Bak karma

A Bak az egyetemes törvényekkel szembeni rugalmasságot, alázatosságot jelentő konstelláció. Karmikus esetben az egyetemes törvényekkel szembeni ignoráns viselkedést, helyette metafizikátlan társadalmi szokásokhoz való makacs ragaszkodást és a szellemi törvényekkel ellentétes magatartást jelenti. E téves irányú szilárdságában rejtett gőgöt is hordoz a Bak karmás személy. Higgadtsága és kitartása negatív esetben nem a szellemi törvények szerinti életvezetést szolgálja, hanem a látszat-morált, és látszat-felősséget.

Bak
Bak

A helyes metafizikai alapot mellőző társadalmi szokások: alkoholfogyasztás, húsevés, gyermekek tekintély vagy szeretet nélküli nevelése, stb.

Mivel főként a közösségi szokásoknak akar megfelelni, látszatokra törekszik, ezért és a szellemi törvényekhez való érdektelen hozzáállása miatt személyes kapcsolataiban botrányos élethelyzetek létrehozása jellemzi, súlyos felelőtlenségeket követ el szeretteivel szemben, vagy úgy, hogy nem vállal részt az érzelmi kapcsolataiban, elzárkózik bizonyos érzelmi rétegek elől, vagy pedig – s ez a gyakoribb – látszatok szerint kialakult logikával állít fel és képzel el nem létező szellemi törvényességeket és ezzel a logikával, szabályrendszerrel felszerelkezve szüntelenül beavatkozik, vagy be kíván avatkozni mások életébe. A Bak karmások közül kerülnek ki a beavatkozási mániások, pl. a felnőtt gyermekeik életébe kérés és engedély nélkül rendszeresen, irányításokkal és határ-és útkijelölésekkel beleavatkozó szülők, anyósok, apósok. Továbbá ide sorolható a rög-eszmék kialakulásának jelensége is. A téves szellemi alapon, azaz hamis szellemi alapon kialakuló megrögzött elképzelések és ezek szerinti gyakorlati tevékenységek. Nem véletlenül minden hivatalos szerv a bak konstelláció erőterét képviseli szabályrendszereivel, sokszor sajnos pontosan, hogy a társadalmi ügyintézést megnehezítő, tehát hibás szokásaival, elveivel és felelőtlenségével.

A Bakhoz tartozó szerveink a csontok, a bőr, a fül és a térd. Felületességből fakadó felelőtlenségeinket jelzik bőrbetegségeink. Makacs, szellemi törvényekkel, pl. karmafeloldási szükségleteinkkel szembeni ellenérzéseinket, ellenállásainkat, jelzik a térd sérülései, károsodásai. A szellemi törvényekkel éveken, sőt évtizedeken át tartó szélsőségesen ellentétes mentalitás következményei a csontok problémái. A szellemi törvényekkel való harmóniába kerülést szolgáló lelkiismeretünk elhallgattatásának következményei a fülek, főként a hallás sérülése.

2013.09.20., péntek [09:13]
Képek
További cikkek a kategóriában