Kozma-Joó Viola: Áldott állapotom naplója (Bevezető)

Áldott állapotom nyilvános naplója 

(2016-ban újraírt és kiegészített változat)

I. Fejezet – Bevezetés

       Első várandósságom belső, tehát szellemi (spirituális, metafizikai) és külső, vagyis gyakorlati előzményeit, körülményeit és eseményeit szeretném megosztani nem csak anyák, és leendő anyák, de természetesen apák és leendő apák számára is.

       Bár, ez egy várandóssági napló, asztrológiai, spirituális magyarázatokkal ellátva, de szükségesnek tartok némi bemutatkozást és háttértörténet leírást, és bizonyos spirituális, elméleti felvezetést is.

       Én, jelen történtben első várandósságát megélő kismama, akkor huszonhetedik életévemhez közelítettem. 

2014 nyara - Joó Violetta és Ividőke a tóban
2014 nyara - Joó Violetta és Ividőke a tóban

Az életem Magyarországon indult egy Eger közelében fekvő kisfaluban, itt váltam liberálisan nevelt, feminista, gyermek-ellenes, nemzeti-ellenes gondolkodású huszonévessé, viszont a már felnőttként elszenvedett szerelmi csalódások által elindultak bennem bizonyos szellemi megfordulások. (Mára egyiket sem vallom az imént felsoroltak közül, habár a liberalizmus eredeti eszméjében hiszek, de nem abban, amit ma liberalizmusnak neveznek.) Ekkor találtam Kozma Szilárd csíkszeredai asztrológusra, és miután elköteleződtem az asztrológia, a metafizika mély megismerésének és egy komoly és termékeny élet realizálásának, a sors személyesen is lehetőséget adott, hogy megismerkedjek jelenlegi férjemmel, Kozma Szilárddal. Az első együtt töltött évünk során tulajdonképpen három gyermekes édesanyává váltam azon sajátos helyzet okán, hogy Szilárd előző házasságából született négy leánygyermeke közül kettő már hozzá volt ítélve és abban az évben a harmadik leány is vissza kellett kerüljön az édesapja gyámsága alá. Ekkor novemberben fogant meg az én lelkemben, vágyaimban Ividő kislányunk, aki ezzel a „baba-megkívánás”-i belső késztetéssel, ösztönnel indulván hozzám az abszolútumból, pár héten belül fizikailag is megfogant a méhemben. Ennek az ősi erővel feltörő vágynak az oka az volt, hogy a három iskoláskorú leányka mellett én nem éreztem, hogy az anyaság teljességét át tudnám élni, magamban tudnám integrálni, előhívni. Úgy éreztem, hogy számomra halaszthatatlan az, amire a testem és a szellemem (még) képes, tehát: hogy gyermeket foganjak és növeljek. Én erre a belső „hangra”, erre a vágyra hallgattam, annak ellenére, hogy a külső körülményeink szűkösek voltak.

Szilárddal nem is „védtük magunkat” egy közös gyermek megfoganásától. Működött nálam is az a képesség, amely minden nőnél megvan eredetileg, amíg meg nem zavarják ezt benne, illetve, ha nem született egy viszonylag erős, asztrológiai nyelven úgy nevezett Rák karmával, vagyis gyermek- és családalapítás ellenes tudattalan programot működtető tévidea csomaggal, ez esetben ezt előbb oldani kell - tudatosan befolyásolhattam azt, hogy megfogan-e bennem egy új élet vagy még nem. Hogy mikor jött el az ideje, azt, mint írtam, belső, spirituális szükségleteimhez kötöttem. Amikor először igazán intenzíven megjelent a vágy és az, az érzés, hogy bár három nagyobbacska leányt nevelgethetek, de mintha valami égető és kínzó hiány lenne még bennem a fejlődéseimhez, egy szakrális beavatás az anyaságba: a teremtés megtapasztalása a szellemi hajszálerektől elindulva.

 

       Az ember esetében, mivel spirituális karma-feloldási (tévképzet feloldási) rendeltetési célból lettünk teremtve, az új emberi élet létrehozása sem teljességében, sem nagyobb részt nem biológiai folyamat, hanem alapvetően spirituális folyamat is, ha tud róla az ember, ha nem, vagyis: ha rejtett is számára mindez. Az általános vallásos és materialista – biológiai ismeretek által irányított köznépi elképzelésekkel szemben, sokkal nagyobb a szellemi „hatalmunk” a testünk felett, nem úgy tehát, mint az állatoknak, akik ilyen tudattalan mágikus képzelőerővel nem rendelkeznek. Sőt, nemcsak a testünk, de az ösztöneink, az érzéseink, a gondolataink felett is irányítási és befolyásolási képességgel bírunk, csak addig, amíg erre rá nem vezet valaki, vagy valami, ezek semlegesítődnek egymás között a karmánk által irányított képzelet-rengetegünkben. Viszont jól tudom azt is, hogy e mágikus gyermek-vágyamon kívül, az is feltétele volt a fizikai megtermékenyülési képességem működésének, hogy a férjem szellemiségét, egész lényét valóban magam kiegészítőjeként érzékeltem. Közös szellemi alapon álltunk, de Szilárd mellett, közvetlenül is érezhettem azt, a minden szempontból megtermékenyítő különbséget, amely a nőt befogadóvá - termékennyé, a férfit kiáramlóvá - megtermékenyítővé teszi.

