Kozma Szilárd - Interjú termékenységről, meddőségről és karmáról

   Mi az oka annak, hogy manapság annyi meddő nő van, és sokan, már az egészen fiatalok közül (húszévesekre gondolok) is, ilyen problémákkal küzdenek?
   Kozma Szilárd: Ez egy igen komoly kérdés, amit fontos nagyon komolyan venni, és amelyre a válasz sajnos, éppen a probléma komolysága és összetettsége miatt, egyáltalán nem lehet, könnyen érthető módon, egyszerű.

Az egyre terjedtebbé váló korai meddőség igazi ok, az egész nyugati típusú civilizáció társadalmaiban elharapózó többi, un civilizációs betegségnek (depresszió, pánikbetegség, melankólia-kór, más pszichózisok, különféle allergiák, bulímia, stb.) az egyik legfontosabb, rejtett okára, is rámutat.

Kozma Szilárd asztrológus és családja
Kozma Szilárd asztrológus és családja

   Kozma Botond Szilárd Karma- és családasztrológus közlése:

   A budapesti Decens c. internetes magazin főszerkesztője: Ordódy Eszter által készített interjú, Joó Violetta és Kozma Szilárd Karma- és családasztrológusokkal magzatfoganási és családi problémákról:

II. Interjú Kozma Szilárddal

 

Ordody Eszter: Mi az oka annak, hogy manapság annyi meddő nő van, és sokan, már az egészen fiatalok közül (húszévesekre gondolok) is, ilyen problémákkal küzdenek?

 

   Kozma Szilárd- Ez egy igen komoly kérdés, amit fontos nagyon komolyan venni, és amelyre a válasz sajnos, éppen a probléma komolysága és összetettsége miatt, egyáltalán nem lehet, könnyen érthető módon, egyszerű.

   Az egyre terjedtebbé váló korai meddőség igazi ok, az egész nyugati típusú civilizáció társadalmaiban elharapózó többi, un civilizációs betegségnek (depresszió, pánikbetegség, melankólia-kór, más pszichózisok, különféle allergiák, bulímia, stb.) az egyik legfontosabb, rejtett okára, is rámutat.

   Remélem, van nálatok elég hely arra, hogy kifejthessem, és a Decens olvasóinak is van elég türelme arra, hogy figyelmesen végig kövessék a számukra életbevágóan fontos okfejtést, de egyesek számára talán még szokatlan, analogikus, szellemi összefüggéseket. Amennyiben ugyanis, ebben a kérdésben megkísérelném a joggal elvárt, néhány „frappáns” mondatból álló, közvetlen választ, az olvasók szükségképen őrültnek, de legalább is habókos misztikusnak kellene nézzenek.  

   A remélhetőleg közérthető válaszomat az élet- és lelki társamnak, Joó Violának az interjújában olvasható anyai ági karma-öröklődésről szóló részletére való utalással kell kezdenem. Pontosabban: az általam felfedezett és a könyveimben, honlapjaimon közölt, több tanulmányban is leírt spirituális jelenségre való utalással, amely dióhéjban arról szól, hogy az eddig mindenki számára elbűvölően és kedély-nyugtatóan ható, reinkarnációs hiedelmekkel és misztikus elméletekkel szemben, az un. karmánkat, vagyis a spirituális imaginációnk (mágikus erejű, sors-idéző képzeleti tevékenységünk) egyedi jellegét, közvetlenül az édesanyánktól örököljük első sorban. Illetve, édesanyánkon keresztül örököljük az anyai ági női őseinktől. Tudom, hogy ez első hallásra – olvasásra, mind a nők, mind a férfiak számára felháborító, sőt: a klasszikus genetika állításai szempontjából egyenesen botrányos. De éppen a kutató-biológus barátaim nyugtattak meg afelől, hogy az ide vonatkozó asztrológiai megfigyeléseim és gyakorlati tapasztalataim (felfedezéseim...) helytállóak biológiai szempontból is, mivel a géneken kívül rengeteg olyan un „finom” elem és még alig ismert szubsztancia van bennünk, de főként a női petesejtben, ami nem annyira közismert még mint a gének világa, de amiknek a tartalmának, illetve a funkciójának a teljes tudományos felderítése, a jövőben, az én karma-örökösödési megfigyeléseimet igazolhatja.

     Ezekhez a géneknél is „finomabb” elemekhez és szubsztanciákhoz nem értek, de azt viszont tudom, hogy, a fizikai valóságnak egy – az egyben megfelel a spirituális valóság, noha az anyaggal szemben, az utóbbi az elsődleges és tehát, mindig az idea- struktúrák karaktere, szellemi struktúra jellege hozza létre az anyagi jelleget és semmiképpen nem fordítva!  De, mivel az anyag az, ami végül is „konkrétumok” szintjén van jelen az érzékelhető és értelmezhető fizikai – geometrikus állagával, határozott formájával és összes fizikai tulajdonságával, paradox módon, az imént jelzett, ontológiai elsődlegességi helyzetnek az ellenére, nekünk, szellemkutatóknak, az anyagi jelenségekből, a konkrétan látható és tapintható anyagi megnyilvánulások időbeni „helyzetéből” kell kiolvassuk az anyagot létrehozó és irányító - módosító szellemi jelenségeket. Különben a misztikus habókosok és szélhámosok által terjesztett egzotikus, de annál használhatatlanabb, mitológiai, vagy vallásos meséknek maradunk kiszolgáltatva.

 

Ordody Eszter - Miből jöttél rá, hogy a karma-programok, az anyáktól, és azon keresztül, az anyai ági női felmenőktől (Nagyanyáktól, dédanyáktól, ükanyáktól öröklődnek?

 

   Kozma Szilárd - Én ugyan családi generációs horoszkópoknak a vizsgálata közben és az által jöttem rá az anyai örökösödésre, de évekkel később találtam egy olyan biológiai magyarázatot is rá, amit a mai ember, aki természetesnek veszi és aki számára már úgymond természetes, hogy egy távirányító és a megfelelő tévékészülék között létezik több olyan „nem látható”, de lényegi információ-átadási kapcsolat is, amin az egész televíziózás alapszik, igen könnyen meg tud érteni. Az „Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van,...”, egyetemes metafizikai világelv szerint tehát, próbáljuk meg levonni a logikus következményt abból, hogy:

1. A női petesejt százszor nagyobb geometriailag és, százszor súlyosabb fizikailag, és ennek megfelelően százszor összetettebb struktúrájú egység is, minden szempontból, mint az őt megtermékenyítő „kis” (százszor kisebb!) ivarsejt! – Figyelem! Genetika ide, genetika oda, a maga 50 – 50 százalékos öröklődés-elméletével, de mi azért, ne menjünk el a megfelelő „mennyiségi” következtetések nélkül, emellett a cáfolhatatlan biológiai tény mellett! Ez nem véletlenül van így, hanem, amint mondtam korábban, egy neki megfelelő „szellemi ténynek” a következménye!

2. Nem a férfi – apa - hordja és táplálja a testében  a magzatot kilenc hónapon keresztül, tehát nem az apa aurájában fogan, készül és alakul – fejlődik a magzat gyermekké, vagyis emberré, kilenc hónapon át, hanem az anya aurájában!

3. És ez bizonyítja számomra a leginkább azt, hogy az asztrológiai örökösödési tényekből kiindulva, helyes következtetéseket vontam le: Az a petesejt, amelyből leszünk, már akkor kialakult az édesanyánknak kis petefészkében, amikor az még magzatként, a nagymamánk méhében alakulgatott!
- A lányok születése után tehát több petesejt nem képződik.

