Kozma Szilárd: Metafizikai aforizmák gyűjteménye 2. rész

 

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus: Gyűjtött és saját beavatási aforizmák


1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el előlünk: a megváltást. A lét-látomás felelősségét és a felelős tudatosság mágikus következményét

2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretettel egyesült isteni értelem, a bántást derűsen tükrözve mosolyog.

3) Nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy kell hibáznod.

4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az őselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a kiegyenlítődött egészségbe kerülni. De vigyázz, mert a tűz  –  az igazságért való harc  –  is az öselemek egyike!

Kozma Szilárd - Meditáció és vízesés
Kozma Szilárd - Meditáció és vízesés


Kozma Szilárd karama- és családasztrológus:

Gyűjtött és saját beavatási aforizmák

 

5) Az okok világát az okozatok világa követi, de az okozatok világát már csak az okoskodás, vagyis az ostobaság világa követheti.

6) A papok akkora port vernek Isten körül, hogy nem látszik tőle az ég. A misztikusok akkorát, hogy attól nem látszik a föld.

7) Az egyéni érdek az ember legnagyobb tévedése. Mert mindössze az egésznek: az abszolút létnek létezik érdeke és ez az egyetemes megváltás. A résznek mindig csak viszonyulása lehet az egész érdekéhez, és ez sem lehet más, mint az egyéni megváltodás, vagyis a boldogulás kötelessége. A baj csak az, hogy akik nem világosodnak meg, a karmájuk sugallata szerint akarnak boldogulni (megváltódni).

8) A viszonyulásaid segítenek megtalálni a vonatkozásokat.

9) Könnyebben elháríthatod azt, amit kedvelsz, mint azt, ami nem tetszik neked. Ezért egyszer mindenképpen kell foglalkoznod komolyan azzal is majd, amit mindenáron el akarsz kerülni, vagy el akarsz hárítani. Mert lényegében mindig te magad vagy az, akivel, és amivel találkoznod kell.

10) Csak akkor vagyunk távol, ha semmiképpen nem tudunk egymásnak jelezni.

11) Mindig az vagyok, amit képzelek a múlt és jövő nélküli jelenben.

12) A kishitűek nagy akadályokról, fájdalmakról, nagy betegségekről, nagy gyötrelmekről és sok hátráltatásról panaszkodhatnak. Ettől boldogak.

13) Amit szeretettel fedezünk fel, az szintén szeretet. Amit igaz fénnyel, az az Igazság.

14) Az igazságnak is ugyanarra a fényre van szüksége, amire neked. Hát hagyd abba az okoskodást, hogy hatoljon beléd a tényleges fény és a szeretet.

15) A kitartásod legyőzi az állapotodat.

16) Meneküléssel, hárítással, óvatoskodással, biztosításokkal, vagy kitéréssel nem szabadulhatsz meg semmitől és senkitől, hisz mindenki és minden te vagy, mert Te vagy az egy, aki Vagyok.

17) Betegségeink és visszatérő konfliktusaink elárulják azt, hogy miben vagyunk gyávák: hogy mit árulunk el képzeletben, gondoltaban és látásban.

18) Az ember kívül csak azt próbálja elvégezni, amit belül már elmulasztott.

Vagy, amit belül nem akar el végezni.

19) Ahhoz, hogy ténylegesen előreléphess, vissza kell menned oda, ahol az irányt elvétetted. E megfordulás lehetőségét (Is) szolgálja az emlékezet.

20) Ha nem használod az egészet, nem is ismerheted meg az Egészet.

21) Semmi sem jöhet létre a semmiből, és viszont: a semmiből csak semmi jöhet létre.

22) A szabadság azoknak az ítélete, akik kötelesek keresni a szabadságot.

23) Az abszolút lét: a benned levő lehetőség folyamatos folytatása.

24) Használd azt az utat, amely ismeri az utat, és ne találj ki érdekes, ám fölösleges ösvényeket.

