, pusztán, mint barátra van szükségük…

Visszatérve András esetére: számára egyértelműen azért ilyen elkábító és elveszejtő, hogy az ő ikrek karmája történetesen egy tűz karmával is - kos karmával párosul. Továbbá amiatt is, hogy a Rák, tehát víz elem uralta jegyben álló Napja csak negatív fényszögeket kap – a Nap is nagyon fontos része a személyiségünknek!

(http://kozmaszilard.com/con/az_emberi_s ... szetevoje/)

Viszont! Nem arról van szó tehát, hogy azoktól a személyektől távol kellene, tartsuk magunkat, akik hasonló karmával születtek, mint mi, mert ez az egyetemes törvényekkel ellentétes magatartás lenne! Egyáltalán nem hiába vonzódunk ezekhez a személyekhez, csupán azt a tanácsot szeretném megfogalmazni, hogy főként a tűz, a víz, ikrek (III. házas) és a mérleg (és VII. horoszkópházas) karmás emberek számára, hogy kell számoljanak azzal a jelenséggel, hogy képesek egészen elképesztően, őrjítően szerelmesek lenni a másik személynek a negatív oldalába (szinte egyenesen az árnyék-énjébe), annak negatív megnyilvánulásaiba és negatív kisugárzásába, akár bevallva ezt maguknak, akár elrejtve ezt maguk előtt. És ezt jó minél előbb tudatosítani, még mielőtt az ember önmagát becsapva házasságra is lépne. A megoldás tehát az, hogy szembe kell nézni azzal, ha az ember a másik személy iránti szerelmi érzés egy részét (sokszor a velejét és lényegét!) ez a negatív vonzódás és izgalomban tartás okozza.
A szerelemben is, legalábbis az elkötelezett párkapcsolatokban arra kell törekedni, megalkuvás nélkül, hogy abszolút az egyetemes törvényeknek megfelelő alapokra, közös célokra, közös morálra, megváltódási elhatározásra épüljön, hűségre, családalapításra, és a szerelem által is az abszolútumbéli Fény és Szeretet egység, a Boldogság átélésére, fenntartására.
Az ötös ház által jelölt életfeladatok pedig nem másra valók, mint, hogy alkalmassá tegyük magunkat az elkötelezett párkapcsolatban való harmonizálódásra. Tehát az ötös házas életfeladatokat (mint Melindánál) is ennek a távoli célnak a tudatában kell elvégezni, és törekedni ara, hogy a párkapcsolatot is tudatosan kell fenntartani, mélyíteni, harmonizálni, majd a jövőben, tehát a hogyan Melinda és András is helyesen tesz pl. azt, hogy asztrológiai szempontok szerint, illetve az egyetemes törvények tükrében is alaposan vizsgálódik, hogy megérthesse, hogy mi miért történik a szerelmi életében. Az olvasás és a horoszkópértelmezések mellé én elengedhetetlennek tartom még a naplózást s, és azt természetesen szintén ugyanezekről az alapokról, tehát az előbbi két legfontosabb ismeret (horoszkóp - karmikus leírások és az ET-k) segítségével. Ugyanis, mint ahogy minden karmikus örvényen, az örvényt megtestesítő helyzeten csak úgy lehet átjutni, meghaladni azt, ha közben éberen dolgozunk a karmánk feloldásán, épp ez az egy, ami az ilyen kínzó szerelmeken való átjutást is segíti, tehát a kitisztázás és a belső, lényegi tisztulás.