Vagyis: az a petesejt, amiből én lettem és alakultam, már az anyai nagymamám testében és aurájában jött létre és alakult ki, a nagyanyám vére által a magzatkori édesanyám testébe szállított anyagból létesült tehát elsődlegesen, és az édesanyám testében „élt” annak felnőtt koráig, vagyis mindaddig, amíg teljesen be nem ért, és az édesapámnak egy „arra járó” ivarsejtje megtermékenyítette.

    Ezzel szemben viszont, a férfiak heréjében kevés ideig „lakozó” ivarsejtek, minden egyes ejakulációkor kicserélődnek! Ezek alapján, abban kételkedni még, és azt tagadni, hogy a nő az ősmatrica illetve, hogy a genetikai-biológiai fifti-fifti örökségen túl a karma, vagyis a spirituális örökség nem az anyáknak „teremtő-képzeletéből” ered, erősen korlátolt gondolkozásra vall.

    Kézen fekvő tehát a válasz, hogy a gének által meghatározott fizikai tulajdonságokon és képességeken kívül (Vagyis spirituális szempontból!) az apáktól és így az apai karmából majdnem semmit nem öröklünk. És ez így van, még akkor is, ha a Rezonancia (Népi magyarosan: zsák a foltját megtalálja!) egyetemes törvénye alapján, az apák karmája, a legtöbb esetben összhangban áll és 7O – 8O százalékban még hasonló is az anyák karmájával, ami össze adódva azzal, hogy 5O – 5O százalékoson öröklődnek  biológiai tulajdonságok és szerencsés esetben mindez össze adódva, egy hatásosabb apai nevelés következményeivel, azt a látszatot kelti, mintha a spirituális „jellemet” is, fele - felében örökölnénk.

   De, mondom, hogy ez csak látszat, mert az asztrológiai karma-öröklődés megfigyelése határozottan azt bizonyítja, hogy a közvetlen karma-örökség anyai ágról érkezik, és az utódokba származtatja mindazt a spirituális tévképzet-csomagot, amit az anyai ági női felmenők magukban (lelkükben) hordtak, mielőtt és miközben azok a lány-utódaik megfogantak és megszülettek volna, akikből, aztán mi is származtunk.

    Mondom, ezt az anyai karma-örökösödési jelenséget, most az un. „józan paraszti ész” határaira leszűkítve vázoltam, de a jelenség, nyilván sokkal összetettebb és több rétű szellemi spirituális szinteken. De ahhoz remélhetőleg elég volt ennek a logikai összefüggéseknek a felmutatása, hogy valamiképpen a te kérdésedre is közérthetően(!) válaszolni tudjak.

 

   Nagyon is jól tudom, hogy egyfelől a férfiak hiúsága miatt, másfelől a nők felelősség-hárítási reflexe miatt, valamint az agyakba egy évszázadon át bekalapált materialista – genetikai - koncepció miatt is, nehéz ezt egyből „bevenni”. A Budapesti szélsőséges feminista: Gerle Éva amikor ezt elolvasta teljes kicsinálási háborút indított meg „az agresszív asztrológiám” ellen. Másrészt, a minden furcsa misztikus jelenségre azonnali magyarázatot adni vélő, fantázia-dús reinkarnációs értelmeződések miatt is, hosszú hónapok kellenek ehhez, a karma-értelmezés elfogadásához még azoknak is, akik érzik, hogy igazam van.  De tegyünk úgy, mintha az olvasók máris elfogadták volna az, egyébként egyszerű és logikus biológiai szintű, tehát az asztrológiai magyarázatoknál sokkal kézzelfoghatóbb érvelésemet, és ezt az egyébként természetes anyai ági karma-örökösödési jelenséget adottként, tehát objektív tényként elfogadva, lépjünk egyet előre, a feltett kérdésednek az értelmes megválaszolása irányába.             

    A feltett kérdésedre a határozott válaszom tehát az, hogy a nyugati típusú civilizációs társadalmakban elharapózott gyakori és fiatalkori meddősséget, egyrészt a minél több, öncélú – tehát magzatfoganási következmény nélküli - szexuális élvezeti lehetőséget fürkésző technika okozza és még csak nem is feltétlenül a fogamzásgátlók biológiai mellékhatásai miatt, hanem éppen a fentiekben elmondottak miatt! Hiszen a humanista tudomány előbb az un. külső, mechanikus fogamzásgátlókat találta fel és csak később fedezte fel az egyetemes teremtőerőknek(!) a becsapásával (átverésével) járó, vagyis terhességi állapotot mímelő hormonális fogamzásgátlókat. Szintén a humanista buzgalmában erősen szemellenzős huszadik századi technika és tudomány, kieszelte azt is, hogy a nőket szabadítsák fel a fölöslegesnek tűnő szülési fájdalmaktól, egy másik szervezet-becsapó, sőt a normális érzékelési képességet lezsibbasztó és tudati-állapotot elferdítő tudományos eszközzel: előbb a zsibbasztással, majd az egyre erősebb nyugtatókkal és altatókkal. Sőt: az esetek egyre nagyobb és szükségtelenebb százalékában alkalmazott altatásos császármetszésekkel is. A következmények spirituális magyarázatával nem akarom fárasztani az olvasókat, hanem csak azokat pszichológiai megfigyeléseket és egészségügyi eredményeket közlöm, amelyeket ki lehet olvasni bármely ide vonatkozó, száraz egészségügyi és pszichológiai statisztikákból, kimutatásból:

    Azok a lánygyermekek, akik ilyen, előzőleg sokat „fogamzásgátolt”, vagy császármetszéssel szülő édesanyától születtek (egészen pontosan: természet-ellenesen vettek ki az anyjukból), és akiknek már az édesanyja (a lányok nagymamája!) is zsibbasztottan, vagy kábítottan, netalán császármetszéssel szülték meg a mai utódok (unokák, dédunokák) anyját, és akiknek az anyukájuk szintén zsibbasztva, kábítva – altatva, illetve császármetszéssel szülte meg őket, egyre inkább félni és iszonyodni kezdtek tudattalanul a fogamzástól, a magzatkihordástól is, nem csak a szüléstől, és lehetőleg minden áron és minden ürüggyel megkísérelik elkerülni, elhárítani ezt a természetes (Isteni - teremtői…) funkciójukat. Sőt: nem csak a lánygyermekek tudattalanjában jöttek létre ezek a gyermek- és magzatellenes pszichés ellenállások (eltorzulások), és pszicho-szomatikus betegségek, de az ilyen „szülési családi örökséggel” rendelkező férfiak is kezdték generációról generációra, egyre inkább elveszíteni az un. apasághoz, a családalapításhoz való kedvüket és, ezzel együtt a SZEXUÁLIS POTENCIALITÁSUKAT IS.

