Kozma Szilárd: Metafizikai aforizmák gyűjteménye 5. rész

Gyűjtött és saját ihletésű beavatási aforizmák: METAFIZIKAI AFORIZMÁK V.

1) Válaszd azt az igazságot, ami ellentétben áll a kellemes képzeteiddel.

2) Aki a gyermekáldástól elzárkózik, az elzárkózik a testvéri szeretet elől is. És aki a testvéri zeretet elől elzárkózik, az az Isteni áldás elől zárkózik el.

3) Az anyagi javak és eszközök csak abban az esetben hoznak boldogságot ha egyetemes megváltás-tudatba ágyazott, éber képzelettel párosul a birtoklásuk.

4) Akik a kulcsot megtalálják, nem lehetnek zárkózottak.


Kozma Botond asztrológus
Kozma Botond asztrológus

5) Csak úgy haladunk tovább, ha megértjük az emlékét a lehetetlen emlékeinknek.

6) A Hit a Fénybe fürdő Szeretetnek és a Szeretetbe hatolt Fénynek az állandóan újjászületendő hármas egysége.

7) Minél többet világít a szereteted, annál tovább érsz.

8) A halandók elveszítik mindazt, amit sosem nyernek meg.

9) Vagy a Minden, vagy a maradék.

10) Boldog lehetsz ember: mindig az vár, amit korábban elkerültél.

11) Csak arról mondj le, ami nem tanított meg arra, hogy tényleg lemondj.

12) Mindennap fel kell vállalnod a belső és a külső korrupcióval a harcot ahhoz, hogy soha ne kényszerülj háborúzni.

13) A harmónia megelőz valamit és következik valami után.

14) Aki megsértődik, annak nincs felelősségtudata.

15) Minél inkább védekezel, annál inkább támadsz.

16) A színház az a kocsma, ahol azt játsszodjuk, hogy templomban vagyunk és a templom az a színház, ahol azt hiszük, hogy égi kocsmában vagyunk.

17) Aki hazudik, az mindig fél, hogy leleplezik, és aki fél, az a gondolataiban és képzeletben menthetetlenül támad. Aki leplezetten támad, az Istent támadja, aki nyíltan, az vagy az igazságot, vagy az igazságtalanságot: nem az ellenség dönti el, hogy megsebesül-e.

18) Aki fél az hazudik, és aki hazudik, az fél. Inkább leplezd le magad a megmaradt erőddel, mintsem, hogy rettegésben és betegségben töltsd az életed.

19) Azok jutnak háborúba, akik félelmükben jóságot színlelnek. És azok betegeskednek hosszasan, akik összetévesztik gyávaságukat a szeretettel.

20) Ne gyűlöld, és ne nézd le az ellenfeled, hanem harcolj vele szeretettel és a tied lesz a mennyek országa.

21) Nem meríthet ki az, ami nincs kimerítve.

22) A helyes és törvényes reakció-készség az eggyütműködési és a kiegyenlítődési képesség kialakulásának a feltétele. Az egészségnek, a bodogságnak és a megváltásnak tehát. Ne légy közömbös és ne félj hát a társad, vagy az ellenséged reakciójától, hanem válaszolj azonnal és bátran, ha már lekéstél a kezdeményezésről. A bőlcsesség csak azután jön.

 

23. Senki nincs úgy eltelve önmagával, mint a hibabelátásra képtelen személy.

 

24. Sehol nem csorbul és károsodik annyira az igazság szelleme, mint az önámító - hibabelátásra képtelen személyek lelkében és környezetében. De igazság nélkül élni, annyi mint folytonosan a pokol labirintusában tévelyegni.

 

25. A szeretet nem helyettesítheti és nem pótolhatja az igazságot!

 

27. A tényleges boldogság és a tényleges egészség megszerzési feltétele a teljes odaadási, önátadási és áldozathozatali képesség megszerzése, valamint annak az öröme (élvezete), hogy a tényleges gyakorlati életfeladataidat végezheted.

 

28. Ami a jelenlétedben elkábít, és ami a jelen-tudatodból kisiklat, az kisiklat az öröklétből is.

 

29. A legnehezebb emberi életfeladat, amit a megváltás érdekében be kell teljesítenünk, az egyéni felelősségünk (Világosság, értelem, tudomány) és a teljes odaadásunk (Szeretet, bizalom, hit) között húzódó szakadék és spirituális ellentmondás áthidalása, annak a feloldása a tárgyi valóság által tükrözött égi igazság szellemében.  

 

3O. Az igazságért vállalt harc, nem ellensége, hanem feltétele és része az egyetemes békének: a megváltásnak.

 

31. Igazság, szabadság és boldogság spirituális szempontból szinonimák.

 

32.  Lehetséges-e ez az abszolút egyesülés, tehát a béke, annak, aki meg sem kezdett, fel sem vállalt életfeladatokkal akarja azt elérni?

 

33. Mivel teljes béke csak az abszolútumban létezik, erősen a békére vágyni, annyit tesz, mint az abszolútummal való újra-egyesülésre, az abszolútumba való visszatérésre idejekorán, tehát dolgavégezetlenül vágyakozni, hamis egységben élni.

 

34. Az Istennel belső, az Ördöggel (Az árnyék énnel) külső kapcsolatban vagyunk. Ezért nem tanácsos a külső ellenséggel belül (képzeletben, gondolatban) viaskodni – háborúzni. Ilyenkor ugyanis az Ördög helyett az Istent bántjuk. Vagyis, amikor képzeleti, gondolati és érzési - érzelmi szinteken harcolunk az ellenségeinknek képzelt, gondolt, vagy érzett személyekkel, az ellenségesnek érzékelt természeti- és sors-elemekkel, a lényegi valónkat sértjük. Ennek a hibás magatartásnak, szükségképpen és csakis az erővesztés és a lassú, de súlyos megbetegedés lehet a következménye. 

 

35. Mindez nem azt jelenti, hogy meditációban, és akár elalvás előtt is, csak a képzelet által, nem idézhetjük a lelkünkbe az egyetemes béke-állapotát, a szeretet és a fény egysége állapotát. Ehhez viszont az abszolút léttel való egységesülési –azonosulási, azonosulás - átélési képesség szükséges. Minél inkább sikerül ezt, a fény és a szeretet kölcsönös áthatolásából létrejövő egység-élményt elérni, annál eredményesebb lesz a meditáció, és annál pihentetőbb – gyógyítóbb lesz az álmunk. De a nappali feladataink közül soha nem szabad kiiktatnunk a szellemi megkülönböztetésre és a személyi felelősségre alapozott, igazságért való harcot, valamint a megnyugvásért, lecsendesülésért való munkálkodást, mert nélküle, csak és csakis hamisan kiegyenlített állapotokat hozunk létre, amelyek infernális erőket (betegséget, balesetet, halált) szülnek és idéznek az életünkbe.

 

36. Az egységnek az egyetlen ellensége a hamis egység.

2017.03.13., hétfő [22:53]
Képek
További cikkek a kategóriában