Asztrológiai tanácsadás: Egy tűz karmás - dacos kislány nevelése (Kozma-Joó Violetta)

Kedves Violetta!

 A 2 és fél éves kislányommal kapcsolatosan kérdeznék. Ez amúgy is az, az időszak amikor érvényesíteni akarják az akaratukat, de azonnal és mindenáron, azonban ez sokkal hangsúlyosabban jelentkezik nála. (Van kistestvére is.)

A kérdésem az lenne, hogy tudna-e gyakorlatias nevelési tanácsot adni, a horoszkópját figyelembe véve.

(Adatok mellékelve.)

Válaszát előre is köszönöm!

Szép délutánt kívánok!

Amália

Joó Violetta és Ividő
Joó Violetta és Ividő

Kedves Amália!

 

A konkrét tanácsokhoz megnéztem az ön és a gyermeke képletét.

A gyermek horoszkópjának adatai:

 

Ikrek Lilith

Bika Sárkányfarok

Kígyó éve – Skorpió karma

Kos nap negatív – Vénusz, Merkúr együtt áll, ezeknek több fényszöge nincs

Kos hold negatív – Kos Uránusszal együttáll, ez vegyes fényszögelésű

 

Általános tanáccsal folytatom egyelőre, és aztán rátérek a horoszkópok szerinti javaslatokra is: Minden gyermeknek fontos élete első 7 évében az, hogy a testén keresztül is megkapja a korának megfelelően számára szükséges, alapvető információkat az életről. Hangsúlyozom, a testén keresztül is, mivel ebben a korban az agy még nincs azon a szinten, hogy mindent el lehessen magyarázni a gyermeknek és elmagyarázás alapján memorizáljon is. A memorizálást az egész életünkben nagyban befolyásolják a hozzájuk tartozó testi-lelki negatív élmények, a gyermek szellemi, személyiségbeli fejlődése az első hét évben nagyrészt a testi élményekhez fűzött magyarázatokhoz kötött. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a gyermek állandóan el kell, essen és veszélyeztesse saját magát, hogy így jegyezze meg a határokat. Hanem éppen azt jelent, hogy időnként szükség van egy-két taslira, vagy egy elnáspángolásra annak érdekében, hogy a határokat és viselkedési szabályokat memorizálhassa, saját szellemi, lelki egészsége érdekében, és természetesen a környezete érdekében is. Ez, minden gyermeknek fontos, és azért kell, mindig kiemeljem ezt, mert rendkívül erős agymosás zajlik manapság annak érdekében, hogy a gyermekek ne ismerjék meg az élethez alapvetően szükséges határokat, életszerű következményeket, hogy ne kerüljenek kapcsolatba a Szaturnuszi őselvvel. Az évezredeken keresztül bevált szaturnuszi nevelési módszereket rövid idő alatt kiirtották, rózsaszínű elméletekkel kimosták a nyugati típusú társadalmakból.

Ennek a kislánynak pedig kifejezetten szüksége van ilyen határ-meghúzásokra a szülők részéről, másképp igen hajlamos indulatosságra, önfejűségre, nyakasságra, lázadásokra, ahogyan erről a kedves anyuka is beszámolt. A képlet abszolút igazolja is a rendkívüli dacosságot. Kevés a pozitív fényszög a kislány képletében, ami azt jelenti, hogy veleszületetten nehéz természetű. Viszont nem kell kétségbe esni, mert saját tapasztalat alapján mondhatom, hogy ez a nehéz természet könnyen helyrehozható: a gyermeket tradicionális neveléssel abszolút kiegyensúlyozott, boldog, együttműködő, önálló gyermekké lehet nevelni. Mint ahogy tettük ezt, a férjem és én a hasonlóan nehéz természettel (negatív horoszkóppal) született Ividő leányunkkal, akit az emberek nem győznek csodálni a most már nyugodt, szófogadó, türelmes és ugyanakkor nagyon önálló és vidám természete és magatartása miatt. Mindenki azt hiszi, hogy így született, pedig dehogy is!

A tradicionális nevelés az, amivel a gyermekeknek a valódi természetét elő lehet hozni, elő lehet segíteni, enélkül az árnyék-énjük, a karmájuk vezérli őket, mint ahogy az embereket is a karmájuk vezérli, amíg tudatosan ki nem cserélik a karmát, vagyis a velünk született, és a Lilith inverzió által fejére állított képzeteinket. A nevelésről még fontos információkat mondunk el a férjemmel az alábbi videókon:

Asztrológia- A Szeretet Egyetemes Törvénye és a nőiesség 1-2-3 (Kozma Szilárd és Kozma-Joó Viola)
https://www.youtube.com/watch?v=SEQs1qbA_nI

https://www.youtube.com/watch?v=ISEovZZN43o 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei0d5kymxNI

 