     Azok a lánygyermekek viszont, akik már un. negyedik generációsok ezen a szerencsétlen vonalon, ma már egyenesen rejtetten ható, vagy nyíltan manifesztálódó magzat-és gyermekellenes mentalitással járó spirituális programmal – karmával - születnek, vagyis gyermek- és családellenes karmával jönnek a világra, mint a fent említett Gerle Évának a legközelebbi barátnői. A legtöbbjük, a szélsőséges feminista - liberális eszmék hatására és bíztatására, ki is fejezik ezt a magzat- és gyermekutálatukat nyíltan, úton – útfélén, emberjogi szabadságjogokból kerítve ideológiákat kovácsolva e karmikus félelmükből eredő hárítási magatartásuk magyarázatára, nem is tudván, hogy ezzel valójában nem is az annyira egyéni-sajátnak és individuálisnak képzelt, bátor és őszinte véleményüket hangoztatják, hanem a humanista biológia és orvostan Isten-ellenes ténykedésének köszönhetően, az anyjuktól és a nagyanyjuktól öröklött és az ők tudattalanjában egyértelműen határozottá lett gyermekellenes karma-programoknak a szóba foglalt „eredményeit” hangoztatják. Vagyis: az ilyen esetekben szó sincs személyi szabadságjogokat kifejező „bátor egyéni” véleményről, hanem mindössze a karmikus meghatározódások által befolyásolt gondolkozásról, a feloldandó és meghaladandó karma-verklizésnek a szabadságjogként való feltüntetéséről, a karma általi tudattalan szellemi manipuláltságról. – Egy másik, velünk szemben a lehető legperverzebb vádakat és elképesztő trágár rágalmakat kieszelő ultra-feminista: a bevallása szerint biszexuális gyönyörű ügyvéd nő is, egy ilyen magzat-ellenes karma hatására szerzett magának öt diplomát annak érdekében, hogy e rengeteg tanulási tevékenység fontosságára hivatkozva, elkerülhesse a biológiai anyaságot.    

    Nagy tévedés tehát azt képzelni, hogy mindössze a fogyasztói mentalitásra jellemző nyers egoizmusból (A minél nagyobb mértékű és a következmény nélküli, tehát személyi felelősség nélküli szexuális élvezetkehez való jutási vágyból) fakad az, hogy a mai fiatal lányok és nők nem akarnak szülni gyermeket, vagy ha igen, majd valamikor később, a távoli jövőben minél jobban kitolva, abba az életkorba tehát, amikor már egyébként is kevés az esélye a magzatok megfoganásának. Nem csak karrier-építési divathóbortból, vagy gazdasági szükségből fakad az tehát, hogy maximum harminckét - harmincöt éves koruk után megszülendő, egykékben, maximum „két gyermekben” gondolkoznak a mai nők és lányok általában. Hanem abból is, hogy ők ezek által, a humanista orvostudomány által létrehozott gyermek- ás családellenes egyéni karmájuk által vannak vezérelve! 

Zárójelben jegyzem meg, hogy szegény fiatal nők, ezzel szörnyen becsapják magukat, mivel éppen az említett jelenség másik következménye miatt, vagyis a zabolátlanul alkalmazott megtermékenyülés elleni védekezések mentális és spirituális következménye miatt (Tehát nem csak a negyedik generáció szintjén zsibbasztottan – altatottan szülő anyák családjaiban született utódoknak a gyermekáldástól való iszonyata miatt.) egyre kevesebb az esélyük arra, hogy harmincöt éves koruk után gyermeket foganhassanak. – Egy sok évig bezárt szellemi kaput (mentális berögzülést) ugyanis nem olyan könnyű megnyitni, mint ahogy azt a biológusok gondolják. Az ne úgy megy 10 vagy 15, sőt, 20 éves fogamzásgátlás után, hogy a biológiai zárat levettük, ez tehát azt is jelenti, hogy a felszabadított női petesejtekbe befurakodó hím ivarsejtek meg is tudják azokat termékenyíteni. Hiszen, ha a nő tudattalan képzeletvilága hosszú éveken át hozza szokott ahhoz, hogy ő mind szeretkezhet mert abból nem lesz gyermek, a szelleme továbbra s ezt az állapotot fogja programként közvetíteni a testének.

   És egyenesen siralmas az asztrológusnak látni, hogy a női rendeltetésük elsődleges lényegére ráébredt negyven éves kor körüli nők egész serege, milyen kétségbeesett testi, lelki és szellemi erőfeszítéseket is tesz, annak érdekében, hogy bár egy magzata megfoganna. És a még szomorúbb nem az, hogy nem tudnak megfoganni, merthogy több esetem is bizonyítja, hogy meg tudnának, de ebben a korban már csak óvatosabb férfi-partnereket találnak, illetve olyanokat, akik szintén magzat- és gyermekellenes, illetve családellenes karmával rendelkeznek, és emiatt, rendszerint egy, vagy két családbomláson már túl vannak, aminek következtében, a gyermekellenes karmájuk idővel inkább megerősödik, mind, hogy oldódna. Nos ezek a férfiak szintén blokálják már öntudatlanul a nemzőképességüket. És ez nem vicc, én ezt a jelenséget, 18 éven át megfigyeltem és erről meggyőződtem. Szélhámos az, az asztrológus, aki ilyen esetben, az illető személyek sorsképletben az úgymond jól fényszögelt bolygókra bízza a dolgot, illetve azzal csapja be a rendelőit, hogy negatívan fényszögelt a nő holdja tehát semmit nem lehet tenni, nyugodjon bele… Mert ha csak ezen málna, akkor miért van az, hogy teljesen negatívan fényszögelt Holddal a sorsképletükben fiatal nők nagyon is könnyen megtermékenyülhetnek?! – Egy az „automatikus” biológiai megtermékenyülési időszak amit figyelembe kell venni, nem lehetünk fanatikusok, és más a karmikus szellemi program. Ez viszont nem csak örökletes, hanem szerzett karma is. És a mai nők (Persze, sok esetben az apai felelősségtől iszonyodó fiatal, sőt, lehetőleg náluk is fiatalabb, tehát éretlen férfi partnereik hatására is!) mást sem csinálnak, mint gyártják a magzat és gyermek – és anyaság és családellenes karmákat. És ezeket átadják a gyermekeiknek. Hát itt van a kérdésedre a válasz: ez az oka a mára elszaporodott fiatalkori (korai) meddőségeknek.        

     Ez lenne tehát a „mi az oka ennek…” - kérdésedre adható fontosabbik válaszom, azon kívül, amire mindenki természetesen gyanakszik és aminek a kikövetkeztetéséhez már nem is kell különösebb logika, vagy spirituális tudás: a fogamzásgátlók zabolátlan használata!  De nagyon kell vigyázni, mert nem hiába és nem véletlenül tartottam szükségesnek elmondani, a mélyben meghúzódó és logikailag nehezebben követhető és megérthető szellemi jelenséget. Ti., hogy a szülőnőknek az egy kerek évszázados, mára négy, öt és hat generáción keresztül történő és ma is folyó, természetes szülési lehetőségtől – és jogától! – való megfosztása, az elsődleges oka és okozója annak, hogy a mai fiatal nők és lányok egyre képtelenebbekké válnak a természetes megfoganásra, hogy a természetes szülési képtelenségről ne is beszéljünk! Amennyiben ezt figyelmen kívül hagyjuk, nem lehet, még csak egyénileg sem, ezt a lassan katasztrófa szerűvé váló, tömeges sterilizálódási jelenséget a jövőben felszámolni. De mi maradjunk a magunk dolgánál: a civilizáció szinten létező, valóságos „népi szokássá lett” és ma is pozitív tudományos vívmányként emlegetett tömeges fogamzásgátlás által előidézett, egyéni, vagy családi „áldatlan állapotnak” a felszámolásához és meghaladásához (Az illető nőknek és családoknak a természetes úton történő gyermek-áldáshoz juttatásához), az asztrológusnak az anyai ági örökösödési jelenséget föltétlenül figyelembe kell vennie. Különösképpen, hogy a magzat- gyermek és családellenes karmikus programok kialakulásának ezer más családi sors-történeti oka is van, az orvostudomány fent leírt áldatlan beavatkozásán kívül.

