Horoszkóp rendelési tájékoztató

Kozma-Joó Viola asztrológustól való horoszkópok (asztrológiai sorsképlet-értelmezés) megrendelésének részletes tájékoztatója.

Kozma-Joó Viola: A karma- és életfeladat-feltáró asztrológusi munkáim fő iránya a rendeltetés-értelmezés, ebből természetszerűen következve az egészségmegőrzés illetve az egészség-helyreállítás, továbbá a párkapcsolati szellemi-lelki és testi síkú harmonizációt elérhetővé tevő, karmikus tudattalan szint mélységéig menő – sőt, erre alapozott - önismereti feltárás.

Joó Violetta asztrológus horoszkópja
Joó Violetta asztrológus horoszkópja

Kozma-Joó Viola: A karma- és életfeladat-feltáró asztrológusi munkáim fő iránya a rendeltetés-értelmezés, ebből természetszerűen következve az egészségmegőrzés illetve az egészség-helyreállítás, továbbá a párkapcsolati szellemi-lelki és testi síkú harmonizációt elérhetővé tevő, karmikus tudattalan szint mélységéig menő – sőt, erre alapozott - önismereti feltárás. De nem marad ki a pályaválasztási, a családi harmonizációs részletes és személyre-fókuszált tanácsadás sem, tehát a családi egység-megőrzés, a gyermekek karma-oldási és rendeltetési életfeladatinak megfelelő, helyes nevelés a személyi horoszkópokból feltárt személyi szerkezetnek megfelelően. A feltárások szerves részét képezik még a személyi sorsképletből kiolvasható karmáik feloldása és az életfeladataik elvégzése érdekében történő konkrétan a személyi karmáikkal kapcsolatos informálás az egyetemes sorstörvények és az egyetemes sorserők, ún. sors-visszahatások működését illetően. De a horoszkópok nem tartalmaznak jóslatokat, hanem bevezetnek a sorserők és a személyi ismeretében folytatható, spirituális logika és analogika szerinti következményekben való gondolkodásra.

A karma szó jelentése röviden, a kauzális asztrológusok szellemismereti értelmezésében: Olyan velünk született, összetett és többrétű, mélytudattalan tévképzetek, rejtett személyiségünk részei, melyek feloldásával – pozitívvá megmunkálásával - összefügg az életünk rendeltetése és a valódi boldogság realizálása.

 

Az általam készített horoszkóp-értelmezés személyes, tehát személyre szóló konkrét és lényegi információkat tartalmaz, ezért az általános metafizikai információkat tartalmazó cikkeim, vagy tanulmányaim szövegeihez képest csupán a szerkezeti vázát jelentik elvont asztrológiai és metafizikai megnevezések és kifejtések, de 9O százalékukban hétköznapi megfogalmazású feltárások és tanácsok, de természetesen karmafeloldási és boldogsági realizálási tudás alapúak.

email címem: jooviol@gmail.com

 

Horoszkópok és horoszkóp-árak:

- A lej és a forint értéke ingadozása miatt, nem a Lejben vagy a Forintban megadott érték a mérvadó, hanem az Euro-ban megadott érték.

 

- Megegyezés szerint lehet részletben is honoráriumot küldeni,bizonyos árérték felett.

"Fokozatok szerint" a személyi horoszkópok feltárása: Van kicsi, tehát csak szöveges analitikus horoszkóp, és van hanganyaggal is ellátott, bővebb, teljesebb Analitikus horoszkóp, de az analitikustól jóvl bővebb, több részletre kitérő, mélyebb feltárás, ez a Szintézis nevű horoszkóp feltárás, ami az alapszöveget tartalmazza és még több hanganyagot, általában 7 db hangfelvételt, amelyen az illető horoszkópját elemzem nagyobb összefüggéseiben és a karmfeloldást illetően több részletre, több problémára kitérően. 


1. Csak horoszkóp-beállítás (születési óra és perc hiányában):

Az asztrológiai sorsképlet (horoszkóp) pontos beállítása azok számára, akik nem ismerik a születési időpontjuk óráját és percét, esetleg még a napszakot sem tudják biztosan, csak a magát a nap szerinti dátumot. Ennek az ára viszont nem számítódik fel a teljes horoszkóp feltárás-rendelés esetén. Vagyis azok számára, akik írott anyagos sorsképlet kielemzést is és/vagy hanganyagos horoszkóp feltárást is rendelnek egyben a beállítási megbízatással, illetve, azoknak sem, akik személyes beszélgetés során történő (szintén személyre szóló hangfelvételes) sorsfeltárásra jelentkeznek.

2. „Kicsi”, Analitikus horoszkóp.

Ennek szöveges része teljesen Kozma Szilárd munkája, bár rajtam keresztül is megrendelhető. (Egyelőre ilyen, általam végzett szöveges feltárás fajta még nem kivitelezhető, ennek oka a további leírásban szerepelni fog.)

Egy közel 8O-9O oldalas az adott születési horoszkóp minden elemét külön-külön leíró, (az elemek szerinti képességeket vagy karmikus vonásokat, azok szerinti betegség, baleset és krízishajlamokat, valamint a helyes - valós korrekcióiknak a szellemi és gyakorlati „munkálatait” is - mintegy útmutatásként – leíró) szöveganyag. Amely Kozma Szilárd több éven keresztül, célirányosan és kizárólag a személyi horoszkópok alapjának szánt, metafizikai és karma-asztrológusi (kauzális asztrológusi) szemléletben megírt, átfogó, sorsképlet-elem leírásaiból áll össze. Ezért nincs még nálam, mert egyelőre nem írtam meg egy ilyen óriási saját, asztrológusi szövegállományt jelentő – alaprendszert. A saját, alap szövegrendszer nélkül viszont szöveges feltárást készíteni minimum egy hónapos intenzív munkát igényelne, amit a férjemmel, Kozma Szilárd asztrológussal történő közös megegyezésalapján kiváltok azzal, hogy a horoszkóp szöveges alapját tehát ő adja az általam készített hangfelvételen történő elemzésekhez is.

Egy-egy személyi horoszkóp esetében ez az analitikus, feltáró szöveganyag tehát kb.: 4O-5O egyedi, tehát személyes horoszkóp-elemből áll össze. (Ezért is van általában szükség még asztrológusi szintetizáló munkára is, tehát ezért van szintetikus elemzést is magába foglaló horoszkóp-elemzés is.)

A analitikus horoszkóp tehát tartalmazza az ön problémáinak- gondjainak- konfliktusainak a rejtett, és egyben a gondoknak és sorskríziseknek az igazi - spirituális okait feltáró, és a problémák tudatos feloldását - meghaladását szolgáló írott, részletes értelmezést.

A részletes karma-feltáró szöveg-együtteshez jár még:

 - egy(!), ön által sorsfontosságúnak vélt (égető sorskrízissel járó) probléma rejtett okainak a feltárása, és a tárgyalt krízis feloldási lehetőségére vonatkozó tanácsadás. Amit már tőlem való rendelés esetében, természetesen én
(Kozma-Joó Viola) végzek el.

 

 

3. TELJES ANALITIKUS HOROSZKÓP.  

    Az előbbi pontnál ismertetett analitikus szövegleíráshoz készítek egy - vagy szükség esetén két - darab, 40-45-5O perces, a személyi életutat, és élethelyzetet is figyelembe vevő, karma-összegező személyesítő értelmezést.

Tehát: egy mély-személyesítéssel egybe kötött, szintetikus karma-feloldási és konkrét személyi életfeladat-ismertetési tanácsadás, amiben kimondottan a rendelő által megnevezett személyi sorskríziseket, sorsproblémákat (betegségeket, baleseteket, anyagi károkat, személyi veszteségeket) okozó karmikus maghatározódásokra vonatkozó pontos eligazítást végzek. Ebben elmondom a horoszkóp személyes karakterét összefüggéseiben és a sajátosan egyéni és egyedi jellegét, egyfajta összképet is alkotva, továbbá személyes karmafeloldási magyarázatokat adva. Ez, személyesebbé teszi az írott rész tételenkénti objektív leírásait,

 

4. Párkapcsolati horoszkóp – más néven: Szinasztria. 

Közös karmikus feladatokat, azok oldási lehetőségét és harmonizációs lehetőségeket feltáró, tanácsokkal ellátó elemzés.

- Párkapcsolati, szerelmi - szexuális problémák és krízisek kauzális és spirituális (karmikus) okait feltáró, vagyis az összeférhetőségi - harmonizációs lehetőségeket és akadályokat, valamint az akadályok és karmikus blokkok feloldási - meghaladási lehetőségeit feltáró, összehasonlító, emailben küldött hangfelvétel, amely az eltérő egyéni és a közös karmikus feladatokat is tartalmazza.

Ehhez jár még, a rendelő személy sorsképlete szerinti elkészített analitikus horoszkóp-szöveg is

 

5. SZINTETIKUS HOROSZKÓP – 

 Ezt is, csakis a korábban ismertetett részletező analitikus szöveggel együtt küldhetem el, vagyis a szintézis az analitikus horoszkópot is tartalmazza!

Tartalmazza: Az analitikus szöveganyagot és átlagban 4 – 6 vagy, ha nagyon szükséges, akár 7 db. Az egyszerű, számítógépes hanglejátszó programok által is kezelt wav formátumban készített számítógépes hangfelvétellel (mikrofonba mondott értelmezés).

 A szintetikus értelmezést tartalmazó hangfelvételeket emailben küldöm el a megrendelő email címére csatolt fájlokként.

7)  GYERMEKHOROSZKÓPOK

Analitikus és szintetikus elemzés is kérhető, a leírásokat lásd fentebb.

 

Maximális diszkréciót garantálva, üdvözlöm baráti tisztelettel: 

Kozma-Joó Viola

email címem: jooviol@gmail.com

 

 

 

2013.09.19., csütörtök [18:56]