Videók

Kozma Szilárd író, asztrológus - metafizikus videósorozata a konstellációkról. - Asztrológia Istenigazából című videósorozat.

A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erőtere (kauzális idea-világa), a minden feltétel- és akadálymentes, tehát az előfeltételek nélküli, kauzális, spirituális, mentális, asztrális, éteri és fizikai szinteken megvalósuló teremtés, a Kos tehát az összes teremtési - teremtői erőknek a megnyilvánulási szükségszerűségét és "könyörtelen" megnyilvánulási, beteljesülési kényszerűségét tartalmazza. Ezért, a Kos az összes lehetséges teremtési mozzanatok kauzális (ősi) lételvének a feltétlen megnyilvánulását testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között.

Kedves Barátaim! 

    Ha nem is profi szintű, minőségi felvételeken, sőt: néhol még a mindennapi élet spontaneitásával is jelentkező „élő”, tehát többek között, a részemről történő kiszólásokkal, vagy a gyermekeink felől jövő beszólásokkal is színezett, ténylegesen amatőr videó- filmeken elkészítettem a tizenkét, sőt: a tizenhárom(!) asztrológiai konstellációnak a hétköznapi történések és események szintjén követhető, tárgyi és gyakorlati valóságtól az érzelmi – energetikai és a pszichológiai – mentális folyamatokon keresztül, az Isteni - spirituális mélységekig hatoló értelmezését.

Kozma Szilárd asztrológus - kép

   Kozma Szilárd előadássorozatának, talán legtöbbeket érdeklő része: anyagiakról, földi örömökről, táplálkozásról, "testi szerelemről", a Bika jegy lényegéről! A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér, a teremtés határállapotaként folyamatosan létrejövő --keletkező -- fizikai létállapotnak (Az anyagnak, a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyag spirituális struktúrák szerinti rendeződését, misztikus kifejezéssel: az anyag átszellemülésének
A mozzanatát testesíti meg.

Kozma Szilárd asztrológus:

    A Bika napjegye által megtestesített morfogenetikus spirituális erőtér, a teremtés határállapotaként folyamatosan létrejövő --keletkező -- fizikai létállapotnak (Az anyagnak, a szellemi erők és hatalmak által való birtokbavételét, az anyag spirituális struktúrák szerinti rendeződését, misztikus kifejezéssel: az anyag átszellemülésének
A mozzanatát testesíti meg. Mivel az evolúciónak köszönhetően, ez már összetett biológiai formákban is megvalósul: A Bika konstelláció szellemisége a biológiai létezéshez és a fizikai létben való megmaradáshoz és az abban való elemi létezéshez elsődlegesen (elengedhetetlenül) szükséges előfeltételekhez, életkörülményekhez, azoknak a megteremtési - létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkező embert.

Kozma Szilárd író asztrológus

Kozma Szilárd asztrológus:

   A Ikrek jegy és a III. horoszkóp ház lényege és karmája.
Annak ellenére, hogy az Ikrek karmával született személyeket általában könnyű -- játékos -- konstellációként kezelik általában (A jós...) asztrológusok, valójában éppen olyan veszélyes életű és még annál is nehezebben megérthető konstellációs meghatározódásokról van szó, mint pl. a Skorpió jegye.

Kozma Szilárd asztrológus: A pszichológiából jól ismert árnyék-én jelenségének metafizikai mélységéről.

     Kozma Szilárd: A szekularizált (vallásosított) kereszténységben nem csak az a rettenetes vétek (céltévesztés), hogy a "főhős" - tanítónak (Jézusnak) az egyedüli és kizárólagos megváltó-istenfiúvá való kinevezésével és ezzel az ember isteni eredetének (Istenből való közvetlen származásának, és Istennel való közvetlen kapcsolatának) a végső letagadásával, pontosan a szeges ellenkezőjét állítja annak, amiről az eredeti beavatási tanítások szólnak. (Lásd a gnosztikus evangéliumokat). Hanem az alkímia hármas-egység alaptételének a vallásos megcsúfolásának is vehető, egyértelmű maszkulinizálása is! Az apa és a fiú (A megnyilvánulás: a fizikai - biológiai lét) ugyanis, nincs ahogy, de nincs is amiért a "szent", kölcsönös áthatolási logika (A szent szellem) szerint kiegyenlítődjőn, és e kiegyenlítődésben egységesüljön egymással.

Kozma Szilard és Kozma-Joó Violetta


    Kozma Szilárd: A szekularizált (vallásosított) kereszténységben nem csak az a rettenetes vétek (céltévesztés), hogy a "főhős" - tanítónak (Jézusnak) az egyedüli és kizárólagos megváltó-istenfiúvá való kinevezésével és ezzel az ember isteni eredetének (Istenből való közvetlen származásának, és Istennel való közvetlen kapcsolatának) a végső letagadásával, pontosan a szeges ellenkezőjét állítja annak, amiről az eredeti beavatási tanítások szólnak. (Lásd a gnosztikus evangéliumokat). Hanem az alkímia hármas-egység alaptételének a vallásos megcsúfolásának is vehető, egyértelmű maszkulinizálása is! Az apa és a fiú (A megnyilvánulás: a fizikai - biológiai lét) ugyanis, nincs ahogy, de nincs is amiért a "szent", kölcsönös áthatolási logika (A szent szellem) szerint kiegyenlítődjőn, és e kiegyenlítődésben egységesüljön egymással.

Kozma Szilard és Kozma-Joó Violetta

Kozma Szilárd: 2016 éve, Karmikus meghatározódás szerint, részben a Kínai asztrológia által leírt Majom-éve szellemiségének a befolyása alatt áll, vagyis a Káldeus-Európai asztrológiának megfelelő Vízöntő szellemiségének a pozitív megtestesítését igényli majd az emberiségtől, illetve külön - külön mindannyiunktól. És itt lesz a baj... 22 éves gyakorló asztrológusként nem találkoztam még az Evangélista Lukács (Az ember) szellemiségét pozitívan megtestesíteni képes személlyel. Azaz találkoztam, de úgy, hogy az illető személy egy nagyon régi - régi tanítvány-barátom, aki, lévén, hogy nagyon fiatalon (Amikor találkoztunk) megismerhette mind a fizika tényeit és törvényeit, mind a metafizikai (egyetemes) törvényeket,

Kozma Szilard és Kozma-Joó Violetta

Kozma Szilárd asztrológus: 2016 éve, Karmikus meghatározódás szerint, részben a Kínai asztrológia által leírt Majom-éve szellemiségének a befolyása alatt áll, vagyis a Káldeus-Európai asztrológiának megfelelő Vízöntő szellemiségének a pozitív megtestesítését igényli majd az emberiségtől, illetve külön - külön mindannyiunktól. És itt lesz a baj... 22 éves gyakorló asztrológusként nem találkoztam még az Evangélista Lukács (Az ember) szellemiségét pozitívan megtestesíteni képes személlyel. Azaz találkoztam, de úgy, hogy az illető személy egy nagyon régi - régi tanítvány-barátom, aki, lévén, hogy nagyon fiatalon (Amikor találkoztunk) megismerhette mind a fizika tényeit és törvényeit, mind a metafizikai (egyetemes) törvényeket,

Kozma Szilárd asztrológus és családja