    A másik aspektus tehát, ami az asztrológia segítségével feloldható biológiai sterilitásban jelentkezik, és amit az asztrológusnak az ide vonatkozó tanácsadás közben, szintén figyelembe kell vennie, a következő: 

 

Az időben messze a természeti lehetőségek fölötti időkig (26 – 29 – 33 éves korig) gyakorlott magzatfoganással szembeni védekezés esetében, nem is a gyógyszerek káros hatásai a fontosak – hiszen sok esetben a nők, illetve a párok mechanikusan „védekeznek” – hanem az, hogy a sok éven (egy , sőt: másfél évtizeden!) keresztül történt védekezéseknek a spirituális - mentális következménye az, hogy a nők tíz, tizenöt hosszú évig így lefojtott, tehát teljesen működésképtelenné tett, és valósággal börtönbe zárt, sőt: kiiktatott anyai potencialitása, tehát megtermékenyülői világa (képességei, ösztönei), nagyon nehezen éleszthetők újra!  Főként, hogy időközben az a periódus is lejárt már, amikor – természetesen szülő anyai felmenők esetében! - a fogamzás a természeti mechanizmusok alapján történik. Nem csak a rendkívülien finom és összetett női szervezet nem egy gép, amit 18 évesen kikapcsolunk és 35 évesen (Amikor abba hagyjuk a magzatfoganás elleni védekezést) újra beindítjuk! És hát akkor még a 15 – 18 évig a természetes „működéséből” kiiktatott és lefojtott anyai lélek, és anyai szellem?!

   Csak azt nem értem, hogy a személyiségük integritására annyira rátarti modern és posztmodern hölgyek, hogyan képzelik el az integritást, ha ők maguk azok, akik 15 – 18 éven keresztül megfosztják magukat a személyiségük igazi és elsődleges funkciójától: az anyaság szellemiségétől, a potenciális anyai öntudatuktól?

     A középkori elképzelésekkel ellentétben, mindannyian igen finom és határtalanul összetett, test – lélek – szellem – isten négyes-egységéből képzett „szerkezetek” vagyunk, amiket nem lehet, csak úgy, mint egy tizenöt éven át be nem gyújtott autót, „újra” indítani, amikor meg jön a kedvünk arra, hogy gyermeket nemzzünk. Miután tehát egy harmincvalahány éves nő, hosszú éveken át, „fogamzásgátolta” magát, bármilyen metódussal is, nem csak azért nem fog tudni asztrológiai karma-feltárás nélkül megfoganni, mert a fogamzásgátló gyógyszerek tönkre tették a szervezetét. Hiszen ha spirált hordott 15 éven át a méhében, ugyan milyen gyógyszer-károsodásról beszélhetünk? Hanem azért, mert a tudatában, de főként a mély anyai tudattalanjában, kialakult az a tudati gát és az évek alatt a tudattalanjába süllyedt és oda bevésődött mentális-programmá vált arra vonatkozóan, hogy neki nem lehet „teherbe” esni. És ehhez még vegyük hozza azt is, amit a feltárásom elején felvázoltam, hogy egy ilyen nő aurája már a nagymamától, sőt: esetleg a dédnagymamától erre felé az időben, terhelt már a magzat- és gyermekellenes karmikus programoktól!

     Az ilyen hölgyek mind kérvényezhetik az állami pénz-segítséget a lombik-bébi programra és mind aláztathatják meg magukat és a férjeiket a petesejt- és sperma gyűjtésekkel és mind reménykedhetnek abban, hogy az orvosok valahogy egybe ragasztják mesterségesen számukra a petesejtet az ivarsejttel, mert amíg az asztrológiai feltárás segítségével meg nem történik a személyi karma-oldás, meg nem kapják a személyre szóló – mindenkinek tehát más és más! – gyakorlati és spirituális tanácsokat, ki van zárva az, hogy magzatuk foganjon, illetve, hogy a laborban mesterségesen össze ragasztott sejtek életképesek legyenek, és egészségesen meg is szülje őket.  Hiszen manapság már, a sok ide vonatkozó generáción keresztül folyatott (És a családi aurákba mind bekódolt!) spirituális karmikus zavarodottság és a szülésre – anyaságra vonatkozó létképzeleti szennyeződés miatt, minden egyes nőnek szüksége lenne a karma feloldással egybe kötött, várandósságra és szülésre való spirituális felkészítésre, már csak a várandóság alatti szövődmények elkerülése érdekében is, nem hogy az egészséges szülés érdekében.

 

Ordody Eszter : - A férfiak között is szép számmal vannak olyanok, akik nem képesek a fogamzás „végre hajtására” a párjaik megtermékenyítésére. Velük mi a helyzet?

Kozma Szilárd: Na, éppen ez az a kérdés, amelyre a válasz bizonyítja, hogy nem csak a fogamzásgátlók szedése, illetve az un. klasszikus – mechanikus fogamzásgátlás használata miatt ütötte fel a meddőség jelensége a fejét! Hiszen a fiúk nem szednek fogamzásgátlót 14 – 16 éves koruktól! Vannak akik, ide vonatkozó okként a globális felmelegedésre gondolnak, és olyanok is, akik a „tudományosan” szennyezet táplálék fogyasztásra. Lehet, hogy ebben is van valami, de a gyakorló asztrológusi tapasztalataim egyértelműen arra utalnak ebben a kérdésben, hogy a fentiekben általam kimutatott és hangsúlyozott anyai ági karma-öröklődési okokban, ok – okozati összefüggésekben keresendő a jelenség kulcsa. Vagyis abban, hogy az szülész-nőgyógyász orvostudomány és persze, az ide vonatkozó aneszteziológia és felesleges sebészeti beavatkozások tömkelege sértette meg és fertőzte be olyan mélyen és akkora mértékben a nők anyai – megtermékenyülési potencialitását, hogy ez, a szellemi jelenségeket teljesen figyelmen kívül hagyó, szemellenzős orvostudomány által létrehozott általános, de elsősorban: családi karma, a fiú utódok termékenyítői képességére is károsan kihat. Hiszen a magzat- gyermek- és családellenes karma például, nem csak a lány gyermekekbe öröklődik, hanem a fiú-utódokba is. Persze, az ilyen karmának a következményei erősebben érzékelhető a lányokon, és például a természeti termékenységet idéző virágpor és fűpor inkább a magzattól tudattalanul irtózó nők szervezetéből vált ki allergiát.

    De családalapítástól és apai szereptől (hogy a felelősséget ne is említsem), irracionálisan és sokszor nevetségesen ódzkodó, vagy az újszülöttek kézbevételének a gondolatától pánikoló férfiakról is tudunk. Sőt virágpor - és fűpor allergiásokról is! – A jelenség tehát ugyanaz. Aki szellemben fél a gyermektől és a családtól, illetve az apaságtól, annak persze, hogy megtermékenyítésre alkalmatlanul, zavarosan, illetve „bátortalanul” és határozatlanul mozognak a spermiumai! 

    Ugyanakkor, a családomban megfigyeltek alapján is állíthatom, hogy a táplálkozásnak pl. igen kevés és csak felszíni befolyása van az egészségi állapotunk pozitív, vagy negatív változására, ahhoz képest, hogy a szellemi – pozitív, vagy negatív, helyes, vagy helytelen - mentalitásnak (A mentalitás-változtatásnak) mekkora a hordereje az egész sorsunkra, életünkre nézve!    

