Kozma Szilárd és Viola: Arabok, kontra genderizmus és Szántai aranyszőlője 2. (videó)

Kozma Szilárd asztrológus: 2016 éve, Karmikus meghatározódás szerint, részben a Kínai asztrológia által leírt Majom-éve szellemiségének a befolyása alatt áll, vagyis a Káldeus-Európai asztrológiának megfelelő Vízöntő szellemiségének a pozitív megtestesítését igényli majd az emberiségtől, illetve külön - külön mindannyiunktól. És itt lesz a baj... 22 éves gyakorló asztrológusként nem találkoztam még az Evangélista Lukács (Az ember) szellemiségét pozitívan megtestesíteni képes személlyel. Azaz találkoztam, de úgy, hogy az illető személy egy nagyon régi - régi tanítvány-barátom, aki, lévén, hogy nagyon fiatalon (Amikor találkoztunk) megismerhette mind a fizika tényeit és törvényeit, mind a metafizikai (egyetemes) törvényeket,

Kozma Szilárd asztrológus és családja
Kozma Szilárd asztrológus és családja

...és ezen belül is, mint tanár és szülő, nagyon komolyan és behatóan ismeri és érti - érzi a Szaturnuszi felelősség szellemiségét, két évtizedes kő-kemény szaturnuszi tapasztalás és ennek megfelelő belső szellemi-lelki munkája gyümölcseként, meg haladhatta mind a vele született veszélyes értelmi zsenialitását, mind a Vízöntő - Lilithje által jelzett karmáját, egészen pontosan: képessé tette magát a vízöntői szellemiség pozitív megtestesítésére. De mást senkit! Gondoljunk csak bele: 23 év alatt csak egyetlen, a Vízöntői karma örvénylő veszélyeit meghaladni képes személlyel találkoztam, aki tehát ezt úgy tudta elkérni, hogy alkalmam lehetett ennek a szükségére felhívni a figyelmét ezelőtt 21 - 2O évvel! Mi lesz veled emberiség ebben az évben? Hiszen a 7 milliárd és valamennyi embernek a minimum 16, de inkább 2O százaléka így - vagy úgy Vízöntő-karmás (Vagy a Lilithje, vagy a Sárkányfarka áll a vízöntőben, vagy a Vízöntő gyakorlati életkörében: a 11 horoszkópházban. Sőt: egy 4. ház csúcson található nagyjából negatív Uránusz is, kemény Vízöntő karmát jelölhet!) Következtetésképpen, még csak abba az egyszerű ténybe is tessék belegondolni - Amellett tehát, hogy lehetséges az, hogy ön is Vízöntő-karmás, mint Szántai Lajos misztikus történész, de még csak nem is tud róla. - , hogy ebben a 2O százaléknyi emberiség - tömegben, akad bőven, vagyis igen nagy számban van(!), első sorban is, igen magas és tehát igen felelősségteljes pozícióba jutott politikus, Tehát, olyan, aki sokkal nagyobb befolyást gyakorol sokkal nagyobb nép-tömegek sorsára, mint az ártatlanul fantáziálgató, de a mély-tudattalanja szintjén, igen is, rengeteg elfojtott, egészen pontosan: még maga elől is lehazudott agresszív -karmaképzetekkel és gondolatokkal - érzelmekkel rendelkező Szántai Lajos... Tovább már nem is írom... - Nézzünk hát bele, hogy miből is indulunk ki mi magyarok, most éppen itt kelet-Európában, vízöntő és nem vízöntő karmával egyaránt, tudván, hogy egyes Vízöntő-karmával rendelkező személyek, akik Szántainak az aranyszőlőről és az Attila arany, ezüst és ón -koporsóba zárt állítólagos arany-testéről szóló, állítólagos alkímiai előadásait meghallgatták, és azokat nagyon lelkesítőnek és valóságosaknak (megvalósíthatóknak és ,megvalósítandónak) ítélvén, elkezdik majd AZ "ATTILA" tudatuk szerint élni, a hétköznapi, gyakorlati életben is.... Már csak ennyi is elég lenne, egy kis világháború elindításához... Ha nem lebegne a fejünk fölött, na nem a Trianoni Damoklész kardja, hanem a Szaturnuszé, tehát az Isteni felelősség-tudat ősereje....


https://www.youtube.com/watch?v=er20Gj2Rs60

2016.02.04., csütörtök [20:03]