Beszélgetés az anyai ági női ősöktől öröklődő karmikus (spirituális) sorsprogramokról, Kozma Szilárd asztrológussal

    1) L.Zs: - Hol élsz és dolgozol? Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a metafizikával?

- Kozma Szilárd - Csíkszeredában, tehát a székelyföldön, a három kiskorú lányomat gondozva - nevelve élek és többnyire az otthonomban dolgozom. Bár az első vereses kötetemben is (Szabadnap, Kriterion kiadó 1981) találhatóak olyan versek, főként prózaversek, amelyek egyértelműen utalnak a metafizikai gondolkozási készségre. Mint tudatos törekvés és un. belső racionális megélés viszont, később jelentkezett a külső világnak a belső világommal való összekötésének az igénye és a Karate-val való találkozásom indított el tulajdonképpen a tudományos tájékozódáson alapuló belső megismerés útján. De ez is, csak időszakos törekvések és átélések formájában történt. Mint általam egyértelműen vállalandó tudatos eszmeiség, a Hamvas Béla életművével való találkozástól (1986) számítóm magam spirituális gondolkozónak, lét- és sorsfigyelőnek és integrációra, megváltásra törekvő személynek.

2) L.Zs. - Milyen út vezetett odáig, hogy főfoglalkozású asztrológus lettél?

Kozma Szilárd: Ami az asztrológiát illeti, amint az Erdélyi teoretikus törekvésekre és un. intellektuális gondolkozásra sajnos még ma is jellemző, én is lenéztem és elutasítottam ezt a tudományt, olyannyira, hogy a Hamvas Scentia Sacra-jaban máig aláhúzatlan az a fejezet, amely az Asztrológiáról szól (Az őshagyomány számbavétele), holott még a Hamvas Beavatási regényét, a Karnevált is, ceruzával, majd különböző színű golyóstollakkal a kezemben olvastam.

Kozma Botond Szilárd
Kozma Botond Szilárd

    Oly erős volt ez a tipikusan Erdélyi értelmiségi ostobaságom, hogy az elején, sehogy nem tudtam elképzelni, hogy egy ilyen nagy formátumú személyiség, mint Hamvas, „hogy a csudába dőlhet be ilyen primitív tévképzeteknek”? Mivel viszont a Hamvas metafizikai világ– és létszemléletnek többi részét a magaménak éreztem, azonnal elmentem egy román nyelvű előadássorozatra, amit metafizika címen tartott hetente városunkban, egy Bukaresti csoport. És tessék: itt is asztrológiáztak! Szerencsére a többi rész, annyira passzolt a Hamvasnál olvasottakkal, hogy maradtam, annak ellenére, hogy ez elején fárasztott, amikor asztrológiáról, „erről a primitív kóklerkedésről dumáltak”. Aztán a harmadik, vagy negyedik előadáson a Skorpió betegséghajlamainak a szellemi – lelki okairól tartott előadást egy komoly fiatalember, akinek gőze nem lehetett arról, hogy bennem azok a betegségek egytől egyig már léteztek (Végbélhurut, aranyér, prosztata- és húgyúti problémák, korábbi baleset nyomán visszamaradt here-fájdalom). És arról sem, hogy azokat a lelki „disznóságokat”, amelyeket a fiatalember a Skorpió negatív jellemzőiként felsorolt, mikor önkéntelenül, mikor már tudatosan is, én akkoriban és a múltban bizony elkövetgettem. Meg voltam tehát fogva. A szelíd hangú fiatalember, anélkül, hogy akarta volna, jól szájon verte az értelmiségi szkepticizmusomat. Előadás után, az utam egyenesen egy ismerős lányhoz vezetett, akinek emlékeztem, hogy a könyvespolcán áll a Baktay Ervinnek „A Csillagfejtés Könyve”. Ahogy beengedett a lakásba, egyenesen a könyvespolchoz mentem, kinyitottam a Baktay-t a Skorpiónál, és amint az ott leírtakat olvastam, majdnem elakadt a lélegzetem. Minthogyha a lelki beleimet fogta volna meg egy láthatatlan kéz és attól fogva kezdett volna el rángatni. Így dőlt le tehát az utolsó akadály is, a teljes metafizikai információ befogadása előtt, így ért véget az én, szerfölött értelmesnek és jogosnak vélt szkepticizmusom.

