Kozma-Joó Violetta: A szabad akaratot semmibe vevő jóslás fekete mágiája

 - Az az asztrológus, vagy misztikus tanácsadó aki a szabad akaratot ignorálva jósol az nemcsak kuruzsló, de fekete mágiát is gyakorol ugyanakkor, hiszen a másik személy mágikus képzeletébe ültet egy képet, annak akarata nélkül. Tehát azok a jósok, akik a személy belső szellemi változásától, fejlődésétől, egyéni mágikus képzeletétől, tetteitől függetlenül konkrét jóslatokat fogalmaznak meg a személy egyéni sorsában, azok fekete mágiát végeznek az által, hogy az egyéni személyes képzeletet, akaratot, tetteket és ezek mágikus hatásait, következményeit semmibe veszik, ezektől megfosztják a hozzájuk fordulókat azzal, hogy tőlük (az adott személytől) függetlenül bekövetkező történéseket tesznek be az illető tudattalan képzeletvilágába, ami oda szervesen nem kapcsolódik, hiszen a fekete mágus nem ismertet feltételeket, nem ad döntési, sorsformálási lehetőséget sem az illetőnek, így nemcsak az egyéni akaratától, fosztja meg őt de a felelősségtől, az felelősség általi fejlődéstől és a személyi öntudatát is megzavarja.

Joó Violetta
Joó Violetta

A fentieket egy másik csoportban válaszoltam egy kérdező hölgynek, akinek egy asztrológus öt gyermeket jósolt, az első erre az évre. A hölgynek idén fogant magzata, de genetikai rendellenesség miatt elvetélt. Az eset súlyos tanulságát mindenki számára szeretném közzé tenni:

Az az asztrológus, vagy misztikus tanácsadó, aki a szabad akaratot ignorálva jósol az nemcsak kuruzsló, de fekete mágiát is gyakorol ugyanakkor, hiszen a másik személy mágikus képzeletébe ültet egy képet, annak akarata nélkül. Tehát azok a jósok, akik a személy belső szellemi változásától, fejlődésétől, egyéni mágikus képzeletétől, tetteitől függetlenül konkrét jóslatokat fogalmaznak meg a személy egyéni sorsában, azok fekete mágiát végeznek az által, hogy az egyéni személyes képzeletet, akaratot, tetteket és ezek mágikus hatásait, következményeit semmibe veszik, ezektől megfosztják a hozzájuk fordulókat azzal, hogy tőlük (az adott személytől) függetlenül bekövetkező történéseket tesznek be az illető tudattalan képzeletvilágába, ami oda szervesen nem kapcsolódik, hiszen a fekete mágus nem ismertet feltételeket, nem ad döntési, sorsformálási lehetőséget sem az illetőnek, így nemcsak az egyéni akaratától, fosztja meg őt de a felelősségtől, az felelősség általi fejlődéstől és a személyi öntudatát is megzavarja. Tehát az ilyen sötét szellemi beavatkozásoknak a legtöbb esetben nagyon nehéz sorshelyzet a következménye, pl. betegségek, balesetek, lelki válságok, párkapcsolati kudarc. Az asztrológia karma és karma-feloldási feltárásra való, önmagunk átvilágításához egy biztos és alapos térkép elemzésére, amely segítségével nemcsak egészségesek lehetünk mi és a gyermekeink, de boldogok is. Egy komoly (nem fekete mágiázó, hanem feltáró) asztrológus tud segíteni önnek abban, hogy egészséges magzatot hordhasson ki, ha még erre van lehetőség és nem történt valamilyen végzetes folyamat a karma hatására a szellemében, amely megjelent volna testi szinten. Én őszintén kívánom, hogy ne legyen késő. Persze az anyaságról azoknak a hölgyeknek sem kell lemondani aki ők maguk pontosan az anyai ági női ősöktől öröklött családi karmájuk okán egyáltalán nem tudnak, vagy csak pl. egy gyermek örökbe fogadásáig, az anyaság megtapasztalásával szerezhető szellemi információk és belső képzetrendszer átalakulások nélkül nem tudnak gyermeket foganni.

Réka kérdése: "Hogyan szabaduljunk meg a szabad akaratunkat, öntudatunk mágikus erejét semmibe vevő fekete mágus "jósok" által a tudattalanunkba beékelt képzetektől, vagyis az önbeteljesítő jóslatoktól?"