25) Fejtől fejhez rakva, a dolgok visszanyerik eredeti értelmüket. Lábtól lábhoz rakva nem. Porból por lesz, értelemből értelem. Nincs értelme a futkosásnak, vaqgyis a nyüzsgésnek, meg a biztosításnak és a menekülésnek.

27) Amit a szabadságért tenned kell, az tőled függ, nem a vágyaidtól.

28) Aki megalázkodik, az másokat is meg fog alázni.

29) Akit kiszolgálnak, az menthetetlenül kiszolgáltaottá válik és jogosan gyülöli azt, aki őt kiszolgáltatottá tette. Ne kényeztesd hát se magad, se a családtagaidat, hogy ne kelljen egymást gyülöljétek.

30) Semmi sem jobb és nem szebb annál, mint ami meghaladja benned az őszavart.

31) Érezned kell, nem visszaérezned!

32) Ne állj meg, mert elfáradsz.

33) Az összetévesztés után nem következhet más csak zavar és rombolás.

34) Csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetők, mint ahogy csak jól elhatárolt és jól meghatározott szabad személyek egyesülhetnek ténylegesen.

35) A létezés természete nem racionális és nem szentimentális, hanem mentális. Vagyis mágikus!

36) Az értéktöblet igazságán alapuló erkölcs az értelem elkorcsosulását ertedményezi.

37) A pokolhoz vezető út jótékonykodással van kikövezve.

38) Egy kóbor állaton sem segíthetsz igazából, addig, amíg saját magadon nem segítettél. Mit akarsz a gyermekeddel?

39) Nem azért születtél, hogy másokon (a világon) változtass, hanem azért, hogy te változz meg.

4O) A konfúziót mindig az illúzió követi. A káprázatot misztika.

41) A bölcs ember sohasem csalódik, mert nincsenek természet- és törvényellenes elvárásai.

42) Ne számoltasd el az Istent, hanem számolj az Istennel.

43) Isten nem arra való, hogy elbújj benne Isten elől, mert Isten a Te lelkiismereted, amely minden rejtekhelyen rád talál. Ezért soha nem kenyerezheted le Istent, de valójában el sem altathatod a lelkiismeretedet, csak mesterségesen. Ha az utóbbit megteszed: Isten őrizzen magadtól és sorsodtól!

44) Nem létezik égi protekció, ahogy nem léteznek kiválasztott kegyeltek sem. Egyedül a te akaratod az, ami válaszol a legfőbb kérdésedre.

45) Sok a meghívott, kevés a kiválasztott. Hát válaszd ki magad és gyere vissza az egészbe.

46) Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.

47) A szeretet nélküli fény őrültséggé és a fény nélküli szeretet rothadó korrupcióvá válik. Vagyis azzá, amivel Jézus sem egyezett ki egy pillanatig sem.

48) Örködj, hogy a fénnyel és szeretettel vállalt hibáidat tudatosan soha meg ne kelljen ismételned.

49) A szerelem az egységbe, a fény-szeretet a határtalan boldogságba vezet.

5O) A benned levő Istent nem kell igazolnod senki előtt.

51) Minden felelősséget vállalj magadra, hogy ne érjenek meglepetések.

52) Csak aki határozott, az lehet határtalan.

53) A képviselők természetesen és szükségképpen képmutatók is.

54) Csak azokon tudsz segíteni, akik tudnak és akarnak magukon segíteni.

55) Budhha mondja: Hívek, örvendjetek: amitől féltek nem létezik. Ez bizonyos görcsöktől megszabadíthat, de vigyázz, mert amitől nem félsz, az nagyon is létezik!

56) Az anyák tévképzete miatt az utódok lakolnak meg heted izigelenen.

57) A gyávák nem szelidek és a szelidek nem gyávák.

 

2017.03.06., hétfő [16:57]
Képek
További cikkek a kategóriában