Bika karma - írta: Joó Violetta asztrológus

    A Bika asztrológiai jegy erőtere az alapvető testi és anyagi szükségleteinket jelöli: az otthonhoz, a táplálékhoz, az anyagiak felhasználásához, a termeléshez, a fogyasztáshoz, a tulajdonhoz-vagyonhoz, és a testiséghez, szexuális szükségleteinkhez való viszonyunkat.

   Ennek oka, hogy a Bika morfogenetikus erőtere azt a létmozzanatot („lét-folyamatfázist”) jelenti az örök létben – Abszolút Szellemben, ahol az Abszolútum először próbál egyfajta „nyers”, „durva” és „felszíni”, tehát végső soron még csak részleges egységet alkotni az újonnan teremtett (és folyamatosan teremtődő, új), még az egyetemes szellemi egységbe beolvadni nem tudott lét-ideákkal.

A Bika jegy asztrológiai jele
A Bika jegy asztrológiai jele

 

   Ennek megfelelően a földi létben minden, amely a szellemnek az elsődleges szükséglete az anyaggal kapcsolatban az, a Bika erőteréhez tartozó szükséglet, vágy és ezek kielégítéseként azok a mozzanatok, amelyek által a szellem az anyagot birtokba veszi. Ezért tartozik a Bikához az egyéni otthon, a magánszféra birtoklása, a táplálkozás, és a szexuális élet, vagyis a rendszeres nemi kiegyenlítődés (ez utóbbi természetesen csak felnőttek esetében egészséges szükséglet).

   A Vénusz uralta Bika jegy – a közhiedelemmel ellentétben - pozitív változata szerint nem jelent röghöz kötöttséget, csökönyösséget és túlzott anyagiasságot - épp ellenkezőleg: a Bika pozitívuma (eredete és rendeltetése) abban rejlik, hogy az képes a négy őselemnek egyformán elegendő helyet és figyelmet adni az életében. A Föld alkímiai elemmel (az anyaggal és a testtel) való foglalkozás nem lép előtérbe a másik három alkímiai elemmel való harmóniába kerülés rovására. A pozitív Bika személy a helyes arány szerinti, egészséges fizikai irányú vágyaiból és egészséges érzékiségéből adódóan valósítja meg a négy őselemmel való harmónia megélést és megőrzést. Ennek megfelelően a pozitív Bika személy a földi léttel járó elsődleges anyagi és testi szükségei kielégítését illetően a kiegyensúlyozottság megvalósításához szükséges tulajdonságokkal rendelkezik, mint: türelem, életközpontú és természetközpontú gondolkodás, szívósság, alaposság, stabilitás, az egyszerűség, a természetesség, az egyensúly és az egészséges szellemi arányok szem előtt tartása. Bővebben kifejtve tehát a pozitív Bika személy az, akinek az anyagi szükségletei a magasabb szellemi szinteknek alárendeltek. Az, aki az otthonát és személyes eszközeit illetően mindig a megbízható funkcionalitás-beteljesítésre fekteti a hangsúlyt és csak minimális mértékben az esztétikára. Pusztán esztétikai célok miatt nem vásárol és nem tart meg semmit. Egyszerűségre, rendezettségre, ápoltságra és persze bőségre törekszik. Az esztétika kapcsán érdemes a külsőt is tárgyalni, ami szintén a Bikához tartozik, hiszen a partneri kapcsolatokban fontos szerepe van annak, hogy testi vonzalom kialakulhasson két ember között. Ezért a pozitív Bika személy igényes a külsejére, de a természetes határokon belül. Ezen oknál fogva mi sem áll tőle távolabb, mint a csábítás, annak teljes eszköztárával. A táplálkozást illetően szintén a természetesség és az egyszerűség utáni vágy jellemzi, nem keresi a különlegességeket. Ezért jut elég ideje munkálkodni, spirituális írásokat olvasni, tornázni a friss levegőn, diszkrét szerelmi érzését megőrizni, társával és családjával egyre összetettebb szellemi egységben létezni. Társával a testi szerelem által is rendszeresen, igazi meghittségben kiegyenlítődni.

   A Bika karmával (főként születési horoszkópjukban negatív Bika Nappal, vagy Bikában álló Lilith-tel vagy Sárkányfarokkal) rendelkező személy zavaros viszonyban áll az anyagiakkal, saját testi szükségleteivel - idevonatkozó harmónia képzete téves így a törekvései is. Vagy az érzékek rabjává válik, vagy pedig lekicsinyli a fizikai lét jelentőségét és ködkergetésbe kezd - a gyakorlati valóság helyett fantazmagóriákban keresi a boldogságot.

   A Bika karmásoknak az elsődleges és ezért egyelőre csak felszíni (fizikai, „természeti”) de téves – „elromlott” egységesülési ösztönéből fakad a birtoklási vágyuk is, túlzott érzékiségük és haszonelvűségük, illetve a másik negatív véglet esetében a nagyfokú érdektelenségük eme elsődleges harmónia-eléréssel kapcsolatosan. Az élvhajhász végletnél a másokkal való kapcsolódási, harmonizálódási vágy is felfokozódik, méghozzá a továbbiakban taglalandó hamis alapon: az anyag, mint mindenek feletti öröm- és haszonforrás - eszményében történik az általuk vágyott hamis, kapcsolati harmónia erőszakolása.

   Az élvhajhász típusba tartozókra jellemző, hogy pénzhajhászok, gyűjtőszenvedélyben szenvedők, tárgy-gyűjtők, ház- és lakásgyűjtők, a birtoklásnak és a testi örömök halmozásának a rabjai. Éppen ezért nem tudnak igazán kielégülni, harmóniára lelni, mert a harmóniát nem a négy alapelem egységében keresik, hanem túlnyomó részt (a többi rovására) a föld elemmel való abszolút haszonelvű foglalatosságokban, és az anyag által elérhető testi élvezetek hajszolásában. Mindig az anyagiaknál, az ételeknél, az új bútoroknál, új háztartási eszközöknél, új lakásoknál, új ruhavásárlásoknál, és – kevésbé szemérmes lévén - a szexualitás puszta gyakorlati tárgyalásánál lyukadnak ki szembetűnő röghöz kötöttséggel. Azt a boldogságot is az anyagban keresik, ami finomabb szférákban rejtőzik, mély érzelmekben, magas szellemiekben, de számukra a szellem, ahonnan az egész létezés fakad – mellékes. A szellemmel foglalkozni számukra sallang, vagy jobb esetben is csak mértékkel űzött, huszadrangú, absztrakt szórakozás. Ez abból fakad ennél a típusnál, hogy ösztöneik túlságosan erősek és intenzívek. A másik végletnél pedig elenyésznek az ösztönök, a személy érdektelen az anyagi és testi szükségleteivel szemben, és a Halak karmásokhoz hasonlóan misztikus és absztrakt boldogság-elméletekre hivatkozva magyarázza súlyos érdektelenségét és motiválatlanságát az önfenntartást, önellátást illetően, vagyis az alapvető testi igények hiányát. Ezek elől semmittevésbe, passzív szórakozásokba menekül.

   Neveltetéstől és kultúrától függ, hogy mennyire szeret erőfeszítést tenni a Bika karmás személy a vágyott anyagi halmozásokért, testi-élvezet halmozásokért.

   Mindkét végletnél előfordulhat, hogy kitartott szerepbe kerül, illetve szándékosan abba juttatja magát. A sivár ösztönéletű típus azért, mert ő maga eleve nem szeret a pénzkereséssel foglalkozni - a másik, a földi örömöket hajszoló (élvhajhász, hedonista) típus pedig azért, mert ha őt eltartják, akkor értelemszerűen több ideje van a földi örömöknek, evésnek, ivásnak, vásárlásnak, érzéki örömöknek és szórakozásoknak hódolnia. Az is jellemzi mindkét típust, hogy a szellemiek és az érzelmek felé nem tudnak őszintén fordulni, ezek untatják őket, ezért az ezekkel való foglalkozásba nem szeretnek különösebb energiát fektetni – még a sivár ösztönű típus sem - ezeken mindenképpen inkább spórolnak, hogy minél több idő és erő maradjon a testi kényelemre és az élvezetekre, azok megszerzésére. Legyenek ezek banális önkényeztetések, vagy éppen valamilyen kemény munka egy nagy üzlet vagy egy új házépítés, ház-felújítás miatt.