Válasz:

Kedves Réka, köszönöm a kérdésedet - erre tényleg nagyon fontos kitérni. Az egyszer biztos, hogy fontos alaposan kitisztítanunk a tudattalanunkból a szabad akaratunkat kizáró jóslatokat, mert legyenek azok a legszebben hangzóak is, akkor is negatív, egészen tragikus kimenetelűek lesznek. Pl. " x évben megtalálod az igazit, ennyivel idősebb lesz nálad a férfi stb." vagy azok, hogy "x évben gyermeked születik". Szilárdnak volt egy esete, egy nő, aki elmesélte, hogy neki egy jós asztrológus megjósolta mikor kell szeretkezzenek a párjával, hogy gyermek foganjon, s mikor születik majd meg ez a gyermek. Minden úgy is volt, így működik az önbeteljesítő jóslat. A gyermek azon a napon megszületett, de holtan. Nem véletlenül halnak meg ezek a megjósolt gyermekek, hogy miért azt fentebb kifejtettem, hogy azért, mert ezek a kivülről szabad akaratot semmibe vevő jóslással (mint egy agykontrollal, vagy hipnotizálással) beültetett képzetek eleve egyetemes törvények ellen valóan kerülnek oda be, és amiatt, hogy semmi valós közük nincs eredetileg az illető mágikus erejű öntudatához és saját mágikus képzeletéhez, ezért olyan spirituális csalások, amelyekre legtöbb esetben a megsemmisülés vár, hiszen a saját képzelőerő nem tudja tovább folytatni a tőle idegen, kívülről berakott programot. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy szabad akaratot számításon kívül hagyó jóslások valójában nem léteznek, hanem ezek mind fekete mágiás beavatkozások az úgynevezett jósok részéről. A jósok nem megjósolják az adott történéseket, hanem ha sikerül, beteszik az illető mágikus, tudattalan képzeletébe, és a személy a programot önkéntelenül végrehajtja mágikus és tudattalanul. Szó nincs róla, hogy ez jövőbe látás lenne, ez durva, fekete mágiás beavatkozás a másik szellemébe. Az ilyen jóslásnak nevezett beprogramozások kitisztításának. Mivel ez a művelet kifejezetten az öntudattal kapcsolatos nekem az az eddigi megfigyelésem, hogy erre kifejezetten a tűz karmások érzékenyek, főként a misztikumokra fogékony víz karmákkal, sőt a pragmatikus-babonás Szűz karmásokat sem lehet kihagyni a sorból, de először is az öntudatot biztos, hogy tovább gyengíti egy ilyen beavatkozás a mélyt tudattalanunkba. Ezért ajánlatosnak tartom a krisztusi - önmegváltói öntudatunk felébresztését és erősítését, amely öntudat a valódi öntudatunk, s ami bennünk az istennel tartja a kapcsolatot, mert eleve tiszta isteni esszenciákból áll. Meg kell szerezni tehát az egyetemes törvények harmóniában álló valódi önmegváltói öntudatunkat, amely csak az Isten, az önmegváltás, a boldogság felé halad tudatosan és csak a sorserők és Isten által engedi vezetni magát (és ez által együttműködés képessé is tesz embertársainkkal, főként szeretteinkkel a megváltás szellemében) és persze azon személyek (beavatottak, mesterek) által, akikben szintén az önmegváltói öntudat munkál már, és valóban az egyetemes törvények szerint adnak útmutatást, nem úgy, mint a jósoknak nevezett fekete mágusok, akik eleve vétenek az első törvény ellen. Én, ha ilyen helyzetbe kerültem volna - öntudatom kitisztításaképpen - utólag biztos jól leteremtettem volna a kuruzslót. Ugyanis nem azért van a fény, hogy véka alá rejtsék, és nem azért, hogy a fény elrejtésével pl. hozzájáruljak ahhoz, hogy másokat is sötétségbe taszítson a hamisan beavatott fekete mágiázó személy. De nem elég a beékelt programtól, képzettől csak megszabadulni, hanem ki kell azt cserélni a horoszkópunkból kiolvasható életfeladataink felvállalásával, azokkal kapcsolatos pozitív és felelősségteljesen alkotott képzeteinkkel. Hiszen az öntudatunk mágiája szükség esetén bátor tettekben kell, megnyilvánuljon, tehát bizonyos esetekben a bátorság mágiáját kell alkalmaznunk, mégpedig a tettek szintjén.

Egy másik esetben, amikor egy jós "az igazi szerelmet" jósolta egy nőnek, a férfi a megjövendölt évben meg is jelent, a jóslat kritériumainak megfelelt, és a szerelem létrejött, de egy fél év múlva kiderült, hogy a férfi házas és semmiképp sem akarna elválni. Természetesen senkinek sem az az igazi társa, akinek ő másodlagos szerető. Sok esetben a jóslatok egységre lépnek a karmikus képzeletünkkel, hiszen a gyengült öntudattal nem tudunk karmát oldani, ezért is végződnek ezek a beteljesült jóslatok kudarcokkal és tragédiákkal.

Kozma-Joó Viola

Asztrológiai fórumunk: asztrologosz.hu

Férjem, Kozma Szilárd weboldalai: kozmaszilard.hu

kozmaszilard.tumblr.com

2015.11.12., csütörtök [16:47]
Képek
További cikkek a kategóriában