Meg kell jegyeznem azt is, hogy az édesanyának viszont rendkívül jó a horoszkópja, ugyanis a trigon nevű, pozitív képességeket jelölő fényszögekből bőven található a horoszkópban, amely fényszögek még össze is kapcsolódnak egyenlő oldalú háromszögekként. Ezek jellege levegő elemű (Ikrek, Vízöntő, Mérleg). Nagyon jó elmebeli, kommunikációs és nagyszerű szülői képességeket is jelző fényszögek ezek. Az ilyen mondhatni zseninek és különböző tehetségekkel született embereknek pont az szokott lenni a sorsának a megnehezítője, úgy az életük felénél 42 éves kor körül, hogy mivel nem ismerik a karmájukat és nem kapnak – nem kaptak komoly karmikus horoszkóp-feltárást is tartalmazó spirituális beavatást – illetve, amíg nem kapnak, addig – a tehetségeikkel elért sikereik miatt nem veszik komolyan a karmikus problémáikat, nem kezdik a karmájukat oldani, és amikor keményebb karmikus sorsprovokációk érik őket, akkor nagyon nehezen és általában igen sokára látják azt be, hogy azok a tehetségek nem csak külső sikerek elérésére valók, és spirituálisan is fejlődniük kell, hogy a karmájukat feloldhassák. Nem tehetnek róla, hiszen ezt nem tanítják az iskolákban. Még nekik is, szükségük van a beavatásra, karmafeloldási útmutatásra. Amália esetében, a kislánya (az anyai ági karmikus öröklődés ismeretében) kevés pozitív fényszöget jelző képlete mutatja, hogy ő a tehetségei miatt a másokkal való együttműködést és bizonyos általános sorsfeladatokat illetően türelmetlenné vált.

 

Ennél a kislánynál nem csak abban kell az ő „extrém” tüzességére (negatív Kos bolygók) odafigyelni, hogy amíg gyermek, addig ő a szüleire kell, hallgasson, és ebbe a hierarchiában kell éljen, valamint leszoktatni a dühkitörésekről, akaratosságról, hisztikről, tehát kicsi korától kezdve katonás fegyelemre kell szoktatni, máskülönben nála elszabadul a Pokol, hanem ugyanakkor bátorságra és egyenességre kell őt szoktatni, tanítani, hogy elfojtás alá se kerüljön ez a tüzessége. Tudom jól, hogy ezek a gyermekek, az akaratosságuk, erőszakosságuk mellett ugyanakkor hajlamosak kényesek és bizonyos helyzetekben rendkívül gyávák is lenni, fontos, hogy odafigyeljenek, hogy a gyermeket biztassák bátorságra, egyenességre, sőt, a korához képest normális bátorságot, egyenességet, nyíltságot követeljék meg tőle (pl. ismerősöknek, vagy az üzletekben köszönjön hallhatóan, rokonokkal, barátokkal merjen beszélni, megszólalni, viszont legyen tisztelettudó, ne ő akarja dominálni a beszélgetéseket a felnőttekkel szemben). A szülőket ne ő irányítsa, hanem épp fordítva: hallgasson a szülőkre.

Ennek a kislánynak nagyon rosszat tenne az, ha elnéznék neki a kényességét, időnkénti félénkségét, együttműködési képtelenségét. Meg kell, tanítani együttműködni a szülőkkel, testvérrel, együtt játszani a korosztályával. Nem szabad elnézni a szeszélyességét is (hajlamosítja az Ikrek karmája) amit egyszer kijelentett, hogy kér, vagy nem kér, megy, nem megy, játszik, nem játszik, utána nem szabad tőle elfogadni, ha változtatgatja az akaratát. Ugyanígy az Ikrek karmája szintén nem szabad neki hagyni majd nagyobb korában, hogy hazudjon, főként nem a szülőknek, testvérnek.

Már csak azért is fontos a kislányt még idejében fegyelmezettségre szoktatni, mert valóban nagyon hajlamos indulatból cselekedni, erőszakoskodni, és a másokkal való együttműködés kifejezetten nehezére esik, és ezek miatt isten őrizz, hogy a kistestvért kelljen tőle félteni és ne lehessen majd őket nagyobb korukban kettesben hagyni. Szem előtt kell tartani ezt a szempontot a nevelésben, ami nem csak rövid távon, de hosszú távon is jót tesz a gyermeknek, mert felnőtt korában annál kevesebbet kell, szenvedjen a felelősségek és a szülői szerep feladatainak (pl. gondoskodás) megszokásával, nem kell ezektől megijedni, mert ez a természet rendje és pontosan, hogy azoknak a felnőtteknek van a felnőtti életükben sok elemi illetve egészen bonyolult sorsrendezési, lelki problémájuk, akiket az új, természetellenesen kímélő neveléssel, illetve nem-neveléssel neveltek fel.
Fontos neki a mozgás, elég korán el lehet kezdeni harc művészeti oktatásra vinni, hogy megtanuljon bánni a benne levő tűzzel, egyelőre a veleszületetten téves harciasságával.  Fontos neki a szabadságérzetét szabad mozgásban is megélnie, futkározás, levegős mozdulatokkal járó játékok, persze a szülő ne engedje neki a vakmerőséget.

