A Kos karma /Kozma-Joó Viola asztrológus írása/

    A születési képletükben a Kosban asztrológiai jegyében álló Lilith nevű, Sárkányfarok (másnéven: Leszálló Holdcsomópont) elnevezésű karmajelölő pontokkal született személyeknek, továbbá  a teljesen vagy többnyire negatív fényszögelésű Nappal rendelkező személyeknek a Kos jegy és eme karmajelölők szerinti karmikus meghatározódásairól, sorsproblémáiról, betegség és baleset hajlamaikról.

   A Kos az addig felismerhetetlen és az isten testébe bevonhatatlan, be nem építhető, újonnan keletkezett isteni ideákat az önmaguk ellentétévé tevő Lilith-jelenség által így keletkezett Pokol illetve káosz által megzavart és megbomlasztott Abszolútumnak a fizikai dimenzió megteremtési szükségletének a felismerése utáni legeslegelső mozzanat, vagyis a Teremtés kezdete, az első megnyilvánulás. A létezés első, habozás és feltétel nélküli (tehát spontán) célirányos, kíméletlen és eltéríthetetlen fizikai megnyilvánulása és tette. 

Kos
Kos

   Ezért az, az a morfogenetikus őserő-tér, amelyet a Kos csillagkép jelez a szellemi gyökere minden olyan megnyilvánulásnak, tulajdonságnak, amelyben megvan a gyorsan és spontánul megjelenő célirányosság, céltudatosság, bátorság, tettrekészség, és harci kedv. Ezek feltételeként a spontán és gyors tervezési, stratégia-gyártási képesség, és a gyakorlatba ültetéshez szükséges rendíthetetlen tettvágy és tetterő. Illetve mindezek zavaros, hiányos és túlfokozott, tehát negatív, romboló változata is.

 

    Mint a tűz elemhez tartozó jegyeket, pozitív esetben a Kost is a vitalitás és a rendeltetése végzését segítő szenvedélyesség jellemzi.

 

   Azonban azok a személyek, akik a születési horoszkópjukban többnyire negatív Kosban álló Nappal, s még inkább, akik Kos Sárkányfarokkal, Lilith-tel születtek, azoknál ez a Léterő hibás, zavaros, tehát negatív tudattalan reflexadási tulajdonság-csomagként, negatív képzetrendszerként van jelen a tudattalanjukban. A karma működéséről érdemes tudni, hogy mint minden karmának: a Kos karmának is kétféle megnyilvánulási módja van. Az egyik a kívülállók számára is egyértelmű, tehát látványos vagyis teljesen nyílt, kitörő erőszakosság, kíméletlen győzni – akarás, az irigység és a kicsinyes, sportszerűtlen versengés, az öncélú és dühödt "legjobbnak lenni"-akarás, ami nem tart tiszteletben sem embert, sem istent, - és ami kifogyhatatlan erővel, bámulatos stratégiákkal és gyorsasággal indul neki bármit szétrombolni és tönkretenni csakhogy az általa vágyott (világi) dicsőséget megszerezhesse.

 

    A Kos karmából fakadóan tehát az adott személy lehet nyíltan agresszív, sportszerűtlenül versengő, mániákusan győzni vágyó, igazságtalanul kötözködő, aki a konfliktusait, kudarcait mindig hevesen, szenvedélyesen kitörő agresszivitással kezeli. Ilyenkor az ellenségként érzékelt személyeknek a teljes legyőzését tűzi ki céljául, aminek eléréséért mindent bevethet.

    Ők a hirtelen haragúak, akiknek hamar elszakad a cérna, és meggondolatlanul, hevesen és általában sértetten túlreagálnak helyzeteket.

     Az ellenségei legyőzésére, pl. partnerének és családtagjainak az irányítás alá vonásában konkrét és gyakorlatias terveket, taktikákat, stratégiákat eszel ki.

     A személyi öntudatnak a Kos által jelölt elsődleges, elemi megnyilvánulási és önérvényesítési késztetéseinek diszharmonikussága a túlzott tüzességben és túlzott szenvedélyességben, erőszakosságban jelenik meg, mert eleve, veleszületetten támadva érzi magát, minden esetben, amikor nem ő a legjobb, vagy amikor egy elképzelése, általában mások feletti irányítási vágya nem érvényesülhet, ezért ilyenkor, mint egy téves „önvédelmi” reakcióként erőszakoskodik, másokat le akar nyomni, hogy téves boldogságeszményét megvalósíthassa.