 

Ordody Eszter - A fogamzásgátló tabletták tehát  játszhatnak-e, ezek szerint egyáltalán számottevő szerepet a meddőség kialakulásában vagy ez teljesen lelki eredetű probléma?

  Kozma Szilárd:  Nem vagyok sem biológus, sem vegyész, sem spirituális belátási képességgel és ennek megfelelő becsületességgel rendelkező orvos (Mert azért ilyen is rengeteg van, de ezek nagy része a profitot hajtó, többségben levő kollégák és a gyógyszergyárak morális terrorjának az elfogadására kényszerül!), ahhoz, hogy ebben határozott véleményt merjek mondani. És azoknak a tükrében, amiket ide vonatkozóan felfedeztem, ti., hogy nem annyira a biológiai (ez esetben: orvosságos) szennyezettség az elsődleges oka a mai korai meddőségeknek, hanem az a két dolog, amelyikből az első az, hogy már az én „úri” nagyanyám is un. Rák-karmát, tehát magzat- gyermek- és családellenes spirituális programot hagyott rám (az egyke unokájára) örökségül, hát akkor a nálam sokkal fiatalabbak, hogy ne lennének ilyen programokkal telve, amikor már én is nagytata korú vagyok? A második pedig az, hogy a mai lányok és fiatal nők képzeletéből már teljesen ki is van lúgozva az a képzet, hogy harminc éves koruk előtt, vagyis éppen akkor, amikor a női szervezet és az anyai lélek potencialitása erre a leg alkalmasabb és a legjobb „formában” van, gyermeket szüljenek.     

    Következésképpen, ha vegyi, ha mechanikus módszerrel, de természetes képesség-elfojtásra és természetellenes állapotra vannak ítéltetve a szerencsétlen gyermeklányok, nem csak a téves (primitív életélvezet centrikus) értéktudaton álló, általános hibás mentalitás hatásaképpen, de egyenesen rá vannak kényszerítve erre az Istentelen mentalitásra az édesanyjuk és a nagymamáik rosszállása által is, akik meg vannak győződve arról, hogy ha nekik nem is sikerült ezzel a módszerrel (A gyermekszülésnek a természetellenes határokon túli tologatásával, illetve teljes elfojtásával) boldogok lenni, de a lányuknak, illetve az unokájuknak, egészen biztos, hogy éppen ennek a természetellenes és ezért: Isten-ellenes mentalitásnak köszönhetően jön be majd a bomba-biztos boldog élet. – Főként ha időközben megtanítják nekik a férfiakon való uralkodási trükköket is....  

 

Ordody Eszter - Tervezni kéne a babát vagy minden esetben a Jóistenre bízni a fogantatást?

Kozma Szilárd:  - Nézd, legalább mi ne legyünk hipokriták, ne játsszuk meg az ostobát. Ha nem találták volna ki a kényelmesebbnél kényelmesebb és hosszan használatos fogamzásgátló módszereket, lenne-e még logikus értelme ennek a kérdésnek? Úgy-e, hogy nem?  Azt, hogy ebben az esetben, ez a jellegzetesen huszadik századi tudományos – technikai vívmány, amit a katolikus papok az ördög eszközének neveznek (sic!), mennyiben testesíthet meg tényleges emberi (kulturális, vagy civilizációs) fejlődési szintet, úgy is lemérhetjük, ha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy az, az öncélú élvezet-keresői, tehát a következmények nélküli és ezért személyi felelősség nélküli élvezet-halmozói lehetőség-kutató polgári logika és mentalitás, amelynek az alapján ez a „vívmánya” a kornak megszülethetett, általánosan is jellemzi-e a mi mai gondolkozásunkat? – A fájdalmas válasz pedig, bármennyire is szégyen ránk nézve az, hogy IGEN! Ezt a beismerést követően viszont, már csak azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy felsőbbrendű kultúra-e és civilizáció-e az, amelynek az élvezet- és kényelem-centrikusan gondolkozó nagy többsége, nem képes a saját utódaiknak átadni azt a technikai-tudományos kultúrát, amelyet létrehozott, MIVEL EZEK AZ UTÓDOK MÁR NEM IS SZÜLETNEK MEG! Jelenthet-e tehát, ez a kereszténység táptalaján létrejött un. nyugati kultúra és civilizáció bármiféle érdemleges színvonalat, ha ennek a „segítségével” az európai nemzetek oda jutottak, hogy alig születnek közvetlen utódaik, és az emigrációs politikának a megfelelő szabályozásával kell feltöltsék a társadalmaikat, mivel, különben nem lesz akik az ők nyugdíját majd öreg korukban megtermeljék? Jelenthet-e tehát ez a kereszténynek mondott önpusztító kultúra bármiféle valós színvonalat, amikor,  ezeknek a közvetlen utódok nemzése és megszülése helyett, tudatosan „beeresztett”, nyugdíj-termelő, és gazdasági színvonal-fenntartó emigráns munkásoknak és értelmiségieknek a nagy többsége, hallani sem akar arról, hogy ezt a jellegzetesen hedonista - egoista liberális (hibásan kereszténynek nevezett!) mentalitást eredményező, „nyugati” erkölcsi kultúrát átvegyék!

     Hogy a kérdésed lényegére vissza térjek: négy kiskorú, de a kamasz kor küszöbén álló lánynak vagyok az édesapja. Annak a megoldását, hogy ezek a lelkem és szemem-kincsei, ne rontsák el az életüket úgy, hogy neki fognak 15 – 17 évesen kisbabákat szülni, mivel természetszerűleg „beindulnak” majd a hormonjaik, nem abban látom, hogy még idejében letömöm őket fogamzásgátlókkal, vagy spirált tetetünk a zsenge méhükbe, mint a magukat ettől szerfölött felelősnek képzelő szülök mostanában, hanem abban, hogy őket a minél gyakorlatibb értéktudat, valamint a személyi felelősségtudat és a racionális személyi öntudat kifejlesztésén alapuló, spirituális öntudatuk kialakítását célzó nevelésben részesítem.  Spirituálisan teljesen hibás az a modern és posztmodern nevelési koncepció, hogy a tetteik és az „élvezeteik” természetes következményeit gyakorlatilag vállalni képtelen, testileg ugyan fejlett, de öntudatilag még gyermek személyek, a szervezetükre károsan visszaható fogamzásgátlók használatának köszönhetően, „szabadon” részesülnek az ideje nap előtti és persze, felelősség nélküli szexuális, és más élvezetek minél nagyobb tárában. A fentiekben elmondottakból láthattuk, hogy hova vezet a következmények miatti felelősség nélküli élvezetekben részesülés elve. Hajdan erős európai nemzetek elsorvadásához.