András „Piroskájának” a képletében azt láthatjuk, hogy a fiatal nőnek a karmikus pontjai szintén a Kosban (Sárkányfarok: Kos 29’) és az Ikrekben (Lilith: Ikrek 26’) állnak, tehát mindketten ikrek, és mindketten kos karmásak. Mindkettejüknek van Ikrek karmája, mindkettejüknél, tűz karmával, még pedig egyformán Kos karmával párosul. És ami még feltűnő, a „Piroska” képletében, hogy teljesen negatív, hatszorosan támadott mérleg Marsa van, és amennyiben ez a 4. horoszkópház csúcsára is esik – ahogyan megadott időpont szerint is körülbelül oda kerül – akkor még inkább szükséges, hogy ezt is karmapontként tekintsük meg, de már magában az, hogy teljesen negatív és ilyen sok fényszög által támadott ez a Mars a Mérlegben, már az is komoly párkapcsolati harmonizációs nehézségeket, és férfiassággal szembeni ellenérzéseket és agressziót jelez. Vagyis, gyakorlatilag „Piroska” nagyon sokat tükröz és megjelenít pl. abból a karmikus tévképzetből, ami Andrásban is megvan a Mérlegnek megfelelő hetedik házában a Kos Lilithje által jelölve, de jóval rejtettebben. Ez röviden, annyit jelent, hogy az elkötelezett párkapcsolatot mindkettejük tudattalanja a férfiasság, bátorság, tettvágy – a Mars illetve a Kos pozitív megnyilvánulásait kizáróan „képzelik el”. Helyesebben fogalmazva önkéntelenül sóvárogják, és a tudattalanjuk azt érzi „normálisnak” és boldogsághozónak, ha az életenergiák, de legalábbis a lényegi dolgokkal, sorskérdésekkel kapcsolatos egyértelmű döntési képesség, tettrekészség nélkül.
És ez a Kos-Mérleg színezetű karma keveredve az Ikrek karmával – ami mindkettejük esetében megvan, ez a karmikus jelleg összességében, általában azt eredményezi, hogy az ilyen karma-kombinációval születtet személyek, együtt nem jutnak egyről a kettőre, mert nyílt, egyértelmű, őszinte megnyilvánulások helyett sajnos mindkettő hajlamos a párjával szembeni önkéntelen és öntudatlan spekulálásra, kételkedésre, illetve az indulatos, a másikat ellenségnek látó kitörésekre. A Kos karma Mars problémák) feloldására a harcművészet lelkes gyakorlása, az adódó harci szituációk felvállalása, értelmes bátorsági próbák megtétele vezet a megoldás felé. Mert hiába, hogy kerül egy Kosban álló karmikus pont az elkötelezett párkapcsolatot jelző hetedik házba, vagy hiába kerül a Mérleg jegyébe egy teljesen negatív Mars, a párkapcsolat akkor sem kell és nem szabad a veszekedések, csetepaték helye legyen. Hanem azt jelenti, hogy a felmerülő problémákat ki kell mondani, és a konfliktusokat a társsal ugyan fel kell vállalni, és csupán annyiból különbözik a társsal való konfliktus, ellentét megoldása a bárki mással való konfliktus-vállalástól, hogy a két ember egymásnak az elkötelezett szerelmi társa, tehát a lehető legnagyobb felelősséget, legnagyobb igazságot igénylő életkörről van itt szó. Ahogy Hamvas mondja „a házasság az igazság helye”. Vagyis a párkapcsolatban van jogunk, és kell is, a teljes őszinteséget és nyíltságot megkövetelni mind magunktól, mind a másik embertől. És persze hosszabb kapcsolat esetén azt, hogy az egyértelműen elkötelezet párkapcsolattá nőjje ki magát, vagyis mindkét fél tegye magát döntésképessé és tettre késszé, aktívvá. Szerelmi karmás személyekre jellemző még, hogy vagy udvariaskodva, évekig udvarló fázisban szeretik egymást, több éves és évtizedes együttélés után is, ami – talán mondanom sem kell, hogy – a spirituális igényű intimitást nem kialakulását óriási mértékben gátolja és megzavarja. Spirituális szempontból a legjobb az, ha az ember az udvarló „fázist”, vagyis a széptevést és a csábítást eleve kihagyja a kapcsolatból, de legalábbis minél előbb teljesen elhagyja és felcseréli valódi őszinteséggel és bizalommal, ami a valódi jele két ember egymás iránti szerelemnek, szeretetének és komoly elköteleződésének, de egyáltalán az igazi isteni öntudat szerint alapállásnak. Mint ahogy az egymás tépését és a nagy civódásokat is ki kell hagyni, illetve nagyon gyorsan leszokni róla és teljesen elfelejteni. Persze csak és kizárólag a meghaladás útján, tehát az idea-szinten kitisztítva magunkat.