  A Bukarestieknél azonnal megrendeltem a horoszkópomat tehát. De a bajok csak ezután kezdődtek. A teljesen negatív Mars mellett, volt egy olyan elem abban a horoszkópban, amit Lilithnek neveztek, és aminek a Mérlegben való elhelyeződése kapcsán az volt leírva, hogy hajlamos vagyok a pedofiliára. Persze, meg akartam az illető asztrológust verni, de szerencsére, négy hétig mind más előadó jött Csíkszeredába, és addig nem csak az összes, akkoriban fellelhető és gyorsan megszerezhető, ide vonatkozó asztrológiai könyvnek a megfelelő részeit elolvastam, hanem a mélytudattalan szellemvilágomból is felbukkantak azok az emlék-képzetek és hangulatok, amelyek arra utaltak, hogy a rejtett hajlamokat illetően, a Bukaresti asztrológusnak mégiscsak igaza lehet. Később rá jöttem arra is, hogy ezek a rejtett karmikus determinációk, a magát 30 éves koráig, fizikai értelemben, szűzen megőrző édesanyámnak, milyen kegyetlen elfojtásaiból eredtek. Hát úgy lett belőlem karmikus - kauzális asztrológus, hogy be akartam „valakinek” bizonyítani, hogy az első horoszkópomban leírtak, mennyire nem felelnek meg a valóságnak és végül kénytelen voltam belátni, hogy mekkorát tévedtem!   

3) L.Zs. - Mi az alapvető különbség az általad művelt asztrológia, és a szokványos, hagyományos asztrológusi megközelítés között?

Kozma Szilárd- Az, hogy én minden horoszkóp értelmezésénél a horoszkópházak által megtestesített konkrét gyakorlati életfeladatok megnevezése - értelmezése mellett, az illető személynek a sorsképletéből kiolvasható egyéni spirituális rendeltetéséből indulok ki, és mindig ebből, a sajátosan egyéni fejlődési feladatkör szemszögből értelmezem az egész képletet. Ez a személyes rendeltetési logika, ugyanakkor az általános emberi lét, és még tovább: az egyetemes létezés, vagyis az ősteremtés céljának és rendeltetésének (Ennek az egyetemes lét-logikának) megfelelő őselvnek - A Lilith gyűjtőnéven ismert őskáosz-keltő, teremtés előtti boldogság-képzetektől való megszabadulás elvének -, vagyis az abszolút lét önmegmentési céljának: a megváltás logikájának van alárendelve. – De nem kell attól megijedni, hogy ez valamilyen elvont és steril eszme-rendszerek spekulatív szajkózásához, illetve azoknak az önkényes alkalmazását jelenti! Sőt: olyan hétköznapi és egyszerű logika természetességéről és abszolút elfogadhatóságáról van szó, mint pl. az, hogy egy sorsproblémát nem úgy oldunk fel, ha kikerüljük azt, hanem úgy, hogy teljes felelősséggel és odaadással felvállaljuk és belevágunk annak a megoldásába. Vagy, mint az például, hogy létezik egy egyetemes erkölcsi alap, amiért a székely hagyomány (erkölcs) azt tartja, hogy „Egy gyermek nem gyermek, két gyermek is alig gyermek, három gyermek, már kezd gyermek lenni”. A Teremtés törvénye és a teremtés ősereje, ugyanis, amit az asztrológiában konkrétan (természeti szinten) a Hold képvisel, és spirituális (képzeleti) szinten, többek között, a Neptunusz is megtestesít, nem ismeri az egy utód (egyke gyermek) képzetét, hanem csak az utódok képzetét, vagyis a többes számú gyermek képzetét. Lehetetlen tehát egy teljesen negatív Hold által megtestesített magzat- és gyermek ellenes, illetve anyaság ellenes, vagy apaság ellenes karmikus programot feloldani úgy, hogy mindössze egyetlen egy gyermekben: „A gyermekben” és nem gyermekekben (több gyermekben, többes számú fogalomban és képzetekben tehát!) gondolkozunk és képzelgünk. Hát ilyen, majdhogynem paraszti alapszintű logikai látásmódhoz vezet az egyetemes teremtés és a megváltás logikájának az asztrológiai aspektusokra való analogikus vonatkoztatása…      

 

4) Elemzéseidben különös hangsúlyt fektetsz a Lilith és a Sárkányfarok, vagyis a Leszálló Holdcsomópont radix-beli elhelyezkedésére. Mi ennek a magyarázata? Mit jelent és mit mutat meg egyáltalán a Lilith és a Sárkányfarok?