    És ha a tini-kor szexuális gondjait is mindenképpen érintő kérdésednek erre, a mindenkiben így is úgy ott bujkáló vonatkozására is válaszoltam, akkor a tulajdonképpeni kérdésedre is éppen az előbbiekben elmondottakra alapozva, újfent az egyéni felelősségvállalás elvére alapuló spirituális öntudat kifejlesztésének a szükségességét hangsúlyozva, válaszolok:  Igen is, a következményekért felelősséget vállalni képes személyek esetében, a kezdeti megismerkedéskor, az össze szokás periódusában tehát, amikor még nem dönthető el, hogy a két fél ténylegesen lelki társa-e egymásnak és bízhatnak-e egymásban, és vállalható-e mind a két részről, egy életre az egység-alkotás, lehet és kell is, rövid időre a fogamzásgátló eszközöket és módszereket is használni, de ez a kölcsönös megismerési idő nem tarthat évekig, sőt: évtizedekig, mind manapság, még az un. tisztességes házasságban élők esetében is! Megfelelő spirituális önismerettel – és külső ismerettel! – rendelkező személyek esetében, ez az összehangolódási idő, hét – nyolc hónapnál nincs amiért gyakorlatilag hosszabbra terjedjen, mert aki ennyi idő alatt sem képes a saját érzéseivel, illetve a szerelme kivoltával lényegileg „megismerkedni”, az már notórius öncsaló, és az ilyen számára tulajdonképpen mindegy, hogy kivel él, vagy nem él együtt. Normális, átlag emberek esetében tehát, maximum kilenc hónapra az ismerkedés után mindkettő számára világos kell legyen, hogy a másik-e a személy, akivel leélhetőnek látja és érti az életét. Hogyha nem, nincs amit tovább nyúzni és romantikus szívek harcát játszani egy öntudatos ember számára, aki nem akarja sem önmagát sem a másikat átverni. Egy évnél többet ülni viszont egy ilyen „kezdő” viszonyban, és örökös kezdőnek és kételkedőnek maradni és emiatt, erre hivatkozva, tovább „fogamzásgátolni”, már egyenesen vétek az egyetemes törvényeknek több pontja ellen is. Elsősorban a fejlődés törvénye ellen, másodsorban a teremtés (mágia) és a felelős öntudat törvénye ellen, harmadsorban a ciklus és a ritmus törvénye ellen és így tovább.

    Nos, ha ezek tudatában, a kellő időben el döntöttük, hogy maradunk, vagy nem maradunk egyik a másik mellett, attól kedve, az egyetemes törvények szerint, amelyek szellemével az olvasók megismerkedhetnek mind a Decens oldalain, mind az én honlapjaimon, szóba sem szabad jönnie semmiféle „tervezésnek”. Ezek az egyetemes sors-törvények ugyanis, nem, hogy bagóznak rá a mi kis ügyeskedéseinkre, gazdasági - júdási spekulációinkra, hanem egyenesen megfelelő betegséggel, vagy nehezítő sorskörülmények „létrehozásával” hatnak vissza az életünkre és egészségi – erőnléti állapotainkra. – Ez a magyarázat arra, hogy ilyen, már csecsemő  korunktól ránk vigyázó, magasrendű orvostudománnyal, miért vagyunk még sokkal betegebbek (És meddők!), mind száz évvel korábban az orvost alig, vagy soha nem is látott déd-szüleink.     

      Nem akarom még jobban össze zavarni az olvasókat, de a kérdés éppenséggel úgy tevődik fel, hogy megfelelő spirituális öntudattal rendelkező (tehát a karmájuk jellegét egészen pontosan és határozottan a személyi horoszkópjukból megismert és annak a feloldásába határozottan bele is fogott!) személyek esetében nem fogannak meg, csak úgy váratlanul magzatok, mindaddig, amíg azt ők szabad akaratukból el nem döntik. Persze, eben az esetben is érvényes az, amit fent említettem, és amire Joó Violetta is rámutatott, hogy ez a „tudatos mentális foganás-halasztási” időszak, nem lehet kilenc hónapnál sokkal hosszabb és semmiképpen nem haladhatja meg az egy évet. És ez nem alaptalan „misztikus” elmélet, ezt én, az un. késői „legény koromban” több rendben is gyakoroltam, utóbb mind a gyermekeim édesanyjával, mielőtt feleségül vettem volna, mind Violettával, akinek a méhében, pontosan mielőtt az együtt-élésünknek az egy éve le telt volna, tehát, amikor már mindketten elfogadtuk ezt a lehetőséget is, fogant meg a közös magzatunk. – De mondom, nem akarom az olvasók türelmét ennek a lehetőségnek a logikai magyarázatával próbára tenni. A lényeg, természetesen az, hogy ezt a személyi horoszkópból kiolvasható önismeretek nélkül, illetve eltökélt karma-feloldási törekvések nélkül, lehetetlen elérni. 

 

Ordody Eszter - Hogyan lehet felismerni a meddőséget kiváltó okokat az asztrológia segítségével?

Kozma Szilárd: - Meddőséget kiváltó okokat kimondottan és konkréten nem lehet kiolvasni a sorsképletekből, mint ahogyan az orvostudomány sem tud ilyesmit száz százalékos határozottsággal kimutatni pl.,  egy fiatal nő esetében, csak abban az esetben, ha kiveszik az un. szaporodási szerveinek valamelyikét. És ha mégis, akkor a diagnózis-felállító orvost, idő multával, érhetik kemény meglepetések is. A meddőségre való hajlamokat, ha vannak, viszont igen is, ki lehet olvasni a sorsképletekből, de természetesen, soha nem ez az  elsődleges célja egy komoly asztrológiai feltárásnak, hanem éppen amiatt, hogy a szellem irányítja az anyagot és nem az anyag a szellemet (Az anyagi állapotok csak tükrözik, kimutatják a szellemi állapotokat), az elsődleges célja a feltárásoknak az, hogy a megfelelő mentalitás-változtatással ki lehet igazítani még a leg vadabb karmikus szellemi hibákat is, és ezzel az utat a megtermékenyülési lehetőség számára megnyitni!   

 

Ordody Eszter - Mi utal a képletünkben az ilyen jellegű panaszokra?

Kozma Szilárd: - Az anyai ági karmikus programok felfedezése után, hét egymástól jól eltérő és megkülönböztethető negatív spirituális (karmikus) programot fedeztem fel, amelyeket le is írtam. Az öröklődő karmikus programok közül tehát, a leggyakoribb oka a magzat foganási képtelenségnek a nők esetében, az, amit az első két program leírásánál adtam közre. Vagyis az első ok az erős maszkulinitás és személyiség-ellenes programnak, vagyis a férfias szellemiség ellenes karmikus programnak a jelenléte az illető női személy tudattalanjában (aurájában). Ezt, illetve ennek a külső következményét, illetve a látható hatását viszont egyáltalán nem úgy kell elképzelni, hogy az illető női személy deklaráltan férfi-ellenes, sőt: láthatóan férfi - gyűlölő lelkülettel és ilyen nappali mentatiltással bírna. Nem kell elfelejteni, hogy amikor karmáról beszélünk, olyan mélyen rejtett, tehát a gondolati világunknál is mélyebb, tudattalan késztetések formájában és sugallat-szerűen ható, spirituális meghatározódásokról van szó, amelyek pl. pszichológiai eszközökkel fel sem fedezhetők és ki sem mutathatók. Hogy én is misztikusan fogalmazzak: a karma esetében, az auránk (tudattalanunk) legfinomabb rétegeiben található negatív spirituális információk szerinti meghatározódásokról van szó, ahova az un. aura-látók sem képesek behatolni, egészen pontosan: amit ők sem képesek konkrétan és biztosan érzékelni. A maszkulinitás-ellenes karmát öröklött hölgyek tehát, nagyon, de nagyon ritkán találhatók meg a szemet-szúrón férfi-ellenesen viselkedő vad feministák körében. Az ilyen, egyoldalú férfi-gonoszságról meggyőződött viselkedés nem a karma hatására, hanem valamilyen súlyos és sorozatos lelki sérülés hatására jön létre, amely nyíltan érzékelhető férfi-ellenes mentalitás viszont, képezheti egy személyiség- és maszkulinitás-ellenes karma alapját, amennyiben az illető, nyíltan férfi-gyűlölő nőnek ebben az időszakban valamilyen módon mégis (Pl. részegen történt, vagy nemi erőszak útján megesett szexuális aktus nyomán) gyermeke születik. A kimondottan maszkulinitás – ellenes karmával született nőkre nem az jellemző tehát, hogy nyíltan ágálnak a férfiasság bármilyen megnyilvánulása ellen, hanem éppen, hogy nagyon szendék, férfi társaságban félénkek, és ha nem is teljesen vissza húzódóak, de bátortalanok és szégyenlősek, egyszóval ők az un. nebántsvirágok, a mimóza-lelkűek, az akaratukat és nézeteiket érvényesíteni képtelen, vagy a visszautasítástól egyenesen rettegő lelkek.

