Kozma Szilárd asztrológus: Életünk igazi céljáról és rendeltetéséről röviden.

   Kozma Botond Szilárd asztrológus ír a horoszkópokból kiolvasható egyéni rendeltetésről, a rendeltetés értelméről és szükségéről, karmáról és karmafeloldásról, nehézségekről és boldogságról, önmegváltásról.

Kozma Szilárd asztrológus - kép
Kozma Szilárd asztrológus - kép

Kozma Szilárd asztrológus:

Majd húsz éves gyakorló asztrológusi – közvetlen sors-figyelői! - tapasztalataim következtében számomra ma már teljesen egyértelmű, hogy ontológiai (tehát: életrendeltetési) okok miatt, az életünk legnagyobb feladata és problémája a Karmától, tehát a velünk született negatív tulajdonságoktól (szélsőséges személyi ambíciók, és hibás önérzet, aminek szélsőséges becsvágy és hiúság a következménye, ennek, ezeknek megfelelő agresszió, önzés,  kíméletlenség, kegyetlenség, durvaság, a mások letiprására és a mások szükségeinek a figyelmen kívül hagyására való hajlam, vagy másrészt: misztikus félelmek, szorongások és iszonyok – az un. pszichózisok, amelyek között ma a depresszió áll az első helyen –, az önkifejezés képtelensége, vagy a környezettel való harmonikus együttműködés és együttműködés képtelensége, az öncélú élvezeti- és kéjvágy, illetve az élvezetekre és kéjek halmozási lehetőségére való sóvárgás, a kapzsiság, a harácsolási és zsákmányolási hajlam, a rombolásra és önrombolásra való hajlam, és még sorolhatnám oldalakon keresztül...) való megszabadulás, ezeknek a feloldása. Mondhatom azt is, hogy ma már ez nem csak a meggyőződésem, hanem a hitem is. Vagyis az, hogy egyáltalán nem azért születünk a világra, hogy a zárójelben kicsiny részben felsorolt, velünk született negatív késztéseinket kielégítve boldogak lehessünk, de még csak azért sem, hogy az un. egyéni tehetségeinket és különleges képességeinket öncélúan kifejlesztve és a karma-feloldása helyett azokat az élet megnyerése reményében, öncélúan gyakoroljuk, hanem csakis azért, hogy az egyéni karmánk feloldása következtében minél nagyobb belső és külső harmóniára, tehát kiegyenlítődési és együttműködési képességre, vagyis egészségre, bölcsességre, hosszú távú következményekben valló gondolkozási képességre és szeretetre, szeretet-áramoltatási képességre szert tehessünk.  

    

    Majd húsz éves gyakorló asztrológusi – közvetlen sors-figyelői! - tapasztalataim következtében számomra ma már teljesen egyértelmű, hogy ontológiai (tehát: életrendeltetési) okok miatt, az életünk legnagyobb feladata és problémája a Karmától, tehát a velünk született negatív tulajdonságoktól (szélsőséges személyi ambíciók, és hibás önérzet, aminek szélsőséges becsvágy és hiúság a következménye, ennek, ezeknek megfelelő agresszió, önzés,  kíméletlenség, kegyetlenség, durvaság, a mások letiprására és a mások szükségeinek a figyelmen kívül hagyására való hajlam, vagy ezek szöges elllentéte: a gyávaság, az alamusziság, a konfiktus-kerülés, az igazság elrejtése, az őszinteség és az önkifejezési képesség hiánya, vagy másrészt: misztikus félelmek, szorongások és iszonyok – az un. pszichózisok, amelyek között ma a depresszió áll az első helyen –, az önkifejezés képtelensége, vagy a környezettel való harmonikus együttműködés és együttműködés képtelensége, az öncélú élvezeti- és kéjvágy, illetve az élvezetekre és kéjek halmozási lehetőségére való sóvárgás, a kapzsiság, a harácsolási és zsákmányolási hajlam, a rombolásra és önrombolásra való hajlam, és még sorolhatnám oldalakon keresztül...) való megszabadulás, ezeknek a feloldása. Mondhatom azt is, hogy ma már ez nem csak a meggyőződésem, hanem a hitem is. Vagyis az, hogy egyáltalán nem azért születünk a világra, hogy a zárójelben kicsiny részben felsorolt, velünk született negatív késztéseinket kielégítve boldogak lehessünk, de még csak azért sem, hogy az un. egyéni tehetségeinket és különleges képességeinket öncélúan kifejlesztve és a karma-feloldása helyett azokat az élet megnyerése reményében, öncélúan gyakoroljuk, hanem csakis azért, hogy az egyéni karmánk feloldása következtében minél nagyobb belső és külső harmóniára, tehát kiegyenlítődési és együttműködési képességre, vagyis egészségre, bölcsességre, hosszú távú következményekben valló gondolkozási képességre és szeretetre, szeretet-áramoltatási képességre szert tehessünk.  