 

Kozma Szilárd - A sorsképletben a két karmikus pont (A Lilith és a Sárkányfarok), az életünk értelmét és célját meghatározó személyi rendeltetésünk jellegét, vagyis, a beteljesítendő – felvállalandó, személyi rendeltetésünk karakterét meghatározó, negatív karmikus csomagjaink jellegét, spirituális színezetét jelzi! Magyarul azt, hogy tulajdonképpen milyen jellegzetes életköri feladattal, illetve milyen feloldandó és meghaladandó önkéntelen és öntudatlan negatív (egység és harmónia-ellenes) karmikus programokkal születtünk a világra. Az asztrológiai Karmikus pontok megmutatják tehát, hogy személyesen egy bizonyos személy, miért hajlamos öncélú ambíciók szerint élni, és milyen fajta délibábokat akar önkéntelenül kergetni, hogyha kell egy életen át, amennyiben éppen meg nem hal idejekorán, mint pl. az én volt osztálytársaimnak az egy negyede. Illetve, hogy a sorsképletünkben kiolvasható negatív determinációk ismeretének a hiányában, miért és mitől szenvedünk, mondhatni, teljesen potyára és miért betegszünk meg, ugyancsak teljesen feleslegesen? A fent említett ősi létlogika alapján ugyanis, azoknak az „irtózatosan fontosnak” tűnő életcéloknak a hetven százaléka, amiket az ember, vallásoktól és politikai ideológiáktól függetlenül, nagy odaadással kerget nyugdíjas koráig, és, ha még bírja, azután is, teljesen érvénytelen és fölösleges, húsz százaléka viszont egyéni szinten tévút. Ezek szerint a mai emberi tevékenységeknek és törekvéseinknek, vagyis azoknak az élet-ideáloknak, amelyeknek a megvalósulásáért sokszor az életünket is kockázatjuk és nem csak, gyötörjük és emésszük (Ismételten mondom: teljesen potyára!) az egészségünket, mindössze a 10 százaléka értelmeződik helyesnek a lét és az élet alapfunkciója és rendeltetése szempontjából. És viszont: olyan elemi életfeladatokat és tevékenységeket, célokat, amelyek nem csak a mi személyes üdvösségünket – és ez által a tényleges „boldogulásunkat”, vagyis a harmóniánkat: egészségünket és boldogságunkat szolgálná, sok esetben bika makacssággal elutasítjuk és néha még ellenségesen is, elhárítunk. Jobb esetben, széles ívben kikerüljük azokat, mivel kényelmetlennek, vagy egyenesen „lealacsonyítónak”, nem hozzánk méltónak, sőt: „nem eléggé spirituálisnak” érezzük. (Pl. manapság a családanyai, családapai szerepköröket...)  Holott egyáltalán nem azok! A legtöbbünknek egyenesen lehetetlen ezek nélkül az általános emberi életkörök betöltése nélkül, bármiféle spirituális értelemben vett fejlődés, és beteljesülés.

Kozma Szilárd  -  Teljesen téves tehát az a jellegzetesen nyugati életképzet, hogy azért születünk meg, hogy itt valami nagy un. önmegvalósításokat vigyünk végbe, hogy valami, a világ által még sosem látott és hallott Bábel tornyokat (rendkívüli életműveket) építgessünk és ez által ráadásként, csak úgy, mellékesen, még számtalan állat- és növényfajokat irtsunk ki és tegyünk tönkre helyrehozhatatlanul.  – És mindezt csak azért, hogy a végén mindebbe bele betegedjünk, és gyógyszer- és orvos-függőkként szenvedjünk ostobán sok éven át, amíg a halál el nem visz. Az embernek, mint Isten földi megtestesülésének, egészen más életfeladatai lennének és egészen másképp: természetesebben és utolsó napjaiig egészségben kellene, hogy éljen. – Hogy a tényleges és folytonos belső boldogság-állapotának a megszerzési lehetőségéről és kötelességéről ne is beszéljek!

5) L.Zs. - Mi az Ascendens jelentősége az életünkben, sorsunkban? Van-e szerepe a személyiségünk jellegében?

