Kozma Szilard és Kozma-Joó Viola: A hímsovén Szentháromság sátáni következményeiről I. rész (videó)

     Kozma Szilárd: A szekularizált (vallásosított) kereszténységben nem csak az a rettenetes vétek (céltévesztés), hogy a "főhős" - tanítónak (Jézusnak) az egyedüli és kizárólagos megváltó-istenfiúvá való kinevezésével és ezzel az ember isteni eredetének (Istenből való közvetlen származásának, és Istennel való közvetlen kapcsolatának) a végső letagadásával, pontosan a szeges ellenkezőjét állítja annak, amiről az eredeti beavatási tanítások szólnak. (Lásd a gnosztikus evangéliumokat). Hanem az alkímia hármas-egység alaptételének a vallásos megcsúfolásának is vehető, egyértelmű maszkulinizálása is! Az apa és a fiú (A megnyilvánulás: a fizikai - biológiai lét) ugyanis, nincs ahogy, de nincs is amiért a "szent", kölcsönös áthatolási logika (A szent szellem) szerint kiegyenlítődjőn, és e kiegyenlítődésben egységesüljön egymással.

Kozma Szilard és Kozma-Joó Violetta
Kozma Szilard és Kozma-Joó Violetta

      Az egyetemes lét kauzális (Isteni) alapjainál nem az atya és a fiú állnak ugyanis, hanem az Atya és az Anya, illetve, az Anya és az Atya! És ők egyesülnek egymást áthatva és megtermékenyítve - meggazdagítva, fejlesztve a Szent Szellem logikája szetint, illetve a szent megváltó isteni hatalom által. Amennyiben tehát még mindig vallésos logikával ítélnénk meg a civilizált degenerációnak nevezhető helyzetet, amiben a jéghegy csúcsát jelenti a feminista idiótizmus, akkor a nők joggal utálhatják a férfi őseinket, amiért az Isten-anyát, a teremtő Istent tehát, kivonták az eredeti és igazi szentháromságból, és így nem is csoda, ha az anyaságot nem tekintik a legfontosabb spirituális önmegvalósítási lehetőségnek.

    A fiú (leány), ugyanis csak következménye (Eredménye) a Szent szellem hatalma szerinti, kiegyenlített egységesülésnek. És a Krisztus viszont az Istennel való eredeti, és vissza szerzendő, és megerősítendő egységünknek a "spirituális szerve", tehát az emberi öntudat legmagasabb szintű állapota, és nem a Názáreti Jézus családneve!


https://www.youtube.com/watch?v=XYdF_Qww8Tc

2016.01.12., kedd [18:05]