     Ennek a tükrében tehát, az is teljesen világos a számomra, hogy az a rengeteg misztifikáció, ami a horoszkóp-házak jelentését és funkcióját illetően, az asztrológiai elméletirodalomban olvasható semmisnek tekinthető, mivel a horoszkópházak mindössze olyan sajátos életkörülményeket tartalmazó, jellegzetes gyakorlati életterületeket jelölnek, amely területeken olyan problémák megoldási feltételeivel (akadályaival) fogunk találkozni, jobban mondva: olyan sajátos problémákkal kell, hogy találkozzunk(!) az életünk során, ha akarjuk ezt, ha nem, amely élet- és létfontosságú problémák megoldásához feltétlenül szükségünk lesz azoknak a karmikus, tehát negatív tulajdonságainknak a megszüntetésére. És egyáltalán nem lehet az a megoldás erre, a nyugati civilizációs élet-cél koncepciókkal meredeken szemben álló sors-helyzetre, hogy a személyi sorsképlet értelmezése segítségévvel, megismervén ezeket az életterületeket, igyekezzünk azokat elkerülni (a vonatkozó sorsfeladatokat elkerülni), hanem éppen fordítva: ajánlatos minél nagyobb mértékben, de persze arányosan, ezeket, a személyi horoszkópjainkból kiolvasható, a történelem folyamán nem változó és meg nem szűnő gyakorlati életfeladatokat (Pl. arányos személyi öntudat-fejlesztés, ennek a csiszolása spiritualizálása, a kommunikációs és kollaborációs képesség fejlesztésének feladatkörei, a közösségi élet által felvetett gyakorlati feladatok, a munka általában és az anyagi javak megszerzése és használata, és az, amitől ma a civilizációban élő személyek idegenkednek általában: a megfelelő gyermek számú családalapítás és családfenntartás, a gyerekgondozás és nevelés, a párkapcsolati feladattok megoldása, sőt: a szexuális kapcsolatok által felvetett feladatköröknek a megoldása, stb.).

    Csak és csakis ez, az amúgy is elkerülhetetlen, de személyenként (egyéni karmaként) változó, jellegzetes gyakorlati életfeladatok tudatos felvállalására irányuló pozitív, személyi és általános, külső és belső probléma-vállaló és  főként belső probléma-megoldásra irányuló magtartás az, ami az igazi lelki harmóniánkat és testi erőnlétünket, vagyis egészségünket és  boldogságunkat hosszú távon biztosíthatja és fenntarthatja, illetve az elrontott sorsunkat (Részben, vagy egészen tönkre ment magánéletünket) ténylegesen helyre állíthatja és megrongált egészségünket, vissza adhatja, és semmiképpen nem az, ha valamely misztikus iskola, vagy vallás személytelen tanait memorizáljuk és szertartásait betartjuk, vagy valamilyen európai, ázsiai, dél- és észak amerikai, stb. egzotikus természetgyógyászi, vagy misztikus-gyógyászi praktikáit és módszereit elsajátítjuk és gyakoroljuk, sok esetben természetellenes előírásait betartjuk.

    Az egész sorsunkat, sorsállapotainkat és életvezetésünket kell tehát a karmánk egyéni jellegzetességeinek megfelelően, a benne rejlő nehézségeket is tudatosan vállalva, helyesen, a személyi gyakorlati életfeladatok beváltási lehetősége szerint alakítanunk, és nem külső, és személy-idegen misztikus tanok, és gyógyászati – energia-nyerési! – praktikák, vagy ugyancsak külső, különböző mágikus ráhatások (pl. agykontrol) segítségével a sors-nehézségek részecskéit helyrehoznunk, illetve a mágia esetében, a karmánk szerinti egoista vágyainkat és sóvárgásainkat kielégítenünk.                   