A felismert, vagy megsejtett hibás magatartásunknak le kell menni az idea-szintű gyökeréig, ami sokszor homlok-egyenest ellenkezik azzal, amit mi tudatosan gondolunk és úgy általában képviselni-megvalósítani kívánunk. Tehát elég meglepő felfedezéseket tesz az ember a tudattalanjában azzal kapcsolatosan, hogy valami, amit ő a nappali éber tudatával akar és kíván, és mindenféleképen átgondoltan próbálja elérni és megvalósítani, az sokszor egy egészen banális tudattalan-tévképzet és ebből fakadó észrevétlen (tehát messze a tudat érzékelési szintje alatt leledző…) ellenérzés, vagy épp ilyen észrevétlen téves irányú sóvárgás miatt hiúsul meg folyamatosan és már-már kétségbeejtően. – Remélem, ezzel sokaknak sikerült felhívnom a figyelmét a naplózás tényleges fontosságára, akik esetleg még olvasták a Szilárd ide vonatkozó írásait, illetve nem láttak a naplózással kapcsolatosan videóját, és nem kapták még el a naplóírás lényegét, vagy valamiért nem fogtak még bele illetve elhanyagolják, különösen az ikrek karmások és a más önámítási karmákkal rendelkezőknek fontos tehát, hogy naplóírás közben őszintén kivallassák magukat, de a tűz karmásokra jellemző húság miatt is sok mindent elrejt az ember saját maga elől, amit nagyon bután tesz és aminek tragikus következményei lehetnek, s lesznek is.
Kozma Szilárd: Beavatási naplóírás
http://kozmaszilard.com/con/alkimiai_sp ... asi_naplo/
Kozma Szilárd: A beavatási, karmaoldási, öntisztítási naplóírásról (videó) https://www.youtube.com/watch?v=AhvBy3NVDZM

A feltárt horoszkópunk után a naplóírás és a naplóban kitisztázottak alapján történő mantraírás és hallgatás még két nagyon fontos szellemi tevékenység, amelyeken nagymértékben múlik, hogy realizálni tudjuk-e a megváltásunkat. Mert a mindenkor és mindenek előtt legfontosabb cél a teljes önmegváltás. És az Úristen ennek a legfőbb értelemnek és célnak épp úgy alárendelte a párkapcsolat életkörét, mint bármelyik másikat. Egészen pontosan arról van szó, hogy a két legszemélyesebb életkörben van a legnagyobb tétje annak, hogy az ember merre tart, mit célzott meg, célzott-e egyáltalán, mit valósít meg, tehát hogyan is áll a saját sorsa beteljesítésével, karmája feloldásával. A legmagasabb beavatottság, a Tarot Bolondja által is jelölt boldog-bolond állapot megcélzása, és afelé való egyértelmű haladás nélkül ugyanis többnyire a kiábrándulás, fásultság és a csalások - öncsalások állapota vár reánk az elkötelezett párkapcsolatok életkörében. Különösen egy ilyen korban, amikor az ócska egoizmus-iparból megélő pszichológia vette a bátorságot a szellemi és morális iránymutatás feladatának felvállalásához a nyugati típusú társadalmakban és ez oda vezetett, hogy a gyermekeket a szülők naivan kiszolgáltatják a karmájuk fokozásának, még a legfontosabbakra sem, tehát a nemi szerepeikre, a szülői szerepre sem készítik fel a szülők a saját gyermekeiket. Ilyen szempontból óriási visszafejlődés történik az emberiséggel. Pedig az Úristen nem változtatta meg a nagy tervet, a „nagy mű témáját”, ma is ugyanaz az emberi rendeltetés célja, mint mindig is volt az ember létezése óta. Sőt, a mai általános, európai műveltséghez, felvilágosultsághoz képest, tehát ezzel arányosan elvárja a sors az embertől a spirituális fejlődést is, a minél magasabb beavatottságot. De igazából ezt lehet belső igénynek is nevezni, hiszen mindannyiunkban ott az isteni mag.
És a karmafeloldás, a Bolondság egyik fő feltétele, hogy az egot (aminek ma valóságos – lassan világméretű - kultusza van ellenben a vallásokkal és tradíciókkal, ahol ez a közönséges részünk nemhogy nem állt a legfőbb szellemi értékek között, de többnyire haszontalannak és hátrányosnak számított) lábbal kell tiporni. Nem „csak” azért, hogy valaha egy igazán harmonikus párkapcsolatot ápolhassunk, és addig is egy egyre harmonikusabbat, hanem azért, hogy a valódi öntudatunk egyéni (Nap) és isteni öntudatunk (Plútó) kialakulhasson. Mert eme két őserővel való harmonizáció nélkül a Bolond alapállását nem tudjuk felvenni, és a Bolond alapállás nélkül a karma-feloldásban el fogunk akadni (főként a Halak, Szűz karmások – nemcsak azok, akiknek e jegyekben áll karmapontja, de az ezeknek megfelelő kínai években, tehát Kakas, vagy Macska évében születettek sem, illetve a 12., 6. horoszkópházas karmás személyek). Tehát a Bolond nem egy végcél az életben, hanem az igazi beavatások után egész nyugodtan fiatalon felvehető alapállás. Persze az ember aztán rengeteget fejlődik Bolondságában. Sőt, nemhogy fiatalon jó felvenni ezt az alapállást, de a gyermekek esetében is fontos elvetni ennek a magját, mint ahogyan Szilárd tette ezt a lányaival (lányainkkal) is, ami semmi egyebet nem jelent egyébként, mint annyit, hogy nagyon pozitív hozzáállásúak és jó kedélyűek. Jóformán már a tradicionális nevelésnek magában is ez az eredménye. Mert a tradicionális nevelés tulajdonképpen spirituális.
De aztán más az, aki a felnőtt spirituális Bolondsághoz s megkapja az igazi instrukciókat és felnőttként megkapja a komoly beavatásokat. Nem véletlenül írja Hamvas Béla az Arlequin című esszéjében (Hamvas Béla: Silentium – Titkos Jegyzőkönyv – Unicornis c. könyv) hogy nagyon ritka figura. De ez talán lassan meg fog változni.
A komoly beavatás pedig azon túl, hogy az ember megismerkedik a horoszkópjával, azon belül részletesen a karmájával, még azt kell, megtanulunk minél előbb, hogy az egot, a karmát védő Árnyék-ént lábbal tiporjuk. Az Árnyék-Én egy mindenhájjal megkent, kemény és ravasz üzletember, akinek a karma a nagy „befektetése”.
Az árnyék-ént bolond módra (krisztusi módra) le kell győzzük, ki kell irtsuk magunkból. És főként ehhez elengedhetetlenül fontos a Nap őserejével harmóniába kerülnünk minél előbb, és az Aszcendensünk beindítását megkezdenünk, ugyanis nemcsak, hogy magunkban meg kell, bízzunk maximálisan. Afelől – ami az ikrek karmásoknak a legnehezebb – hogy (ahogyan Jézus is tanította) „a te szavad legyen nem - nem - nem, vagy legyen igen – igen - igen”. A példa magyarázatába nem szeretnék belebonyolódni, hanem folytatom is azzal, hogy a párkapcsolatban, még a lehető legideálisabb társ mellett sem, nem csak a saját karmánkkal élünk együtt, hanem a párunkéval is. És ahhoz, hogy a kettőnk harmonizációja sikerülhessen, ő benne is meg kell, bízzak a lehető legmélyebben afelől, hogy nemcsak legjobb tudása szerint, de teljes szívével, lelkével, és szellemével elkötelezte magát a karmafeloldásnak, vagyis az ő eredetei egyéni életrendeltetésének. Mert még akkor is, amikor mindkét fél kitűzte a sorsbeváltásának célját és elindult az úton, akkor is éppúgy jönnek mindkettőjük számára rendszeresen kisebb, nagyobb nehézségek, karmafeloldási sors-provokációk, fejlődésre szorító sors-helyzetek, amik éppen attól nehezek és éppen azért a fejlődést segítőek, mert erőfeszítésbe kerül azoknak a valódi üzenetét megfejteni, vagyis magunkban megtalálni a probléma gyökerét és azt megoldani. Mindannyiszor a társ bizalma bennünk, illetve a sorsban és az istenben próbára lesz téve., és fordítva – fordított helyzetben a mi bizalmunk. Az egónk viszont nem fog bízni, sem a karmikus beavatási helyzetekből nem tud kijönni fejlődéssel. Az ego sok mindent tud, de ezt a kettőt nem.