   A másik véglet kívülről az előbbi ellentéte: mi sem áll tőle távolabb, mint a NYÍLT önérvényesítés, konfrontációvállalás és a versengés. Sajnos a modern civilizációban ezt a magatartást vélik normálisnak. A Kos karma ebben az esetben az adott személyt vagy arra készteti, hajlamosítja, hogy az egyenességtől, nyílt magatartástól „ösztönösen” - tehát tudattalanul és önkéntelenül - féljen, óvakodjon. Ebben az esetben a Kosra jellemző gyors észjárást a nyíltság elkerülésére használja, akaratát rafinált és közvetett módon érvényesíti. Életerejében, harcképességében, sőt, az intelligenciájában – vagyis a Koshoz tartozó általános emberi képességeiben kételkedik, fél ezeket használni, fél megnyilvánulni, így próbálja elkerülni a személyes kudarcokat. Személye érvényesítésében rendkívül bátortalan, ezért rejtetten, képzeletben le akar nyomni, mindenáron győzni akar, egyszerű ellenvéleményeket, felé intézett kéréseket, teljesítménye kritizálását bicskanyitogató provokációkként éli meg, de a legtöbb esetben nem kitör és tör-zúz ilyenkor, hanem hosszasan vitázik gondolatban a vélt ellenfeleivel, gyakran azok halálát, kiirtását, megsemmisítését kívánva egy-egy neki való ellentmondás vagy különböző meggyőződés miatt.  

     Kerülő utakon, az intelligenciájától függően – a tőle telhető legrafináltabban igyekszik akaratát érvényesíteni, személyének az általa folyton sóvárgott „első helyeket” és „legjobb minősítéseket” megszerezni. De igazából gyakorlatilag a legtöbb esetben tétlen és másoktól várja, hogy találják ki gondolatait és engedelmeskedjenek is neki. Ezek miatt a valójában nyíltan meg sem kísérelt tűz-próbák és önérvényesítési lehetőségek kikerülése miatti kielégületlenségében nagy mennyiségű belső (alkímiai – szellemi) tüzet emészt fel, vagyis agressziót termel, ami miatt a következő betegségek és balesetek jelentkezhetnek nála és éppúgy a másik végletet megtestesítő Kos karmás személyeknél is: lázas betegségek, fejfájások, kéz és láb nagyujjainak balesetei, fejsérülések, a vérnek rendellenességei, és agyi problémák (pl.: agydaganat, agyvérzés).

 

     A két véglet, csak külső személyi megnyilvánulásában kettő, a mélyben egy, és ugyanazon zavarodott, agresszív, romboló és kicsinyesen versengő, másokat lenyomni, kiiktatni vágyó negatív Kos Léterőben gyökerezik. Vagyis igazából eleve a verseny, a megmérettetés, a próbatételek lehetőségét vagy  kisajátítani, vagy megszüntetni akaró és az életerőt másokban megszüntetni vágyó önkéntelen reflexekként léteznek ezek. Az egyik a nyíltan és vállaltan agresszív véglet, míg a másik ennek ellentéteként, eme nyílt és bátor öntudatosság iránti gyűlöletében inkább a passzivitást, a visszahúzódást, a rejtőzködést választja. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a karmák két véglete úgy keletkezik, hogy az egyik típus a gátlástalan kiélést valósítja meg a másik típus pedig a Léterő teljes elfojtását. Egy Kos karmás személy életében, vagy életszakaszaiban általában az egyik véglet a meghatározó, de alkalmanként a másik véglet is megjelenik: a nyíltan agresszívak valódi veszélyt jelentő konfliktushelyzetekben és tűzpróbák esetén rendkívül gyávákká válhatnak és fordítva, az általában bátortalan és visszahúzódó Kos karmás személyek időnként, bizonyos helyzetekben, teljesen váratlanul kitörhetnek és agresszívvé, kegyetlenné válhatnak. De ez a jelenség egyébként minden Tűz karmával kapcsolatosan elmondható.