     Aki ugyanis úgy indul az életben, illetve úgy folytatja az életét azt követően is, hogy az un. pályakorrekció szükségére vonatkozó többé, vagy kevésbé tragikus sors-figyelmeztetéseket is megkapta, teljességgel esélytelen arra, hogy hosszú távon, tehát élete második felében is, emberhez méltó, egészséges, és minden vonatkozásban elégedett életet folytathasson. És ebben csak és csakis az asztrológiai személyi sorsképletünk szakavatott és felelősségteljes értelmezése adhat teljes értékű és úgymond tudományosan megbízható segítséget, eligazítást, mivel egy jól felkészült és a karmáját nagy részben feloldott, tehát a tudománya helyességét a saját életével (egészségévvel, erőnlétévvel, magánélete rendezettségével és erkölcsiségével) is bizonyító asztrológus esetében ki van zárva a szubjektív értelmezés lehetősége, arról nem is beszélve, hogy az állításait a hétköznapi gyakorlati életünkben, annak a minőségi javulásában, vagy romlásában is ellenőrizhetjük, amennyiben nem vagyunk notórius önámítók (Mint az túlbuzgó misztikus és a vallásos személyek általában).    

    Summa summarum: sok éves gyakorlati asztrológusi tevékenységem és tapasztalatom során, kiderült, hogy az életünk értelmét és  célját, egészen pontosan a rendeltetésünket (boldogságunkat), nem lehet az öncélú élvezetek feltételeinek és eszközeinek a halmozásában, illetve az öncélú élvezeti lehetőségek megszerzésére való (gazdasági) törekvésekben, de nem is a misztikus és vallásos fantazmagóriákban, vagy a testi egészség megszerzésére vonatkozó egyoldalú törekvések eredményeiben megtalálni, hanem csakis a az életünknek a karma-oldási (A jellegzetes lelki és szellemi nyomorúságainknak a feloldási) lehetőségek és feltételek tudatos felvállalása szerint megtalálni, mivel hogy az egyetemes lét és ez által az ember rendeltetéséből teljesen hiányzik az a cél, hogy az egyéni ember a karmája szerinti sóvárgásainak a kielégítésével illetve a félelmei szerinti élet- és sors-biztosítások segítségével boldog lehessen. Amennyiben ténylegesen boldogak és egészségesek akarunk lenni tehát, le kell mondani arról az egoista gondolkozásunkból eredő tévképzetről, hogy az életünknek a karmánk megkímélése szerinti berendezése segítségével elérhetjük ezt a célt. Nem hiába minden komoly misztikus beavatási tradíció az Ego-tól való megszabadítást és megszabadulást tekinti elsődleges feladatának.

    Az életünk célja és rendeltetése ugyanis, nem a Bábel-torony jellegű civilizációs (védekező!) sors-berendezkedések növesztése, hanem a Tarot beavatási rendszerének a csúcsát (legmagasabb szintjét) jelentő 22-es ikonja, a Bolond által jelképzett spirituális – ás testi-lelki! – egészséges állapot elérése! 

    Miután a sors-jelzések szimbolikáját ismerő valóság-kutatót a tréfát nem ismerő élet (Ami Hamvas Béla szerint egyáltalán nem úriemberként viselkedik.) tízedik alkalommal is szembe állítja a mágikus valósággal és kivezeti a misztikus és vallásos ámítások labirintusából és tízedikszer is rá jön, hogy az élet tulajdonképpen egy nagy beavatási út-rendszer, amelynek a célja a Tarot Bolondja által megtestesített, intézmény-függőségtől megtisztult, teljesen szabad tudat- és szellemállapotának az elérése, nem tudja megállni harsány (Bolond) kacagás nélkül, hogy azokra a világos spirituális tanokra, amelyek ezt az élet-rendszert próbálták az ember számára érthetővé és élhetővé tenni (Vagyis dráma- és tragédia- mentesíteni), az új farizeusok (Hamvas Béla kifejezése. Lásd, HB: A kereszténység c. alatti három esszéjét, főként az Antikrisztus címűt.), vallásos rendszereket és intézményrendszereket hoztak létre, nem csak hogy hatalmas templomokkal, de rangkóros „vezető” papokkal is, akiknek nem hogy közük nincs a Bolond által megtestesített tudatossághoz és mentalitáshoz, de homlokegyenest ellenkezik azzal mindaz, amit tesznek és hisznek! Egészen pontosan: Nem hisznek. – Ennél nagyobb bolondság talán nem is létezik az egész emberiség kultúrájában.

 

Kérés:

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik legfontosabb része az egyetemes törvényekről szóló nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát „anarchista prófétaként” (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élősködő Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://kozmaszilard.com/category/az_ellenseg/

 

 

Hálásan köszönöm, barátsággal: Kozma Szilárd 

2014.07.17., csütörtök [14:49]
Képek
További cikkek a kategóriában