Kozma Szilárd és Kozma-Joó Violetta asztrológuspár bemutatkozása


Kedves Olvasók!

  Kozma-Joó Viola: A horoszkóp a térkép az élet és a sors beteljesülésítéséhez, a boldogsághoz.

   A pártalálási, párkapcsolati, magzatfoganási, gyermek- vagy felnőtt egészségügyi problémák, pénzügyi gondok vagy bármilyen sorsnehézség esetén - az adott személy születési horoszkópjából kiolvashatóak az okok és a megoldási lehetőségek.

   Mint asztrológiát, tehát spiritualitást, metafizikát, alkímiát ismerő személy lévén határozottan állíthatom, hogy az emberi élet eredeti rendeltetése és értelme az igazi, minél teljesebb boldogság elérése, és ennek az állapotnak a megőrzése, egyre mélyebb megélése.

Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár
Kozma Szilárd és Joó Viola asztrológuspár

  A valódi a boldogság nem elérhető a szellemvilágból magunkkal hozott zavarokkal, tévképzetekkel és a zavart rendezni és kijavítani hivatott életfeladatok beteljesítése nélkül. Ezek a zavarok, tévképzetek, ösztönszerű belső késztetések, szellemi-programok pontosan meghatárpzhatóak a születési horoszkópból a Lilith, a Sárkányfarok és a tíz bolygó negatív fényszögeinek segítségével.

   A valódi asztrológia kauzális, a súlypontokat a horoszkóp ábrákban levő negatív karmikus pontok és jelek gyakorlati értelmezésére, hétköznapi vonatkozásaira helyezi. A kauzális szó pontos jelentése: okozati. A földi élet, és így legfőképpen az emberi élet okára, céljára adnak választ rejtett és kevésbé rejtett, negatív, karmikus, karakteri meghatározódásaink. Ezek az anyagi létezés, a Teremtés fő okai, az emberi élet célja pedig az ezektől való megváltódás.

   Ennek a metafizikai alapon történő horoszkópfeltárásnak, születési képlet-értelmezésnek a célja az anyai felmenőktől öröklött, tudattalanunkban rejlő, negatív karmikus tulajdonságok kimutatása, meghatározása és a hozzám fordulóknak a szellemi-lelki-testi egészség eléréséhez, bővebben a mindannyiunkban élő vágyott boldogság eléréséhez és megtartásához szükséges metafizikailag helyes, gyakorlati tanácsokkal való ellátása.

    Mert amennyiben ezek a tudatalatti karmikus félelmek, ellenérzések, reflexek, irritációk, és ezek másik oldalaként megjelenő mélyről jövő sóvárgások, vágyak nem lepleződnek le a maguk egyedi-személyes összefüggésében, tehát a felszíni jelenségek és a mély mozgatórugók személyen belüli összefüggései nem kerülnek a tudatos énnel értelmezési, felismerési kapcsolatba, addig tudatos észlelésünktől függetlenül, tudatos döntéseinkre kihatva fejtik ki a sorsformáló, sorsot író hatásukat. Különböző konfliktusokhoz, társelhagyáshoz, család felbontáshoz, betegségekhez, balesetekhez, anyagi nehézségekhez, meddőséghez, magtalansághoz, különböző sorsdrámákhoz és tragédiákhoz vezetnek. Ezen sorsproblémák spirituális ok - okozati összefüggéseinek feltárásán alapuló, karma-meghaladási és önismereti tanácsadással tudok tehát segíteni a születési horoszkóp elemzése során.

    Vallom, hogy az élet értelme mindannyiunk számára az elérhető legmélyebb boldogság minden illúzió nélkül. Vagyis: a karmikus nehézségek felismerése magunkban, és a felismerést követő tudatos törekvésekkel véghezvihető feloldás, meghaladás.

    Okkal, céllal és általános emberi és személyre szabott egyéni rendeltetéssel születünk a Földi életbe. A rendeltetés beteljesítése, mely egyben karmafeloldás is napról napra történő, belső és külső, pozitív következményekkel is járó, de lényegében „belül", a szellemünkben történő, lelkünkre és fizikai valóságunkra kiható fejlődési és kiegyenlítődési (harmonizációs) megvalósítási folyamat.

Üdvözlettel: Kozma-Joó Viola

email címem: jooviol@gmail.com


Kozma Botond Szilárd:

  Húsz éves gyakorló asztrológusi tapasztalat utáni meggyőződéssel állítom, hogy az egyetlen valós és hosszú távon is hathatóan megmaradni képes SEGÍTSÉG, a minél pontosabb és világosabb  asztrológiai sorsfeltárás.

https://www.youtube.com/watch?v=PW70cB60ihU

   A többi, un. mszitikus sors- és egészségjavítási kísérlet, is hozhat rövid távon "szenzációs", sőt: csodálatos sikereket. 

