Cikkek

   A kínai asztrológia szerinti Kecske évének megfelelő karma (negatív szellemiség és az azt feloldandó életfeladatok) a káldeusi asztrológiában a Bak jegyének felel meg. Az emberek életében a Bak erőterével és uralkodó bolygójával, a Szaturnusz által jelölt őserővel való kapcsolatot a földi – tehát a nemzeti, egészen pontosan az állami törvények, a közösségi életre vonatkozó szabályozások (területi határok, jogi határok), továbbá a lelkiismeret, az egyetemes törvények ismerete, a felelősségtudat - felelősségek, a hosszú távú következményekben való gondolkodás – a tanulságlevonás szellemi-gyakorlati tevékenységei és folyamatai jelentik elsősorban.

Egy 2015-ös évi asztrológiai konstelláció

     A nyugati tipusú civilizációban élő, magukat felvilágosultnak képzelő, modern nők nagy többsége az anyaságot traumaként, kudarcként,néha sokk-ként, valamint belső konfliktusok és külső-belső nehézségek soraként éli meg. Az interneten gomba mód szaporodnak az "anya-panasz" blogok, amiket egyáltalán nem leszólni akarok, hanem inkább az általuk jelzett társadalmi (a globalizáció által előbb utóbb emberiségi szintűvé váló) problémára reagálni asztrológusként és persze főhivatású édesanyaként.

Kozma Szilárd és Viola asztrológuspár családi körben

     Ezt a petíciót azért indítottuk, mert négy gyermekes szülőkként, valamint gyakorló asztrológusként meg vagyunk győződve arról, hogy igenis az egészséges nőknek a legnagyobb és a legtöbb pozitív elégtételt adni képes önmegvalósítási lehetőség az édesanyai spirituális funkció gyakorlás és tapasztalat jelenti. 

    Első sorban és főként azon régi és új barátainkhoz fordulunk a kérésünkkel, akiknek volt alkalma megtapasztalnia a munkánk és a tevékenységünk pozitív hatásait és következményeit. Őket arra kérjük nagy szeretettel és tisztelettel, hogy írják alá ezt a Viola által készített petíciót.

Kozma Szilárd író-asztrológus:

    "A tudományosnak nevezett gender-elmélet propagálói, vagy is megint csak az élet-ellenes nézeteket valló rétegek aktívan és hatékonyan szerveződnek. Legalább is az interneten. Ennek kapcsán, mi legalábbis nem tudunk belenyugodni abba a gyávaságnak is nevezhető „toleranciába” amelyben a magyar társadalom eltűri, hogy egy egészséges nézeteket képviselő, jó hírnevű szakembert (Bagdy Emőke pszichológust), a szakmai lobbi hiéna falkaként megtámadhat,

A gyerek nem bábú, nem robot, nem játékbaba, nem kutya, nem tárgy, se nem felnőtt. A gyermek az gyermek, aki ki van szolgáltatva a szülőnek, nem csak fizikálisan, de szellemileg, lelkileg is, mert pont olyan éretlen ez utóbbi szempontokból is, mint fizikailag. Ezért kell vigyázni rá, tanítani, nevelni, beavatni, pl. a határokat kijelölni. Nem pedig mindent ráhagyni, szórakoztatni, állandóan csak a szórakoztatással vezetgetni, mert az felelőtlenség. A gyerek nem nyűg, sem nem szórakozásra született felnőtt véglény. 

Joó Violetta és a pár hónapos Ividő

Mit várunk a politikusoktól, hogyha még a spirituális tanítók is gátlástalanul eufemizálnak, nyakig ülnek és élnek a meghasonlásba és tehát az erkölcsi korrupcióba és gátlástalanul lehazudják a tárgyi valóság alttal jelzett igazságot? Hogy akarunk boldogok lenni, amikor elfogadjuk azt, hogy a pedagógusnak lehetnek rosszul nevelt, illetve neveletlen (hisztériás, szeszélyes, rossz indulatú, önző, közösség-ellenes magatartású, sőt: egyenesen gonosz) gyermekei, hogy a tanár és a tanító lehet tudatlan, elfogadjuk, hogy az orvos lehet beteges és meghalhat idejekorán,

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár