Petíció: Kiállás Bagdy Emőke egészséges pszichológiai nézetei mellett!

     Ezt a petíciót azért indítottuk, mert négy gyermekes szülőkként, valamint gyakorló asztrológusként meg vagyunk győződve arról, hogy igenis az egészséges nőknek a legnagyobb és a legtöbb pozitív elégtételt adni képes önmegvalósítási lehetőség az édesanyai spirituális funkció gyakorlás és tapasztalat jelenti. 

    Első sorban és főként azon régi és új barátainkhoz fordulunk a kérésünkkel, akiknek volt alkalma megtapasztalnia a munkánk és a tevékenységünk pozitív hatásait és következményeit. Őket arra kérjük nagy szeretettel és tisztelettel, hogy írják alá ezt a Viola által készített petíciót.

Kozma Szilárd író-asztrológus:

    "A tudományosnak nevezett gender-elmélet propagálói, vagy is megint csak az élet-ellenes nézeteket valló rétegek aktívan és hatékonyan szerveződnek. Legalább is az interneten. Ennek kapcsán, mi legalábbis nem tudunk belenyugodni abba a gyávaságnak is nevezhető „toleranciába” amelyben a magyar társadalom eltűri, hogy egy egészséges nézeteket képviselő, jó hírnevű szakembert (Bagdy Emőke pszichológust), a szakmai lobbi hiéna falkaként megtámadhat,

és maholnap még a szerencsétlen Geréb Ágnes sorsára képes juttatni. - Akárcsak a neves szülész-orvosnőt a hálapénzből megtollasodott kollégái. Akárcsak a Geréb Ágnes esetében, az a politika, amelynek a normális megnyilatkozását (Kövér László dec. 13-ai beszéde) a szakmai tudásával Bagdy Emőke önkéntelenül is, erősíti, magára hagyja az irigy szaktársainak a prédájaként. És ezt a cserben hagyást mind az állam által finanszírozott közmédiában (Amely tehát a nyíltan vallott nemzeti eszméket valló politikai csoportosulások kezében van), mind az úgynevezett megvilágosodottak” által ellepett online sajtóban észlelhetjük. Sem itt, sem ott, egyetlen politikust, vagy tekintélyes közírót (esetleg írót) sem láthatunk Bagdy Emőke nézetei mellett és szavai cáfolhatatlan igazságtartalma mellett kiállni. "


A Bagdy Emőkét támadók, kifejezetten az alábbiakat sérelmezik a pszichológusnőtől:  

     „A nembeli lényeg (anyaság, családépítés) funkciói nem képviselnek társadalmi értéket. Férfisorba szomorodik a versengő lény, feminista lehet belőle. Az esélyegyenlőségi küzdelem is rossz vágányra fut, ha ez nem az általános, humán méltóságért, egyenértékűségért harcol, hanem a nő férfimércékért és -értékekért verseng. […] Mi is a nő fő feladata az életben, amire szervei fölkészülnek? Amint azt Carl Gustav Jung svájci lélekgyógyász elénk tárta, a befogadás és a gyermek kihordása. […] A nő nembeli beteljesülése az anyaság” 

    Amennyiben egyetértetek azzal, hogy mind az anyaság, mind az apaság pótolhatatlan lelki és szellemi élmény és tapasztalat, hogy olyan, egyszerre testi, lelki, szellemi és spirituális alkotás, amely nem egyenlíthető ki, és főként nem pótolható más – pl. művészi, vagy tudományos – alkotásokkal, nem hogy azok létrehozása érdekében elnyomható, vagy kihagyható – elárulható lenne, akkor kérlek írjátok alá ezt a petíciót. És, amennyiben egyetértetek a pszichológia alapító atyjaival és a ma még a pszichológia eredeti céljait – A lélek-gyógyítást! -  meg nem tagadó, egészséges gondolkozású pszichológusokkal, szakemberekkel abban, hogy pl. mind spirituális teremtéstanilag (kozmológiailag), mind biológiailag a női lét elsődleges funkciója nem más, mind az anyaság egészséges megélése, annak az egész testi, lelki és szellemi komplexitásával együtt, akkor kérlek szépen, hogy írjátok alá ezt a petíciót.

      Természetesen ettől mi még, nem tagadjuk és elfogadjuk, hogy vannak nők, akik nem vágynak az anyaságra, hiszen nem csak a pszichológiában, de az asztrológiában is ismert ez a jelenség, ami pl. a Rák-karmának az egyik „természetes” hatása és következménye. De azt is jól tudjuk, hogy a szülőiséghez nem foghatóak más önmegvalósítások, enélkül nem lehet teljesen és maradéktalanul boldognak lenni, és nem is lehet más „önmegvalósítási” formákkal ugyanolyan mértékű pozitív lelki és szellemi tapasztalatokhoz, spirituális fejlődési lehetőségekhez jutni. A szülőiség ugyanis, (anyaság, apaság) nem cserélhető fel, nem pótolható más hivatással, karrierrel, hobbyval, művészeti alkotással - ahogyan egy emberi lény – személy! - sem pótolható semmivel. Bagdy Emőke a pszichológia alapító atyáihoz (Freud, Jung) hűen ezt vallja. És ezt vallották, pl. Ranschburg Jenő és Popper Péter neves magyar pszichológusok is. De a nemek létezését, illetve különálló ősi funkcióját valamilyen irracionális okból kifolyólag letagadni, sőt, lehetőleg eltörölni igyekvő gender nevű újhullámot erőltető magyar pszichológusok egy csoportja most megtámadta Bagdy Emőket ezért a szakmai elvhűségéért, a humánus alapállásáért. A nyilvánosság erejével próbálnak rá nyomást gyakorolni, hogy az ő kedvükért tagadja meg az általa (és Freud, és Jung és több neves pszichológus által) is jól megfigyelt alapvető, pszichológiai (és spirituális) igazságokat. Ezen alapelvek megtagadásával viszont, tulajdonképpen megszűnne a pszichológia eredeti, és valódi-, tehát a szellemi-lelki egészséget szolgáló funkciója is.

Kozma Szilárd író - asztrológus meglátásai:

     "A modern és posztmodern pszichológia - Az tehát amely meredeken szembe fordult és megtagadta az alapító atyák tudományos - erkölcsi elveit és alapállását - tulajdonképpen egy a tudományosság köntösében tetszelgő, relativista ideológiai rendszer, amely áltudományos alapokat szolgáltat a liberalizmusnak. "
"Utóbb a kiemelkedően normális és szakmailag nemzeti szinteken is elismert Bagdy Emőkére támadt rá a magyar genderológus pszichológusok szövetsége, amiatt, hogy a nemi alapfunkciók kérdésében, ő a normális - természetes tényállás szerint "merészelt" nyilatkozni."

http://www.peticiok.com/kiallas_bagdy_emke_egeszseges_pszichologiai_nezetei_mellett

2016.01.15., péntek [17:23]