   Fontos megjegyezni, hogy a Kos karma megzavarja és megnehezíti a párkapcsolati életet, nemi életet, sőt, már a párválasztást is hiszen közvetlenül összefügg a férfiasság egyik alapelemével, a Mars őserővel. Például: a fentiek értelmében a Kos karmás nők a Mars illetve a Kos által jelölt egészségesen maszkulin megnyilvánulásoktól irtóznak és szívük szerint eltörölnék azt a világból, ezért ha nem lesznek leszbikusok, rendre szélsőségesen gyáva, félénk, s ezért rejtetten agresszív, más esetben pedig épp ellenkezőleg a nyíltan agresszív férfiakhoz vonzódnak, és így választanak párt. Mondhatni a Kos karmás személyeknek ugyanannyi problémájuk akad az életben a párválasztással és a házasélettel, mint a köztudottan a házasság és a párkapcsolat életkörét magába foglaló, a Kossal szemben álló Mérleg karmásoknak. Vagyis a Kos karmával rendelkezők gyakran a párkapcsolatukban gyűjtik meg maguknak (és társuknak) a bajt, összeférhetetlen, provokatív, kicsinyesen versengő, öncélúan támadó természetükkel vagy épp akaratkinyilvánításaik hiánya okán, óvatos cseleikkel, rafinált taktikáikkal mit sem érve – sőt, a társ bizalmát lassan elveszítve előbb stagnálni kényszerül a párkapcsolat, majd következik az elhidegülés, és a kapcsolatnak a sértődött hallgatásokkal teli elmérgesedése.

  Mindkét típus karmikus lelki-szellemi betegsége, hogy bármikor képes a másik embert ellenségnek nézni, ellenségnek kezelni, legyen az a felé semmi ártó szándékkal fel nem lépő szerető, élettárs/házastárs, vagy akár az ilyen szempontból ártatlan, mert a szülői irányításra szoruló gyermeke. Az ellenségnek képzelt személyeket pedig vagy rejtetten gyűlöli, ami épp annyira veszélyes, hiszen a szellem mágikus természetéből fakadóan nem marad meg képzeleti – szellemi szinteken, illetve nyílt erőszakhoz is folyamodhat.

   Nők esetében az igazi problémát az életben, de leginkább a párkapcsolatban a férfi társnak a maga alá gyűrési kényszere, a másiknak a spontán akaratkinyilvánításokról, az egyenes és bátor konfliktusvállalásokról való taktikus leszoktatása, a kedvének elvétele ezektől, akár finom női módszerekkel, elzárkózással, némaságba burkolózással, akár egyenesen a férfi fizikai bántalmazásáig elmenő gyilkos dühvel. (Ez és az előző bekezdésben leírtak nagyrészt egyeznek a másik két tűz karma szerinti, tehát az Oroszlán és a Nyilas karmás nők karmikus reflexeinek leírásával.)

   Minden szempontból a megoldás a pozitív Kos tulajdonságok felvétele: nyíltság, egyenesség, bátorság önmaga felvállalásához és egészséges érvényesítéséhez, mindenkori spontán és bátor harcra készség, indulatmentes szenvedélyesség, vállalkozókedv, gyors döntési képesség, tettrekészség, kitartás a megvalósításokhoz. Ezek megszerzése csak tudatos belső önátvilágítással, alapos szembenézéssel, eltökélt megváltozási céllal, és a megváltozást szolgáló tapasztalatok lényeges mennyiségben való felvállalásával történik, ilyen tapasztalatszerzést biztosítanak pl. a harcművészetek, ami kihagyhatatlan egy tűz karmás személy karmafeloldásához, illetve ebből a szempontból megfelelő szakmák pl. katonaság, sebészorvos, baleseti osztály dolgozója, sürgősségi asszisztencia, mentős stb.

Egy horoszkóp szintetikus értelmezése során az asztrológus személyre szabottan ad információkat, belső - szellemi munkálatokra vonatkozó és gyakorlati tanácsokat egy adott személynek a karmája (és karmái!) feloldására.

 

   Ajánlott videó: Kozma Szilárd asztrológus a Kos karmáról -

https://www.youtube.com/watch?v=jcyFNXwIGFU

   Ajánlott alkalmazás: Astrogo - A Szepo-n elérhető János-Széll István által kifejlesztett asztrológia program segítségével bárki megnézheti, hogy az ő születése időpontjában hol álltak a karmikus pontok, vagyis a Lilith és a Sárkányfarok:
http://www.szepo.com/astrogo/

   Lilith és Sárkányfarok táblázatok találhatóak az aldottelet.com-on:

http://aldottelet.com/tablazatok

írta: Kozma-Joó Viola asztrológus

aldottelet.com

 

2013.09.19., csütörtök [19:01]
Képek
Videók
További cikkek a kategóriában