Kozma Szilárd : Nagyon jó kérdés! Többek között ez az egyik legnagyobb tévedések helye az asztrológiában! Az Ascendens ugyanis – ami úgy-e mindössze egy virtuális pont a képletben – semmi esetre sem jelenthet és jelölhet velünk született, un. nyers természeti tulajdonságokat, képességeket, stb. Az a konstelláció ugyanis, amelyben megjelenik az Ascendensünk, a távlati gondolkozási képességünk és képzeletünk spirituális színezetét, a hosszú távú felnőtti (érett!) életstratégiákban gondolkozni és tervezni – cselekedni képes személyiségünk szellemi színezetét jelöli meg, és nem velünk született nyers tulajdonságokat, képességeket! Ezek a képességek mindössze, mint lehetőség-csírák, mint személyi potencialitások léteznek a spirituális-energetikai (egységes) struktúránkban, misztikus kifejezéssel: az auránkban. Ezek a csíra-képességek, csak akkor válhatnak pl. sors-idéző képességekké, ha tudatos törekvések útján (Tudatos egyéni mentalitássá tett, megfelelő tudatos viselkedés útján) azokat szárba szökkentjük és kibontakoztatjuk, meghatározó mentalitásunkká, személyi karakterjegyünkké tesszük. Ekkor viszont tényleg nagy hatást (Mágikus erejű, pozitív visszahatást!) gyakorolnak nem csak az öntudatunkra – önérzetünkre és ez által, az egész személyiségünkre, hanem a sorsunk további alakulására is. De vigyázat: mindez csak akkor és abban az esetben lehetséges, ha tudatos törekvések útján, ez, a bennünk születésünktől fogva lapuló „lehetőség” fel van ébresztve és ki van fejlesztve!

  Kozma Szilárd. Ezek az un. Ascendensi tulajdonságok viszont, nem olyan pszicho-mágikus módszerek segítségével, jellegzetesen nyugati koncepciók szerinti kitenyésztett „életnyerő” képességeket jelentenek, mint amilyeneket „Az erő benned van”, „A jövő a tied”, „Fejleszd ki a benned szunnyadó, ilyen meg olyan tulajdonságodat és gazdag leszel” szerű tulajdonságok, amelyekre mindenféle személyi kapcsolatokra épített piramis-játék, vagy piramis rendszerre felépített kereskedelmi hálózat-építés ideológia épül, és amely erőltetett tulajdonságok káros hatása és visszahatása a személyiség arányos és természeti fejlődésére felmérhetetlen! Ezek csakugyan bennünk létező potencialitások, amelyek éppenséggel a kreatív és harmonikus sors-beteljesítésünket, és végső soron a Sárkányfej által jelzett, szellemi értelemben vett egészség-boldogsági állapotunk elérését szolgál(hat)ják! Sokakat az téveszt meg, hogy ugyanabba a konstellációba, ahova valakinek az Ascendense esik, bekerül egy-két, sőt: néha három, vagy akár négy bolygó is, vagy az egyik karmikus pont, és akkor tényleg: úgy néz ki, minthogyha az illető személy rendelkezne már születésétől fogva az illető Konstellációra jellemző tulajdonságokkal. De ezek, vagy karmikus meghatározódások (Lilith, Sárkányfarok esete), vagy olyan nyers tulajdonságok, amelyeket a bolygóknak az illető konstellációban való helyzete jelöl. Sok olyan jósló asztrológus, aki ignorálja a karmikus pontok jelentőségét (Hiszen neki lehetőleg inkább pozitív jóslási elemekre van szüksége!) jól látván, hogy egy – egy magában álló Nap a képletben, milyen kevés személyi tulajdonságot jelöl, el kezdett mostanában az Ascendensre is heti és havi prognózisokat adni, ami, amellett, hogy a fentiek értelmében teljességgel félrevezető, még jobban szélesíti az asztrológia hitelessége körül lengedező szkeptikus tévképzeteket.       

6) L.Zs. - Lehetséges-e az ember múltjára, karmájára vonatkozó hiteles megállapításokat tenni a születési képlet alapján?

Kozma SzilárdIgen, lehetséges. Máskülönben nem is lehetne hiteles sors-program feltárásokat végezni és tényleges pozitív változtatásokat elérni. Ezek nélkül nem is érthető a képletekből kiolvasható fejlődési – kiegyenlítődési sorsprogramok, sajátos belső logikája, egyéni jellege.