       Az, amit ma feminizmusnak nevezünk, megtanítja a nőket iszonyodni és elszakadni a lényegi nőiségtől. Megtanít látszat életet élni az eredeti nőiség nélkül, a valódi beteljesülés nélkül, ezeket feláldozva olyan célokért, amik eléréséért férfit kell, játszanak, és amely célok elérése soha nem pótolja azt a lényegiséget, ami egyedien és eredendően női. Ami az istennek a női része, ami képes megtermékenyülni, teremteni, éltetni, és a férfivel kiegyenlítődni és kiteljesedni.

            A gyermek, aki a nő méhében fogan és ott a méhében, a nő aurájában fejlődik ki közel kilenc hónapon keresztül, egy olyan petesejtből születik, amely még a nő édesanyjának testében, így annak aurájában jött létre. A petesejtek fizikai életéről ezt a felfedezést a biológia mondja ki. És azt is, hogy a petesejt 200 000-szer nagyobb, mint a hímivarsejt – az emberi sejtek legnagyobbja, míg a hímivarsejt az emberi sejtek legkisebbje. Ezt spirituális szempontból vizsgálva, vagyis abból kiindulva, hogy a petesejtnek jóval nagyobb a mérete, arra következtethetünk, hogy jóval több információt is tartalmaz, spirituális szempontból is. Az, amit mi asztrológusok személyi karmának nevezünk azok a szellemi negatív programok anyai ágon öröklődnek. (Figyelem: karma kifejezés alatt nem előző életbeli, most letörlesztendő vétkeket értünk, hanem tudatosításuk és feloldásuk hiányában minket öntudatlanul, tévesen irányító tudatalatti meghatározódásainkat, tévképzeteinket.) 

       Bár, a teremtésben nagyobb a nő szerepe – S ezt szemmel láthatóan és kézzel foghatóan is érzékelhetjük itt a földi, fizikai valóságban, hiszen a nők hordják ki a méhükben a gyermeket, ők táplálják és szülik meg őket -, de az apa szerepe is ugyanilyen fontos a gyermekek életében. Amíg az édesanya szelleme és szervezete materializálta a gyermeket és táplálta, sőt, az anyák részéről egyfajta spirituális életerő esszencia áramoltatást, önkéntelen szellemi „energia” áramoltatást szolgáló csatorna a gyermek tizennégy éves koráig megmarad, majd fokozatosan huszonegy éves korig leválik, addig az édesapa más jellegű, de épp olyan fontos „külső” , szocializáló, de ugyanakkor tudatosan spiritualizáló, beavató információkkal is el kell (kellene…), hogy lássa a gyermeket. Beavatva a gyermeket az életbe és megtanítva az élethez szükséges alapvető morális elvekre, felelősségekre és képességekre. Mindkettő hatalmas és hosszú távú felelősség. 

       A személyes előszó után folytatom a konkrét történetünket. Így fogant meg az én vér szerint ugyan első, de gyakorlatilag negyedik leányom. Így ahogy fentebb biológiailag és spirituálisan felvezettem, és ahogyan a férjem, Kozma Szilárd is felfedezte az addig közel 20 éves asztrológusi gyakorlata során: az anyának az ősanyáitól öröklött tudattalan, de főként önkéntelen, mélyről jövő ellenállásait, lázadásait, irányítási ambícióit, megtévesztési késztetéseit, élvezetvágyait és még sok téves ideán alapuló ambíciót, vágyait az ő saját szellemi struktúrájában hordozva. Mindamellett, hogy a születési horoszkópja és az ő kibontakozó, felcseperedő személye harmonikus képességeket is mutat. És mindamellett, hogy ma abszolút meggyőződéssel nyugtázhatjuk, hogy a nadrágot viselő, kapitányos ősanyáimtól reám örökített irányítási ambícióimmal telis-tele született (ennek kétségbeejtő tanújeleit is adó) Ividő ma már a tradicionális nevelésen alapuló következetes kezelésnek, és a családi hierarchiának köszönhetően (Tehát nem a kényeztetésnek köszönhetően!) egy ténylegesen boldog gyermek. Nem kell már a karmikus, irányítási ösztönei miatt, a veleszületett zsarnoki természetének a szülői és testvéri blokálása miatt, folyton síró kislány legyen, mert erről idejében és végképp leszoktattuk. Viccesen fogalmazva nincs hierarchia-tévedésben, mint az anyja volt huszonéves éves koráig, hanem már rég a helyét, és a gyermeki minőségét elfogadó, a szüleiben és a testvéreiben megbízó, azokra hallgató, kifejezetten önálló és pozitív hozzáállású, laza, görcsmentes és ezért egészséges gyermek.

(2016-ban újraírt és kiegészített változat)

Kozma-Joó Viola - Kozma Szilárd által beavatott édesanya, feleség és asztrológus

http://aldottelet.com

2016.06.14., kedd [14:41]
Videók
További cikkek a kategóriában