Noha nappali racionális tudatukkal erről nem tudnak, ezeknek a rejtett szellemi – spirituális (idea) világában, a férfiasságukat nyíltan kifejező férfiak olyan tűzokádó sárkányok és erőszakos monstrumok, akik még az élesebb, vagy hangos hanghordozásukkal is az ők önkifejezési és személyi szabadsága ellen követnek el merényletet. Ezek a férfi fantáziát és hódítói kedvet igencsak tupírozó, előlük „menekülő” hölgyek, ha nem lesznek annyira szerelmesek, hogy férjhez menjenek egészen korán, vagy valamilyen „baleset” szerű kapcsolat nyomán nem esnek teherbe nagyon fiatalon, harminc éves koruk után, amikorra ez a karmájuk jól megerősödik, hiába válnak bátrabbá és úgymond „nyitottá” a férfiakkal szemben lelkileg, mert a tudattalan szellem-világuk még inkább kizárja azt, hogy a férfiasság szellemisége oda jótevőként és ne elutasítandó ellenségként juthasson be.       

    E jelenségnek viszont van egy olyan vetülete is. Ami a korábbi kérdésekre adott válaszaim fényében is, korunkra nagyon jellemző, sőt: nem csak, hogy divatos, hanem a fent említett, a lányaik és a lány-unokáik boldogságának az útját egyengető modern és posztmodern anyukák és nagymamák által kimondottan elvárt mentalitás. Éspedig az, amikor a nők (azok mai többsége végső soron), huzamos ideig olyan, mai kifejezéssel, un. menedzseri, beszerzői, intézői, stb. foglalkozást űz, amitől „megerősödik”, sőt meg is keményedik a személyisége, a férfiakkal szembeni bátor, csaknem harcias viselkedése, és úgymond el férfiasodik. Ilyenkor és ebben az esetben tehát a Szoráris Én-je elnyomja a Lunáris Én-jét, aminek következtében szeretkezhet halomra a végre megtalált, rá hallgató és általa irányítható férfivel, mert abból nem fog magzat megfoganni, még a lombik bébi programnak nevezett sorserőltetéssel sem.      

     A második foganási képtelenséget kiváltó spirituális ok az, amiről már korábban is beszéltem: a magzat- gyermek- és családellenes karmikus program, amikor a nők (idős lányok), veleszületetten félnek, nem csak a szüléstől, vagy a várandósággal járó állítólagos kellemetlenségektől hanem a családanyai szerepkörtől is. (Ami a várandós állapottal járó kellemetlenséget illeti: az én volt feleségem rendszeresen karate-edzésekre járt az utolsó napokig és ugyanígy szeretkezett is az utolsó napokig. De ezzel az asztrológus-barátnőm is így volt. Nem bagatellizálok tehát érzéketlen férfiként, hanem tudom, hogy ezt az egészséges és erős várandósági állapotot is el lehet érni.),.  Sőt, egyesek közülük, tudattalanul iszonyodnak már csak attól a képzettől is, hogy nekik egyáltalán magzat („Idegen valami”) kerüljön a hasába. – Igen, és ráadásul ez egy igen kemény, még horoszkópértelmezés segítségével is alig feloldható karmikus késztetés, tudományosan: pszichózis De lehetséges foganás-képtelenségi okként ott van még a hatodik karmikus programnak, vagyis a felelősség, az apa- és apaság-ellenes program hatása is, vagy a hetedik karmikus program hatása, aminek a jellegének a bemutatásába nem is akarok itt bele kezdeni, mert kimondottan spirituális jellegű, és ha lefordítanám a „józan paraszti ész” logikájára, mint ahogy a spirituális öröklődés ismertetésével tettem az interjú elején, ebben az esetben már tényleg magamra kellene vállalnom a misztikus habókosság, vagy a fanatikus vallásosság bélyegét.

 

Ordody Eszter - Mi a megoldás?

  Kozma Szilárd:  - A teljes karmikus feltárással együtt járó, foganásra, vagy férfi esetében: nemzésre vonatkozó tudattalan negatív késztetéseknek a részletezése útján történő, pontos tudatosítás segítségével, valamint a képletekből szintén kiolvasható megfelelő életfeladatok és mentalitások felvállalása által is történő „karma oszlatás” , karma oldás. Olyan esetünk is volt, amikor az illető hölgyet meg kellett tanítani arra, hogy a „féltés” és az „érte való aggódás” címén ne mind irányítgassa a férjét, hanem ahelyett inkább próbálja meg oda adni magát, nem is annyira a férjének, mint az élet és a megtermékenyítés – egyetemes szellemének. Hogy legalább szeretkezéskor próbálja meg a nemző-teremtő Isten szellemiségét is megérezni a férjében, nem csak azt az állítólag rá szoruló szerencsétlen embert, akin neki minden áron segíteni kell, mert anélkül állítólag nem képes tenni egy lépést sem.

Vagyis: hogy tegye a férje által megtermékenyíthetővé nem csak a testét, de a lelkét és a szellemét is. Hogy ne ő akarja irányítgatni, lehetőleg még az ágyban is, még aktus közben is a férjét és ezzel azt megtermékenyíteni, ahelyett, hogy hagyná, hogy legalább ott ne érezze magát irányítottnak és  megtermékenyíthesse a feleségét.

     Más esetben, hiába volt mindezzel tisztában és gyakorlatilag is rendben mindennel ami ide vonatkozóan fontos, a női fél, mert a fent említett maszkulinitás ellenes program ,a férfiak esetében úgy hat (Mint az én esetemben is fiatal koromban), hogy az illető férfi, a tudatlanjában és önkéntelenül elitélendőnek és kerülendőnek vél minden jellegzetesen férfias megnyilvánulást, nem csak a határozottságot és céltudatosságot, hanem még a hangos szót is. Sőt: szélsőségesebb esetekben akár még gyűlölhetik is a saját férfiasságukat e karma férfi áldozatai. – Egyébként ezt az aspektust is el kellett volna mondanom válaszként, a férfiaknál is, újabban egyre inkább kimutatott nemzőképessége csökkenésére és gyengülésére vonatkozó kérdésedre. Szóval, több olyan esetem is volt, amikor a horoszkóp értelmezés segítségével, a potenciális apukákat kellett, kissé sarkítottan kifejezve: megtanítani arra, hogy milyen általános mentalitás-változtatásra és javításra, milyen un. férfiasabb, tehát céltudatosabb, határozottabb és erélyesebb általános mentalitás gyakorlásra van szükség, ahhoz, hogy elsősorban spirituális szinten váljanak képessé a feleségük, vagy élettársuk megtermékenyítésére, amit a fizikai megtermékenyítés is követett nemsokára. 

