Kozma Szilárd: A Lilith – inverzió mint sors-titok és a keresztény beavatás megváltó (mágikus!) misztériuma X. rész

Kozma Szilárd: X.  Kiegészítés. Egy Joga-oktató számára írt beavatási eligazítás:

Kedves Mónika! Patandzsalival csak az a bajom, hogy, amiként a hinduizmusnak általában, a fizikai lét szakrális funkciójáról, ugyanúgy nincs gőze neki sem az individuális tudat - tehát a személyi öntudat! - szakrális fontosságáról. Arról tehát, hogy csakis jól megtisztított és reflexiós világosságában megerősödött személyi tudatra - másoktól nem befolyásolt, másoknak nem alárendelt világos öntudatra! - lehet egyetemes tudatot alapozni.

Kozma Szilárd - Meditáció és vízesés
Kozma Szilárd - Meditáció és vízesés

Hogy az egyetemes léttudat szédelgéssé és tévelygéssé válik, mint minden joga-rendszer esetében - amennyiben nem kötődik szilárd jelenléttudathoz. Ezért - mert Patandzsalinak erről jól láthatóan gőze nincs - az individuális tudatot mid meg akarja fojtani, agyon akarja csapni, megszüntetni, valamilyen joga módszerrel semmissé tenni. - Csupa illúzió az alapja, és ennek megfelelő irracionalitás az egész Patandzsali-tan. 

   Azzal, hogy a maguknak kereszténynek képzelő tömegek, hogyan kábítják magukat a héber misztika által feltalált külső és objektív Jehovához imádkozva csoportosan, és ima után folytatják a természetkizsákmányolást és a szingli-termelést, éppen úgy nem lehet pozitív érv a Logosz-ban, mint az is, hogy a "megvilágosodott" hinduk hogyan szaporítják a szegénységet unalmukban, vagy fetrengenek az út porában és saját fekélyeikben, azt képzelvén, hogy ők elérték a Brahmani tudatot, a többi tehát már nem érdekes, az élet és a test merő illúzió. Mind két esetben meghamisított metafizikáról van szó. Utóbbi esetben, hogy a megnyilvánult lét és benne a fizikai dimenzió és az élet és persze, az az ember is, mindössze Brahmannak az álma, illetve az álmában látott képzetek káprázata, tehát más dolga nincs az embernek a földön, mint ráébredni arra, hogy lényegében ő maga Barhaman, aki álmodja ezt az egészet és ebből az álomból felébredve, már csak ki kell bírnia ezt az életet, utána - vagyis a halála után - egyből Brahmaként ébred fel az illúzió-mentes valóságban. A fizikai dimenzió és az anyag és benne a mi anyagi testünk, amely  lehetővé teszi az individuális tudatunkat ugyanis, egyáltalán nem illúzió, mint ahogy a Véda írja, hanem igen is, szakrális valóság és arra való, hogy a szüntelen táguló abszolút lét-tudat, amely a boldogság-szükségében néha mértékét veszti és káosszá alakulva örvénylik, mint a világűrben a központi Fekete Lyuk, éppen a fizikai lét és a fizikai testben levő emberi öntudatban való tükröződési lehetőségével, kiszűrje magából és feloldja - meghaladja a mértéktelenséget és a felelőtlenséget (a boldogság - bódulatát), hogy megismerje a határtalanságán belüli erő-határait. - Ez utóbbiról szólnak az eredeti Jézusi tanítások - Lásd a gnosztikus keresztény evangéliumok értelmét! -, vagyis arról, hogy a természeti létben, a testünk és a lelkünk által tapasztalható fájdalmat, akárcsak az igazság-érzetet, nem mellőzni kell és nem közömbössé válni azokkal szemben, különböző misztikus - vallásos gyakorlatokat kieszelve annak érdekében, hogy ezektől megszabaduljunk (Lásd a Buddhizmust!), hanem igen is vállalni kell és racionálisan értelmezni a természeti életet és a test fájdalmait, mert egyedül ebből az információból következtethetünk vissza arra, hogy szellemben mit gondolunk, képzelünk és gyakorlunk spirituálisan tévesen. És ha megtanulunk a fájdalmainkból - azoknak a misztikus (fakir), vagy gyógyszeres megszüntetése helyett! - a spirituális tévedéseinkre vissza következtetni, és a hibás mentalitásainkat kijavítva, megváltódni. Jézus szavaival: a Királyságba, vagy a Mennyek Országába bekerülni, ténylegesen egészségesekké és boldogokká válni. (Lásd a Hegyi beszédnek a szintén nyolc pontját, ami még metafizikailag értelmezetlenül is sokkal emberibb és igazság-töltetűbb, Patandszáli vérbeli illuzionistához méltó, öncélú és ezért realizálhatatlan fantazmagóriáinál!) Ennek a feltétele és az ára viszont a Kereszt által szimbolizált természettel való harmonikus együttlét elfogadása és a természeti élet törvényeinek a megismerése, azok tiszteletben tartása!