A párkapcsolati és a szerelemi karmák feloldásához, bizonyossággal írhatom én is, aki szintén úgy indultam a felnőtt életben (sőt, kamaszként…) hogy tulajdonképpen a pozitív energiáimat nagyrészt elnyelő örvényként volt jelen az életem középpontjaként a párkapcsolat – szerelmi-szexuális, teljesen a karmám által uralt, téves vágy. Ami harmonizációs, kiegyenlítődési vágy kellett volna legyen, de annak a leghaloványabb árnyéka volt, a vágyaim összhatásában legalábbis. De bizonyosságként állíthatom, hogy az a szerelem, amely már nem (vagy többnyire nem) a másik karmájához való önkéntelen vonzódásra épül, hanem alapjaiban bővelkedik a másik pozitív, spirituális tulajdonságaihoz való vonzódáshoz, azoknak a tudatos értékeléséhez. Mivel ezen sokkal inkább múlik egy kapcsolat beteljesülése és hosszú távú pozitív eredményessége, ezt megfigyelve terjedt el az is az asztrológiában, hogy fontos az Aszcendens szerepe a párhoroszkópoknál. És egészen biztos vagyok abban, hogy bármelyik kauzális asztrológust kérdezi meg az ember, a karmapontokat, tehát a párhoroszkópban a karmapontok, a Nap, az Aszcendens és ezek házhelyzeteit fogják fontosnak megnevezni egy párhoroszkóp értelmezésénél. Tehát az imént felsoroltakra figyelnek elsősorban a két képletben. A jó párkapcsolat alapja tehát az, hogy ezek közül minél több a másik személy képletében passzoljon (ugyanazon jegyben, vagy házban álljon – vagy a jegynek megfelelő házban és fordítva), ellentétben vagy kvadrátban legyen. Ezek a leginkább provokáló, motiváló fényszög viszonyok két ellentétes nemű, és egymás számára potenciális szerelmi partnerként szóba jövő személy születési képletének a meghatározó asztrológiai elemei között.
Pl. a Szilárd és az én képletem összehasonlításában ilyen, a kapcsolat általi folyamatos fejlődést, és ezért a kapcsolat értelmét, az egymás iránti vonzalmat, érdeklődést biztosító horoszkóp-viszonyok pl.: hogy mindkettőnk Ascendese Oroszlán, Az én oroszlán Napom és Szilárd Oroszlán Aszcendense is kapcsolódás pont, őt az én Ascendensem is Oroszlán. Az oroszlán Napom, az ő skorpió Napjával kvadrátban áll. Az ő Sárkányfeje a Bakban az enyém pedig a Baknak megfelelő tízes házban, stb. – Tehát, a szinasztriában nem szükséges az adott asztrológiai pontok közti fényszögeket és orbiszaikat nézni, mert az is elég, ha a jegyek viszonyait, a házak viszonyait, és az egymásnak megfeleltetéseiket vesszük figyelembe, a párkapcsolat motorjának azok is tökéletesen elegek.

Ui.: Kedves András, az új lehetséges partner, „Aranka” képletét még nem volt időm megnézni, de ha nem előz meg ebben senki, akkor szívesen megnézem azt s a napokban, és annak fényében is szívesen leírom a meglátásaimat. Igyekszem a nyolc hónapos háború (harc) utáni belső munkálataim közben az ígéretemnek eleget is tenni.
2014.08.05., kedd [13:06]
Képek
További cikkek a kategóriában