7) Levonhatók-e következtetések a jövő várható eseményeire, tendenciáira vonatkozóan a horoszkópból?

Kozma SzilárdLevonhatóak, de a két ezer évvel elhangzott keresztényi intés nyomán, miszerint, „Aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt..” nem tartom értelmes munkának, ilyesmivel foglalkozni. Amennyiben tehát a jóslási lehetőségre vonatkozik a kérdésed: a belső fejlődés szükségét ignoráló, felébredni nem akaró, „bolygó”- személyek számára, esetleg óra pontossággal is meg lehet jósolni bizonyos események bekövetkezését. Ezzel viszont, amennyiben komolyan tesz ilyet valaki, elveszi az illető személy elől a változás – változtatás lehetőségét, vagyis a fejlődés lehetőségét. Hiszen, akár a jóslás beváltása irányába indulna el valaki, akár annak a minden áron való megelőzésének ás kikerülésének az irányába, lebénítja a szabad akaratát. Ez a fajta „segítség-nyújtás” tehát, nem más, mint közönséges fekete mágia. Amennyiben viszont nem ennyire vészesen komoly a játék (Pl. lapokban megjelenő napi, vagy heti horoszkópozások), akkor egyszerű kóklerkedés. Jobb esetben olcsó szórakozás, ne mondjuk ki, hogy milyen gyerekeknek. 

7) Mi a jelentősége a horoszkóp elemzésének személyiségünk fejlesztése szempontjából?

Kozma Szilárd - Erre a kérdésre nem válaszolhatok mást, mint azt, hogy felmérhetetlen a jelentősége! E nélkül, spirituális és kauzális értelemben legalább is (Vagyis a lét és az élet rendeltetése szempontjából…), nem is létezik tényleges és lényeges fejlődés, egészséges és ténylegesen boldog élet. Hiszen egyetlen más szellemtudomány sem képes ennyire személyre szabottan, kimutatni és megnevezni azokat az egyén által felvállalandó, konkrét életfeladatokat, azokat a felelősséggel bejárandó életköröket, amely életterületeken azokkal a sorsproblémákkal és sorserőkkel kényszerül előbb közvetlen kapcsolatba, majd harmóniába kerülni valaki, amelyek kifejleszthetik benne azokat a képességeket, amelyek segítségével a sorsnehézségeit és a betegségeit okozó önkéntelen és öntudatlan (negatív!) karmikus késztetéseit feloldhatja és meghaladhatja, a hibás személyi imaginációját kicserélheti. A horoszkópomból kiolvasható karmám és az azt feloldani hivatott életfeladatok megismerése és felvállalása nélkül, rég a túlvilágra távoztam volna dolgavégezetlenül (idejekorán!), mint a fent említett osztálytársaim. Ehelyett, megírtam egy 800 oldalas szépirodalmi regény mellett, és egy 500 oldalas napló-regény mellett, számtalan megjelent és még megjelenésre váró tanulmányt, karate mesteri fokozatot értem el és versenyzések mellett, gyarapítottam a tudásomat és, ami a legfontosabb: négy gyermekes családapa lettem.

 

Kozma Szilárd Amennyiben tehát nem dolgozhattam volna eleget a tizenhat évvel ezelőtt megesett feltárásokat követő újabb felismerések segítségével a „rettenetes” skorpiói természetemen, most nem, hogy idegösszeroppanást kellene kapnom, hanem minimum prosztata- és végbélrákot kellene gyártanom, kétségbeesett féltékenységemben és megbocsátási – elbocsátási képtelenségemben, miután 10 éves házasság után, a feleségem extatikus szerelembe esett egy interneten megismert amerikai misztikus fiatalemberrel, majd elköltőzött az édesanyjához a legkisebb (2 éves) gyermekünkkel. De a Mérlegben álló Lilithnek, és a teljesen negatív Skorpió-Vénuszomnak megfelelően is, jajveszékelnem kellene, és kétségbe esnem, és újra veseköveket gyártanom, stb. Ehelyett, zökkenőmentesen folytatom a munkámat (Többek között a kiadás előtt álló regényem második könyvének az utolsó korrektúráját.), és gondozom – nevelem a rám maradt három lányunkat. Lehet, hogy ebben senki nem lát különösebb fejlődést, de én, aki, ha nem is azonnal, de néhány hónapra rá, a korházi kezelések szükségéig betegítettem magam minden egyes szerelmi – élettársi elválást követően, a mai derűs rációmat és életkedvemet, felmérhetetlen fejlődésként könyvelem el.     