  Nem létillúzió-elméletből következő illuzórikus élet, illetve belső önáltatáson alapuló, logikus külső hazudozás, mint a nyugati jogiknál, vagy a természettel szembeni védekező és a természet kizsákmányoló mentalitásukat az Isten akaratára kenő zsidóknál és magukat kereszténynek nevező materialistáknál. Mert a metafizikai hamisítás, a kereszténykedőknél éppen a hindu illúzió-elmélet valóság-hamisításnak az ellentétében áll. A zsidó és a keresztény soha és semmiképpen nem mondja azt, hogy a megnyilvánult - teremtődött - teremtett lét illúzió lenne, hanem azt mondja, hogy ez a teremtett valóság is tőle függetlenül létező, objektív valóság és az Isten is, ami, vagy aki ezt az objektív valóságot, tőle függetlenül teremtette, valamiféle felette és rajta kívül álló Objektív úristen hozta létre és az is kormányozza, az ő tudatától, akaratától és képességeitől függetlenül. - És itt van a zsidó-keresztény vallás nagy csalása, mivel Jézus egyáltalán nem ezt mondja, hanem ugyanazt, amit a Véda: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet." és: "Én az atyától jövök és az atya bennem van, és én benne vagyok."  stb. - Csakhogy ő egyáltalán nem vallást tanított, hanem - illúzió-elmélet és ezért: illúzió-mentes - tiszta metafizikai beavatási tant hirdetett: a Szaturnusz tanát: vagyis a maximális személyi felelősség-vállalás tanát: a kereszt tanát!  De aztán Nagy Konstantinnal jött a birodalmi vallás-érdek úgy-e, és az egészet elferdítették, mondván, hogy amikor Jézus a spirituális lényegi azonosságról beszélt (Ez vagy te, vagyis ez vagyok én, az út, az igazság és az élet! - Tat vam aszi.), azt hazudták, hogy ebben a saját Isteni kiválóságát fogalmazta meg.  

    Ahogyan Hamvas Mondja: nem a kereszténységet kell elárulni a hinduizmusnak és a Buddhizmusnak (És a harcművészetekből kialakult egészségmegőrző, egészség-erősítő sportolást a Jogával felváltani!), hanem a kereszténység eredeti forrásához és tanításaihoz kell, a huszadik századi tudományos felfedezések tükrében visszahatolni, annak segítségével ténylegesen szabaddá, egészségessé és boldoggá válni!

    "Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket."  - A Baj csak az, hogy Jézus vagy elfelejtette mondani, vagy a későbbi kanonizálók cenzúrázták ki a tanításból azt, hogy az igazság Nem csak Istenből, hanem annak a zavarából: a Lilitből is áll, amit nem elfödni és elhazudni kell, hanem annak a jellegét mindenkinek önmagában fel és megismerni, majd a megismerés segítségével, feloldani és meghaladni.

    Mivel a Karmát a Lilith adja (termeli!), és a Lilith már egyáltalán nem a hinduizmus találmánya kedves Mónika, hanem a Héber mitológiai teremtés-tané! És még akkor is, ha hindu találmány is lenne esetleg a Lilith, akkor sem az a fontos, hogy ki írta le, ki határozta meg legelőször, hanem az, hogy mi, aki olyan átfogó és egzakt asztrológiai tudománnyal rendelkezünk, amely sem nem Héber, sem nem Hindú, sem nem Kínai és nem is Azték, Inka, vagy Tolték, és nem Kaldeai, hanem ezek összesített és tovább fejlesztett európai kvintesszenciája, megelégszünk-e vagy sem, holmi - és bárhonnan is eredő - vallásos elméletek bódulatában élni, vagy tudományos igazság-szenvedélyünkben készek vagyunk akár Isten örvényeivel is szembe nézni, amiként a Kereszténység megmentője, Pál Apostol jellemezte az igazi keresztény ember típusát? 

 

Lásd a többi témákban a részletes kifejtéseket és az értekezéseket az: 

 

www.aldottelet.com

www.kozmaszilard.hu

www.asztrologosz.hu

 

2016.05.13., péntek [16:48]
Képek
További cikkek a kategóriában