 

   Az erős ösztöniségű Bika karmás személyek azért nem tudnak - és azért nem lehet velük valódi harmóniában élni, mert egyrészt az anyagi haszonnak és a testi élvezeteknek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint az érzelmi és a szellemi harmónia elérésének. Másrészt, hajlamosak arra is, hogy kitartó ostrom alatt tartsák családtagjaikat, ismerőseiket, mert rá akarják erőszakolni másokra saját élvhajhász nézeteiket, életmódjukat.

   Például a Bika karmás nők között gyakori, hogy szeretteiket, ismerőseiket túlzó gyakorisággal, rögeszmés módon finomságokkal traktálnak és zavarnak, mert szükségét érzik a tudatnak, hogy másoknak is a legnagyobb és persze a mindenkori, felülmúlhatatlan és megcáfolhatatlan elsődleges életöröm-forrás az ízlelőbimbók okozta élvezet. (Boldogság) Tulajdonképpen a hiányzó érzelmi és a szellemi harmóniát, a spirituális szinten is megvalósítandó boldogságot próbálják pótolni azzal, hogy állandóan a földi örömök nyújtotta élvezetekben akarnak részesülni, illetve ebben való közös részvételre csábítják a másikat. Gyakori az előfordulása annak, hogy otthonukon, eszközeiken nehezen tudnak osztozkodni - még a családtagjaikkal sem igazán, ezért állandó birtoklási-hatalmi harcot folytatnak velük nyíltan vagy rejtetten. Egészséges érzelmi és szellemi kapcsolatok kialakítása helyett mindig csak az anyag bűvöletében élnek, hol birtok-féltési és kényelmi harcokban, hol élvhajhászi prioritás-erőltetési ostromokban állnak másokkal, illetve mindig érdekkapcsolatok kialakítására törekszenek. Ösztönös reflexük a lekenyerezés, és a beetetés.

   A hamis egységekre sóvárgó Halak karmásokhoz hasonlóan, a Bika karmások között is gyakori, hogy rosszul tűrik a magányt, ezért a negatív Bika a beetethető, az élvezetek halmozására rávehető társaságot keresi – barátait, szerelmi társát, gyermekeit egyaránt hajlamos a birtoktárgyainak nézni. A birtokviszony, vagyis az ő hatalma felől vagy csábítási eszközeivel: külcsínnel, finom ételekkel történő lehengerléssel (lekenyerezéssel) vagy pedig ugye az élvhajhász nézeteinek beetetésével, elfogadtatásával, az abban való egyetértés kierőszakolásával győződik meg. Ha pedig ezeknek valaki ellenáll és nem akarja bevenni, illetve lenyelni a Bika karmás által gyakorolt nőies, de erőszakos birtokbavételt és behódoltatást az jó eséllyel számíthat arra, hogy az ellenállása vörös posztót jelent a birtokszerzési és terjeszkedési vágytól hajtott negatív Bika személy számára, és az bizony kitartó ostromba fog kezdeni. Ha pedig az ostrom nem jár sikerrel, a Bika karmás személy le is betegítheti magát emiatt. (Lásd: a betegséghajlamokat lentebb)

 

   Míg a testi örömök iránt érdektelen típussal azért lehetetlen az igazán harmonikus mindennapok kialakítása, mert őt viszont nem lehet rávenni, hogy törekedjen ezek szellemi úton való megelőzésére, illetve gyógyítására, ahogyan saját fizikai és testi harmóniája megszerzésével sem törődik, úgy a másokéval sem.

   Gyakran előfordul még a Bika karmásoknál, hogy eleve össze van fonódva, kavarodva és tévesztődve a gondolkozási rendszerükben és így a gyakorlati életükben is a szerelem, a szexualitás a többi anyagi-testi szükséglettel - vagyis az egzisztenciával, megélhetéssel. Nemcsak a testüket kiárusítók tartoznak ide tehát, de az érdekből házasodók, az anyagi érdekből párkapcsolatot létesítők is. Sokszor az illető Bika karmás személy számára nem is világos, nem is tudatos, hogy fő indoka az anyagi jólét volt, amiért párjával kapcsolatot kezdett, vagyis ez az indíttatás a tudattalan lelki és szellemi (képzeleti) világuknak, a nappali éber tudatuk elől rejtett körében marad.

   A Bikához tartozó testrészek: a nyak, a nyakcsigolyák, a gége, hangszálak, a mandula, a torok, a pajzsmirigy, nőknél a szemérem és a hüvely. A Bika karmás személyek jellemző megbetegedései és sérülései hajlamai az imént felsorolt szerveket és testrészeket érintik.