   De, akárcsak a boldogságérzet mesterséges erőltetése (A tényleges alap nélküli, vagyis a karma-oldás nélküli vidámkodás, tehát a derű-állapot mesterséges fenntartása, a belső tartalom nélküli - mert igazi mentalitás változtatás és sorsrendezés, tehát valós boldogság nélküli! - mosolygás.) un. vibráció-emelés céljából, csakis rövid távú és mulandó eredményeket képes hozni. Akárcsak az un. auratisztítás, a mesterséges csakraaktiválás, a varázsvesszős és ingás "behangolások", a kézrátételes és más fajta gyógyítások (Egyébként nekem igen erős a bioenergia-sugárzásom, de mivel tudom, hogy ez múlnadó és talmi, csak az anyám és a gyermekeim un. sürgősségi ellátására használom, és akkor is csak, ha nagyon szükséges!). De semmi nem annyira múlandó, vagy megtévesztő, mint a különböző egzotikus-misztikus karmaoldási technikák, vagy az un. reikis "behangolások" és az agykontrollos, vagy más fajta un. fehérmágiázások. A dianetikus auditálás, a pszichológiai analizisek még képesek a pozitív sors-eredményekhez vezető gyökeres mentalitás-módosításra, de a különböző szín- és hang-, vagy vízterápiák, ugyanúgy mint a masszírozás: kellemes fizikai állapotba és jó hangulatba hozhat ugyan egy pár napig, pár hétig, sőt akár még honapokig is, de mind messze áll attól, hogy a tényleges sorsrendezést és a tényleges gyógyulást, tehát a boldogulást létrehozhassa.

    Mindez kevésnek bizonyul hosszú távon ahhoz, hogy a valós gyógyulás és a spirituális fejlődés - erősödés útján, mindenki számára, külön - külön, az egyetlen igazi életútján elindítson. A párkapcsolati, családi viszonyaink krízis helzyeteit is, csak időlegesen leszünk képesek "harmonizálni" a különféle misztikus módszerekkel, vagy a pszichológiai terápiákkal, konfliktuskezelési trükökkel, a valós, és egyedül a személyi horoszkópok segítségével megvalósítható, mivel a tényleges személyi rendeltetésünkkel összhangban álló, belső, mentális és spirituális viselkedés-változtatás, tehát karmaoldás és karma-meghaladás nélkül!

    Hiszen lehetetlen az, hogy a mai kornak megfelelő, élet- és lelki-szellemi minőségi igények és kulturális elvárások szerint párban (családban) együtt maradni hosszú távon anélkül, hogy a pár tagjai legalább a saját karmájuk jellegével tisztában ne legyenek! Persze, a partner, vagy a gondozott - nevelt gyermekek karmájának a fő alkotóelemeit is ismerni kellene, ahhoz, hogy a viszonyok és viszonyulások, az egymás iránti elvárások tisztázottak és az egyetemes törvények szempontjából jogosak legyenek! Hogy mit értek mindezen? Talán segít a megértésben és az elfogadásban ha a honlapon található - egyébként nem kihegyható és nem helkyettesíthető - tanulány-szövegek mellett, az alábbikaaban szűkön jelzett videofelvételeken történő konstelláció-értelmezéseimet is megnézi: 

(Asztrológia Istenigazából című videó sorozat a you tube-on:
http://www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE - A nulladik rész

Kozma Szilárd - Asztrológia Istenigazából! I. rész
http://www.youtube.com/watch?v=fQMRkJlDU44

Kozma Szilárd - Asztrológia Istenigazából! II. rész
http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

http://www.youtube.com/watch?v=V3u9hbjlqH4 - 3. rész: A Skorpió 1
http://www.youtube.com/watch?v=ap2-2_gNNrY - 4. rész: A Skorpió 2)

 

    Ezért a honlapjaink cikkei és tanulmányai azon pozitív sorsalakításra és tudatos életvezetésre elszánt, önmagukkal és életükkel szemben minőségi igényeket támasztó személyekhez szólnak, akik számára rég világos, hogy a komoly asztrológiának semmi köze nincs a meteorológiához. Tehát azokhoz, akik számára világos az, hogy a legrosszabb, és a leg alávalóbb dolog, amit az asztrológiával tenni lehet, az a JÓSLÁS, a jósolgatás!

 

TOVÁBB: kozmaszilard.hu