 

Ordody Eszter - És ennek tényleg lehet pozitív hatása, vagyis, magzat-fogamzásban jelentkező eredménye?

  Kozma Szilárd   -  Nem, hogy lehet, de igen is, vannak ilyen jellegű asztrológusi sikereim! Talán hihetetlen, de az a jelenség is létezik, amikor éppen a második, tehát a család- és magzat-ellenes karmikus program hatáséra, vagy egyszerű kényelmi szempontok miatt, a 4O - 42 éven felüli férjek, igazából nem akarnak nemzeni gyermeket, vagy csak ímmel-ámmal fogadják el a fiatalabb feleségeik ez irányú kérését - óhaját, és csak azért nem „védekeznek” konkrétan, hogy ne bántsák ezzel a babára vágyó feleségeiket. Nos, a magzatfoganás lehetősége, ebben az esetben is ki van zárva a nagyjából. Arról nem is beszélve, hogy egyes hölgyek, akik ilyen férjeket fognak ki, abban reménykednek, amivel az orvosok vigasztalják őket, ti., hogy magzatok a közösülés megszakítási védekezési módszer alkalmazása ellenére is megfoganhatnak. Ez a korábban részletesen vázolt spirituális okok miatt, megtörténhet kamasz és fiatalkorban, de negyven éven felül ez, majdhogynem lehetetlen. (Ide vonatkozóan meg kell jegyeznem, hogy az ide vonatkozó asztrológusi tapasztalataim nyomán, már azt is szoktam mondani, hogy a magzatfoganástól még 35 éven felül is óvakodó hölgyek teljesen hiábavalóan szedik a fogamzásgátló tablettákat, mert erre semmi szükségük nincs igazából.)

    De van, amikor a hölgyeknél is említett hatos program, vagyis a Felelősség- apa- és apaság-ellenes, illetve a biztosítási mániát és az aggodalmaskodást okozó karmikus program éppen a gátja a magzat megfoganásának a férfiak részéről. Sőt: az áltatásra és önáltatásra késztető harmadik karma-program, az un. kaméleon-program is okozhat sterilitást a férfiaknál. Konkrét esetem is volt, amikor a férj hűtlenkedési tévelygései abban öltöttek testet, hogy a laboratóriumi vizsgálat alapján, a spermiumai is „szédelegtek”, szakkifejezéssel: megtermékenyítésre alkalmatlan, hibásan koordinált mozgást végeztek. Konkrét formulákat, kimondottan ide vonatkozó fényszög alakzatokat tehát nem lehet határozottan megnevezni és megkülönböztetni, mivel a fő, ide vonatkozó, jellegzetes karmák esetleg még hiányozhatnak is, és a többi más jellegű karmikus vonásoknak, a vonatkozó bolygók pozícióiból kiolvasható természeti meghatározásokkal való összhatásából jöhet létre egy – egy, mentalitásváltoztatással feloldható sterilitás. Az asztrológus tapasztalatán és intuícióján múlik az, hogy képes-e ezeket meglátni és az illető személy számára érthető módon feltárni. És az érhetőség – amihez elsősorban az szükséges tehát, hogy az asztrológus jól megértse, hogy miről is van szó, annak érdekében, hogy minél érthetőbben tudja is elmagyarázni! – az asztrológiában elsődleges követelmény. Ki van zárva az, hogy tudjunk segíteni valakin, aki csak vakon követi a tanácsainkat anélkül, hogy meg legyen győződve arról logikusan és racionálisan, hogy miért is fontos neki azt tennie.  

    Következésképpen a megoldás (legalább is asztrológiai megoldás, ami az én eddigi praxisomban sokkal hatásosabbnak bizonyult a lombik-bébi programoknál, sőt: még az ott elszenvedett kudarcok után is pozitív eredmény hozott!) mindig az, hogy a gyermekre vágyó párok estében mindkét félnek a karmáját és az ide vonatkozó tudattalan késztetéseit alaposan megvizsgáljuk a személyi horoszkópok segítségével, és a megfelelő – a legtöbb esetben, első hallásra, még az illető személy számára is hihetlennek, de legalább is furcsának tűnő fogamzás-akadályozó okok felgöngyölítésével, és megfelelő tudatosításával, ezekből minél többet semlegesítsünk, illetve, alakítsunk át pozitív, megtermékenyülést előidézni és elősegíteni képes tulajdonsággá, lehetőleg mindkét fél részéről.     

 

Ordody Eszter - Milyen adatok kellenek a személyes horoszkóp felállításához?

Hol lehet ilyet rendelni? 

 Kozma Szilárd - Mindkét honlapomnak, mind a közösen működtetett portálunknak van egy – egy horoszkóprendelési lehetőségekről szóló, nagyon részletes – tehát minden ide vonatkozó kíváncsiságot és igényt – kielégítő rovata. Ezekből, még a Romániába való optimális honoráriumküldési lehetőségekről is lehet olvasni, nem hogy azokról a részletes adatokról, amelyek segítségével a sorsképleteket akkor is fel tudjuk állítani például, ha valakinek egyáltalán nincs meg és nem is szerezhető meg a születési órája.

Vonatkozó video-interjúk és filmek:

A youtube - n található Kozma Szilárd interjúk linkjei:

Kozma Szilárd - A táltos bolond 1 - http://www.youtube.com/watch?v=A-674f3YEPU
Kozma Szilárd - A táltos bolond 2 - http://www.youtube.com/watch?v=cVNcnFu6suM
Kozma Szilárd - A titok titka 1 - http://www.youtube.com/watch?v=TKa2G0DOaCQ
Kozma Szilárd - A titok titka 2 - http://www.youtube.com/watch?v=b2LBDjsPBCc
Kozma Szilárd - A titok titka 3 - http://www.youtube.com/watch?v=YeQf-AdoOO8
Kozma Szilárd - A titok titka 4 - http://www.youtube.com/watch?v=KPbN46_VCxo
Kozma Szilárd - A titok titka 5 - http://www.youtube.com/watch?v=EVxOEMmTD94
Kozma Szilárd - A 4 őselemről - http://www.youtube.com/watch?v=u7QFXu4eiOI


Az általunk készített asztro-film is letölthető a http://www.iandbvideo.net oldalról a LETÖLTÉS link segitségével (erre kell kattintani, majd a megjelenő oldalon még egyszer a LETÖLTÉS linkre. Ezután egy angol nyelvű oldal fog megjelenni, ahol a Download this file gombra kell kattintani. Miután erre a gombra kattintunk megjelenik egy szám-betü kombináció amit az alatta levő mezőbe kell beirni, és megnyomni a Download now gombot).

   A most augusztusban Kósa Ferenc és Joó Viola által felvett anyagokat Viola feltöltötte a you tube-ra:

Itt az ősteremtésről, egyetemes létről, egyéni rendeltetésről, karmáról, általános életfeladatokról beszélek. – Ez a legfontosabb felvétel:
http://www.youtube.com/watch?v=hzUdNbZQClE - I. rész


http://www.youtube.com/watch?v=8tC-qo6Trw0 - II. rész
http://www.youtube.com/watch?v=yKKzSbyyUbM - III. rész
http://www.youtube.com/watch?v=UVpZQVTBVpg - IV. rész
http://www.youtube.com/watch?v=YrJKdNjlQYM - V. rész

Kozma Szilárd honlapja: www.kozmaszilard.hu

 

2014.10.11., szombat [13:41]
Képek
Videók
További cikkek a kategóriában