9) Fontos felfedezésed, hogy sorsunkat jelentősen befolyásolják az anyai ágon öröklődő spirituális programok. Mi ennek az öröklődésnek a magyarázata, és melyek a leggyakrabban előforduló, legtöbb problémát okozó örökletes programok:

Kozma Szilárd  - A spirituális és kauzális (teremtéstani) ok-okozati összefüggések rendszerét itt nem tudom elmondani, mivel azt a hosszú tanulmányaimban sem tudtam egészen kimeríteni. Az asztrológia viszont nem ad magyarázatot, csak észleli és leírja a különböző családi egységekhez tartozó generációk horoszkópjai közötti félreérthetetlen és félremagyarázhatatlan összefüggéseket. Inkább a fizikai – biológiai okokat és magyarázatokat mondanám el, amiket azt követően találtam meg, hogy a családon belüli, egymást követő generációk tagjainak a horoszkópja által is tartalmazott, kauzális sorstörténeti összefüggéseket felfedeztem, megelégedvén azzal a spirituális indoklással, hogy az ember, az un. istenhasonlósága folytán rendelkezik bizonyos mértékű mágikus erejű, teremtőképzelettel, és, hogy a nők spontán (önkéntelen és öntudatlan) mágikus teremtőereje felmérhetetlenül nagyobb, mint a férfiaké! Az viszont tény, hogy a legtöbb esetben szégyenletes bevallani magunknak, a „szerzőséget”.

   Kezdjük azzal a biológiai ténnyel, amiről mindenki tud: nem az apa szervezete biztosítja a magzatok számára a fejlődéshez szükséges anyagokat, hanem az anya szervezete. Misztikusan szólva, nem az apa aurájában fejlődik a magzat, hanem az anya aurájában, tehát nem az apa idea- gondolat és érzésvilága fonja át azt és biztosítja a spirituális életalapot a magzat számára, hanem az anyáé. De ez a letagadhatatlan tény a legkevesebb, azon ok – okozati összefüggések rendjében, miszerint a generációk közötti összefüggéseket biztosító spirituális memóriánk, nem az apai ágon örölődik, illetve, hogy az utóbbi örökségnek, ha létezik egyáltalán, igen kevés a jelentősége. Mivel a női petesejt, nem csak hogy kb. százszor nagyobb az őket megtermékenyítő férfi ivarsejteknél, hanem százszor összetettebb struktúrával is rendelkezik. Hiába tehát, hogy a magzatok genetikai kódrendszerének a megoszlása majdnem ötven százalékos az anya és az apa között, mivel léteznek a géneknél sokkal finomabb információ-rendszerek is, mind az anyai állandóságot megtestesítő petesejtekben, mind a folyamatosan kicserélődő ivarsejtekben. És ezek a géneknél is finomabb karakterjegyeket adó élet-kódok, a petesejtekben nem csak nagyobb mennyiségben vannak jelen, de úgymond felsőbbrendűen strukturáltak is. Ha ezt megérettük, lépjünk tovább:

Kozma Szilárd     Miközben a férfi ivarsejtek milliói termelődnek és teljesen cserélődnek, majdhogynem folytonosan, minden un. sperma-kilövellés után, a női petesejtek már a lány-magzatok petefészkében létrejönnek és kialakulnak és a lány gyermekek születése után, számbelileg nem növekednek! Vagyis, az a petesejt, amiből én lettem, már készen állt az édesanyám petefészkében, amikor az még magzatként létezett az anyai nagyanyám méhében! – És ez így megy végig, folytonosság-szakadás nélkül generációról generációra, az anyáktól a lány utódokon át addig, amíg a fiú utódokban az örökség meg nem szakad! A sorsunk spirituális matricáit tehát az anyai ági női őseinknél kell keresnünk, mert az apák spirituális motívumai, csak és csakis a rezonancia (hangoltság) és a vonzás törvénye alapján jöhet számításba. Magyarán: ha van is közös vonás a saját karmánk, és az apai karma között, az csakis azért lehetséges, mert az anya nem véletlenül került olyan sorsdöntő helyzetbe az apával, hogy abból közös gyermek származott, még akkor is, ha egyetlen szexuális aktus erejéig, és még akkor is, ha pl. nemi erőszak folytán. (Egyébként a statisztikák azt mutatják, hogy ritkán fogan meg magzat erőszakos nemi cselekmények következtében. – Nyilván, nem a magzatfoganás a lényege és az ilyen sors-találkozásoknak, hanem az erőszak: a nyers férfi-erőszak találkozik az illető hölgy mentális, vagy spirituális struktúráiban, vagyis: mélyen rejlő, erőszak-programokkal.)