A határozottság mellett nagy kitartást, türelmet, vagyis ismétlést igényel a kislány nevelése, mert a Skorpió karmájából fakadóan rendkívüli belső ellenállásai vannak mindennel szemben, ami tőle változtatásokat igényel. Ezért sem mondhatok mást, mint azt, hogy nagyon rosszat tesznek neki, ha nem elég határozottak és következetesek vele, mert egészen más élet vár rá, ha még most megszokja azt, hogy az élet „csupa” fejlődés, megújulás, ön-javítás, máskülönben kamaszkorában depresszióssá is válhat, ha túlságosan eluralkodik rajta a belső ellenállása az élet nehézségeivel szemben, felnőttként pedig végzetes helyzetekbe sodorhatja magát ezzel a makacs belső ellenállásával, azzal, hogy nehezére esnek neki a belső korrekciók, nehezen engedi el téves ambícióit, haragját, sérelmei miatti bosszúérzéseit. Ez utóbbiakat sem szabad ráhagyni, hanem segíteni kell őt szeretettel és határozott elvárásokkal is, hogy ne kelljen, szenvedjen e negatív hajlamai miatt.
Titkolózásra hajlamos, amiről szintén le kell szoktatni, a szülő egyfelől határozott követeléssel, másfelől nagy ráfigyeléssel, kivallatással, a dolgok megbeszélésével hozzá kell, szoktassa, hogy legyen nyílt, mondjon el mindent szüleinek, máskép hogyan vigyázzanak azok rá?

 

A gyermek a skorpió karmája miatt kifejezetten érzékeny az édesanyának a negatív skorpiói szellemi-lelki magatartására, nagyon oda kell figyelni az édesanyának, mert ha a gyermek életveszélyes helyzet(ek)be kerül, az ugyanis az édesanyának a szintén a belső változtatásokkal, belső megtisztulással, spirituális megújulással szembeni ellenállását, elfojtott haragját jelzi, ilyen helyzetekben az édesanya úgy óvhatja meg a gyermeket attól, hogy ezek végzetes kimenetelűek legyenek, hogy azonnal elengedi – feloldja az édesanya a saját haragját, belső ellenállását, és elfogadja az adott személyt, helyzetet, az istent, a sorsot, bárkit, vagy bármit, amire neheztelt és pozitív megoldást keres a helyzetre. Ennek a karmának, és az ilyen karmával rendelkező gyermekek esetén az édesanyák karmájának a feltárása rendkívül fontos ahhoz, hogy a szülők megelőzhessék, hogy ilyen szélsőséges sorsjelzésekre egyáltalán szüksége legyen az édesanyának, hiszen az ő tudattalanjához kötődik a gyermek (a gyermekek) 14 éves korig. Egy olyan nagyszerű képlettel született személy, mint Amália, talán nem idéz az életébe ilyen szélsőséges helyzeteket, én nem tudhatom, de mint asztrológus, én akkor végzem felelősségteljesen a munkámat, ha a legnagyobb veszély-lehetőségekről is tájékoztatom a hozzám fordulókat. Elhiheti nekem Amália, hogy eszemben sincs senkit potyára ijesztegetni, de ha mégis kételkedne a figyelmezetéseimben, akkor nyugodtan kérdezzen meg más asztrológust is a skorpió karmáról. Az pedig fekete-fehér tényként kezelhető, hogy a gyermek a kígyó évében született, tehát komoly skorpió karmával rendelkezik.

 

A belső korrekciókra képes skorpió viszont különös érzékenységgel mozog a világban, érzékeny, vagyis fogékony mások lelki, szellemi rezdüléseire, mély spirituális tudásra képes szert tenni, olyan ember, aki rendkívül sokat segíthet másoknak a rendíthetetlen igazság-szimatolásával. Azonban sok van még addig, hogy ez a kislány egyszer ilyen ember lehessen, sőt, ugyanakkor a tizenegyes házas Kos bolygóival, is  spirituális  és kifejezetten közösségi együttműködési, illetve szellemi alapon újító jellegű életfeladatokra rendeltettet – nincs itt lehetőség az ő pozitív életrendeltetését bővebben kifejtenem – a lényeg, hogy nagyon sok múlik az alapokon, akár az egész élete és sorsa múlhat azon, hogy megfelelő nevelést kap-e, vagy sem – mint ahogy az emberiség többsége is pontosan azért tévelyeg, és üldöz hamis boldogságképeket, immáron a föld bolygó flóráját, faunáját is egyre jobban tönkretéve, mert sohasem kapta meg a megfelelő beavatást, és mert pl. erre az információ befogadásra eleve fel sem készítették – fel sem készíthették a szülők, szintén információhiányból adódóan.

 

szeretettel és világossággal: Viola

 

 

2016.01.18., hétfő [23:59]
Képek
További cikkek a kategóriában