   A mandula és a torok megbetegedései, valamint a nyelési nehézségek szellemi oka az, hogy az illető Bika karmás személy egy bizonyos sorshelyzetet nem tud elfogadni és lenyelni, legtöbbször olyan helyzetet, amely korlátozza az ő kényelmét, testi élvezet-szerzési, vagy pl. birtokszerzési lehetőségeit, vagy bármilyen jellegű vágy-beteljesülésének hiúsul meg, vagy csak éppen kilátásba kerül az akadályoztatottság, a meghiúsulás.

   A pajzsmirigy túlműködésének szellemi gyökere főként a fenti sors (és sorshelyzet) el nem fogadásoknak a huzamos időn át történő, mélyen elfojtott meg- és átélése. Gyakran ezek a huzamos időn keresztül átélt sors-elfogadási nehézségek a túlfűtött, egészségtelenül túlzott mértékű érzékiség kiélésének akadályoztatottsága miatt – vagyis az anyagból kicsikarható minél több élvezetnek a mániákus hajhászásában való, és a másokkal történő erőszakos beetetésben való természetes és sorsszerű, huzamos gátoltsági állapot miatt alakulnak ki. Ennek a jelenségnek része a testi örömökre irányuló, folytonos nyugtalanságot okozó sóvárgás, és e sóvárgásból, hajszolásból, élvezetféltésből fakadó állandó feszültség - az élvezethalmozási lehetőségek bebiztosítása utáni vágyak zabolázhatatlansága, és a törhetetlen (makacs) vágy-kielégítési ambíciók. Illetve ezeknek a kielégítési képtelenségével való szembesülés, az emiatt érzett sors-harag. Míg a pajzsmirigy alulműködése az anyagiak és a test harmóniaszükségletei iránti érdektelenséget is jelzi. Amely lelki magatartás a pajzsmirigy alulműködés esetében az illető személynél valószínűsíthetően abból fakad, hogy vágyait illetően gyenge önkifejezési és gyenge elsődleges, felszíni, természeti harmonizációs képességekkel rendelkezett vele születetten, és az ebből a képességhiányból fakadó kudarcait az ez irányú törekvései feladásával reagálta le – „oldotta meg” – hibásan. Tehát ez a betegség jelöli az alapvető fizikai és testi harmónia eléréséhez szükséges képességeknek a hiányát, és ennek a harmóniának az eléréséről való lemondást, a földi létezés és a testiség általi öröm megélésének egészségtelenül erős belső gátjait.

   Mindkét Bika karmás végletnek a sorsmegoldása az, hogy ha erőt vesz saját magán és az egészséges mértékű érzékiségre és anyagiasságra törekszenek. Az élvhajhász megtanul lemondani túlzó vágyairól. A sivár ösztönű pedig mindent megtesz, hogy felkeltse magában a természetes és egészséges érzékiséget, felserkenti magában az egészséges mértékű életörömöt és életkedvet. Erre a megvalósítási útra lépve szabadulhatnak meg azoktól a sors-helyzetektől is, amelyeket nem tudtak elfogadni - nem tudtak lenyelni az élettől.

   A Mítosz:

   A Bika karma megértésének szempontjából érdemes értelmezni a Minótaurosz mítoszt, amely az emberiség egyik általános problémáját, de főként a Bika karmások problémáját mutatja be. A történetben a Bika konstelláció névadó, szimbolikus állata – koránt sem véletlenül – fő szerepeket kapott egy fehér bika és egy mitologikus lény - egy szörny által.

  „A mítosz szerint mielőtt Minósz királlyá lett volna, jelet kért Poszeidóntól, hogy vajon ő vagy fivére lesz-e az uralkodó. Poszeidón Minósznak jósolta a királyságot és ennek jeléül egy fehér bikát küldött, amelyet Minósznak fel kellett volna áldoznia a jóslat beteljesülésekor. Minószt azonban elbűvölte a tengerből előbukkant fehér bika szépsége, nem ezt áldozta fel, hanem egy másik bikát, remélve, hogy Poszeidón nem veszi észre a cserét.” – írja a Wikipédia.