    Ami viszont ezeknek a kauzális és spirituális sors-matricáknak a keletkezését illeti, nagyon érdekes és tanulságos a megértésük, ezeket szintén leírtam az ide vágó tanulmányokban (A sorscsirák és a spirituális memória, Az anyai ági örökletes programok a személyi horoszkópokban található karmikus pontok pozíciója és a bolygók által létrehozott fényszög-alakzatok szerint.) Persze, senki ne képzelje azt, hogy ezek a programok úgymond vegytisztán találhatóak meg bennünk.? Nem. Nagyjából mindannyian „tartalmazunk” több-kevesebb hangsúllyal, minimum hármat, vagy négyet, ritka esetben, ötöt ezen programok közül, amelyek áthatják egymást és átfolynak egyik – a másikba. Idáig, hét, illetve, nyolc féle anyai ági örökletes programot sikerült megfigyelni és leírni.

Kozma Szilárd  A következő karma-programokat fedeztem fel és különböztettem meg egymástól:

1. Értelem- és személyiség-ellenes programok, illetve férfi-ellenes programok. (A személyiségi zavarok, személyi függőségi problémák és a szívbetegségek karmikus okai kötődnek ezekhez elsődlegesen.) 2. Magzat-, gyermek és családellenes programok (Civilizációnkban ezek a leggyakoribbak és legveszélyesebbek, és a női szervek nagy fokú rákosodása mind ide kötődik). 3. Kaméleon-programok (A cukor- és májbetegségek, az alkoholizmus és a nikotin-éhség, a beteges édességfogyasztás, valamint a bulímia és az önkéntelen hazudozási, az ön- és más becsapási hajlamoknak a gyökerénél találhatóak.) 4. Személytelen és steril okoskodási programok, a kötelékektől és kötelességektől, valamint a helytállástól való irracionális idegenkedési és menekülési programok, vagyis Júdási – Fausti és Luciferi programok (Az öncélú és steril spekulációk és elméletgyártások programjai a vékonybél, epe- és lépbetegségek gyökerénél állnak, valamint a tudathasadásos tünetek spirituális bázisánál.) 5. Párkapcsolati, szerelmi boldogságra való képtelenség karmikus programjai (Vese, vesetájék, húgyvezetékek és húgyhólyagi bántalmak tulajdonképpeni karmikus – családi – bázisa, és persze, az oktalan hűtlenkedéseké, mániás boldogságkereséseké. Elfajult állapotában a nemi betegségek spirituális okait is tartalmazza.) 6. Felelősség-elhárítási, felelősség-kikerülési és felelősség-átpasszolási, valamint aggodalmaskodási és sajnálkozási programok, és ezek ellentétei. (Csontbetegségek és bőrbetegségek szellemi bázisánál találhatók, és ez a soron következő Isten- és sors-ellenes programokkal együttesen, ezek állnak a teljes megőrülés alapjánál is.) 7. A Plútóhoz és a Skorpióhoz köthető, Sors- és Istenellenes karmikus programok. (Mind a „vallásos” Istentagadás és Istenkáromlás, mind az Istenellenesség, a Sors- és Isten képzetek elleni lázadásra való hajlamokat itt találjuk meg, akárcsak a korai impotenciára és a frigiditásra való hajlamot, és természetesen a méh-és a prosztata-rákot is.)  - Azért mondtam a számszerűsítésnél azt, hogy hét, vagy nyolc programot sikerült megfigyelnem és leírnom, mert két év után sem vagyok abban teljesen biztos, hogy a következő program, amely inkább a Neptunuszhoz és a Halakhoz köthető, elkülöníthető-e ettől teljesen:  8. A fanatikus materializmus és a zagyva miszticizmus és dogmatikus vallásosság különböző programjai (Különböző, nehezen meghatározható szenvedély-betegségek, irracionális gondolkozás, illetve fantazmagóriák kergetése, és persze a kábítószerezés. Az 5 pontban leírt programmal egyetemben, az AIDSZ kauzális gyökerénél áll.)                  

10) Van-e lehetőség ezeknek a feloldására?

Kozma Szilárd  - Van, de csak és csakis a programoknak a gyökerei és az összes gyakorlati vetületei feltárása és értelmezése segítségével. És persze: a horoszkóprendelő személy általi el- és beismerése, vagyis a magára vétele segítségével történhet meg ezeknek a teljes feloldása! Sajnos, a horoszkópjuk feltárása után, állítólag a barátaimmá (És a feleségemmé!) váló személyek részéről is hangzik el néha az a vélemény, hogy amiket elmondok a személyi karmával és annak a feloldási lehetőségével kapcsolatosan, nem kell szó szerint venni, hanem csak „áttételesen”. Nos, az ilyen személyek, annak ellenére, hogy egyébként számottevő tájékozottságra tesznek szert, mind a metafizika (Egyetemes törvények ismerete és alkalmazása), mind az asztrológia területén, és igen szimpatikusak és nyitottak minden metafizikai információra, hosszú éveket kénytelenek eltölteni, anélkül, hogy ténylegesen fejlődnének, illetve, hogy a sorsuk bármilyen irányba is megváltozna. - Sok esetben ugyanis, a polgári, vagy vallásos szempontból esetleg negatívnak látszó változás is, a fejlődés bázisa lehet, de a stagnálás, vagy az önáltatásokban gyökerező vissza-élés, vajmi ritkán hozhat hosszú távon is karma-oldáshoz vezető sors-helyzeteket. Mindenképpen az önmagunkhoz való, esetenként a kegyetlenségig is elmenő őszinteség, valamint erős sors-jobbítási eltökéltség szükséges. A leginkább persze, azoknak kell csalódniuk hosszú távon, akik úgy képzelik, hogy ez a sors-tisztítási (karma-feloldási) alapállás, felváltható, különböző gyors eredményeket hozó, misztikus gyakorlatokkal, pozitív személyi módosulásokat okozó mágikus praktikákkal.

 

Kozma SzilárdVagyis, a szükséges belső és külső tapasztalatokat és önleleplezéseket „fölöslegessé tevő” erőltetett ráhatással, az asztrológia által biztosított önismereteknél állítólag magasabb szintű beavatottságot biztosító „misztikus utak”, iskolák és tanítások követésével. Ez éppen olyan téves és veszélyes törekvés, mint a szkeptikus ignorancia, a szellemi sorserők hatásait mellőzni igyekvő, spekulatív életvezetés. Az is igaz viszont, hogy ez a misztikus türelmetlenség jelez valamit. Éspedig azt, hogy nem csak az egyéni karmikus  programok feloldása miatt születünk a világra, hanem azért – És ezt akkor is ki kell mondani, ha az ide vonatkozó szakrális fogalmat a vallásosság, majd a világiság elcsépelte és giccsessé tette, és a szentimentális-pragmatikus értelmezés következtében az elérését lehetetlenné téve, hiteltelenítette! – hogy az ember azért vált ki az állatvilágból és fejlődött egyetemes léttudattal rendelkező lénnyé, hogy ténylegesen is, tehát belülről és tartósan boldoggá és egészségessé: az egész lét megélőjévé váljék. Ezt, az életfeladatok betöltése következtében beálló, de egyáltalán nem színpadias boldogsági és egészségi állapotot – Amely állapotnak az egyéni - spirituális színezetét a Sárkányfej jelöli a sorsképletben. –, amit Jézus a Mennyek Országának, a Királyságnak és a Boldogságnak nevezett, azt is hozzá téve, hogy „Jönnek majd hamis próféták, akik azt mondják majd nektek, hogy emitt van a Mennyország, hogy amott van a Mennyország, hogy a túlvilágon van a mennyország, de ti ne higgyetek nekik, mert ti bennetek van a Mennyország!”

     És persze, azt is mondta, hogy „Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges”. – Hát mi mást jelenthet ez, mint azt a belső örömet, amit egyedül akkor érzünk, amikor a legnehezebbnek és korábban felvállalhatatlannak tűnő életfeladatainkat pozitív eredményekkel teljesítjük.

2014.09.19., péntek [20:47]
Képek
További cikkek a kategóriában