   A mítoszokban a királyság és a királlyá válás az én teóriám szerint – mivel a Nappal és az Oroszlánnal analóg – az arany öntudat megszerzését jelenti, ennek fényében a mítosz úgy értelmezhető, hogy Minósz nem volt képes feláldozni ösztön-énjét (ösztönlénységét) egy magasabb tudatért, az isteni öntudatért. Ezért is írtam azt az imént, hogy: az emberiség egyik általános problémáját, de főként a Bika karmások problémáját mutatja be ez a mítosz. Azt a jelenséget, amikor egy ember nem képes felülemelkedni a testiségéért, az anyagiakért, a vagyonért, a hatalomért való sóvárgásain, ezekért való tusakodási ambícióin, és ez végül őrületté válik. Poszeidón is őrülettel bünteti Minószt, egészen pontosan  a felesége őrületével, aki mondhatni a Minósz lelkében rejlő makacs ragaszkodást a szép és erős ajándékállathoz az őrületig felfokozottan – mai kifejezéssel élve - „tükrözi” férjének. Akképpen, hogy a feleségben nagyfokú nemi vágy és szerelem ébred a fehér Bika iránt, majd az „udvari feltaláló” (Daidalosz) segítségével technikailag - gyakorlatilag is sikerül a testi egyesülés, amiből megfogan és megszületik az emberevő-szörny, a Minótaurosz.

  A mítosz így figyelmeztet arra, hogy amikor valakin eluralkodik a mértéktelen élvezetvágy, akkor az által elállatiasodik. De az embernek nem természetes állapota az állati szint, itt valójában torzulásról beszélünk, ezért nem is helyes kifejezés az állat szó - mert az állat természetes lény - az ember elállatiasodása alatt pedig valójában az eltorzulást, a szörnyé válását kell érteni. Az emberi szellemnek és léleknek a (sátáni) eltorzulását.

   Utószó:

   Nem túlzás és nem tévedés a Minótaurosz legendája és annak tanulsága. Ahogyan nem túlzás a Sátánnak a vallásos és a spirituális, pl. a Tarot-béli bikafejű vagy kecskefejű (ez esetben a Bakkal analóg) ábrázolása sem. Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy az olyan spirituális tartalmú, méltán közismert, alapnak számító művek, mint az Isteni színjáték, Az Ember tragédiája, a Faust – a vallásos ábrázolásokhoz hasonlóan szintén – nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a Sátán, a „Gonosz” (Lucifer, Mephisto stb.) az érzékeken keresztül kísérti meg leginkább és legkönnyebben az embereket. Hogyan is lehetne ez másként, amikor az emberi létnek ez a legáltalánosabb és leglátványosabb, legkönnyebben mérhető és bizonyítható életköre? A testi, fizikai szükségleteiknél fogva lehet az embereket a legkönnyebben befolyásolni. Az emberiség jelenlegi mindennemű civilizációs, kulturális fejlettsége ellenére még ma is rabszolgasorban tartható és végzetesen kihasználható az érzékein keresztül manipulálva – sőt, napjainkban öltött ez igazán csak nagy méreteket. Minden képzelet felülmúlóan az érzékeinken keresztül provokálnak és manipulálnak minket, nemcsak a reklámokkal, de a könnyű zenével, a filmekkel, a pszichológiával, a pornóval, a hírekkel arra, hogy termeljünk és fogyasszunk végtelenül és szellemtelenül, átverve és ösztönlényi szinten tartva.  Aki ebben a témában, vagyis abban, hogy kik, miért és hogyan érdekeltek a tömegeknek a lezüllesztésében, az embereknek a vágyaik feletti önkontrolljának a minimálisra csökkentésében, a buta fogyasztói mentalitás generálásában és megszilárdításában annak figyelmébe ajánlom Drábik János Uzsoracivilizáció című, interneten ingyenes elérhető könyveit. - http://mek.oszk.hu/06800/06897/html/

   További ajánlott anyagok:

Lilith és Sárkányfarok táblázat: http://aldottelet.com/tablazatok

Videó: Kozma Szilárd asztrológus - A Bika jegyről és karmáról

Első felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=4e4vmyKZ6tI

Második felvétel: http://www.youtube.com/watch?v=QvvKESUkTeA

 

írta:

Joó Violetta

aldottelet.com

 

 

 

2013.09.20., péntek [08:52]
Képek
Videók
További cikkek a kategóriában